< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte is wegens rijden onder invloed en het besturen van een voertuig zonder geldig rijbewijs veroordeeld tot een werkstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Gelet op de fysieke toestand van verdachte en de ziekenhuisbezoeken die dit met zich meebrengt is het hof - met de advocaat-generaal - van oordeel dat de door de politierechter opgelegde gevangenisstraf niet passend is. De financiële situatie van verdachte brengt met zich mee dat het hof - anders dan de politierechter - afziet van het opleggen van een geldboete

UitspraakGERECHTSHOF ARNHEM

NEVENZITTINGSPLAATS LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000317-09

Uitspraak d.d.: 29 juli 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 30 januari 2009 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 07-605693-07 en 07-605819-07, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1950],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 15 juli 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake het aan hem ten laste gelegde tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen vervangende hechtenis en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van tien maanden. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. P.A.J. van Putten, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 07-605693-07:

1.

hij op of omstreeks 27 juli 2007 in de gemeente [gemeente] als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 350 microgram, in elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

2.

hij op of omstreeks 27 juli 2007 in de gemeente [gemeente] terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de [straat], als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd;

Zaak met parketnummer 07-605819-07:

1.

hij op of omstreeks 25 augustus 2007 in de gemeente [gemeente] als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 885 microgram, in elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

2.

hij op of omstreeks 25 augustus 2007 in de gemeente [gemeente] terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, [straat], als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 07-605693-07 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 07-605819-07 onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 07-605693-07:

1.

hij op 27 juli 2007 in de gemeente [gemeente] als bestuurder van een voertuig, personenauto, dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

2.

hij op 27 juli 2007 in de gemeente [gemeente] terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, de [straat], als bestuurder een motorrijtuig, personenauto, van die categorie heeft bestuurd;

Zaak met parketnummer 07-605819-07:

1.

hij op 25 augustus 2007 in de gemeente [gemeente] als bestuurder van een voertuig, personenauto, dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 885 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

2.

hij op 25 augustus 2007 in de gemeente [gemeente] terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, [straat], als bestuurder een motorrijtuig, personenauto, van die categorie heeft bestuurd.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het in de zaak met parketnummer 07-605693-07 onder 1 en in de zaak met parketnummer 07-605819-07 onder 1 bewezen verklaarde levert telkens op:

overtreding van artikel 8, tweede lid, onderdeel a van de Wegenverkeerswet 1994 .

het in de zaak met parketnummer 07-605693-07 onder 2 en in de zaak met parketnummer 07-605819-07 onder 2 bewezen verklaarde levert telkens op:

overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 .

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich op 27 juli 2007 en 25 augustus 2007 schuldig gemaakt aan het besturen van een personenauto, terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Tevens heeft verdachte op voornoemde data een personenauto bestuurd terwijl na onderzoek bleek dat het alcoholgehalte van zijn adem ruimschoots de maximaal toegestane hoeveelheid overschreed. Verdachte heeft op deze wijze de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht.

Uit het de verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 9 juni 2011 volgt dat verdachte reeds eerder is veroordeeld wegens het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten.

Verdachte heeft ter terechtzitting naar voren gebracht dat het hoger beroep zich richt tegen de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf. Verdachte kampt momenteel met ernstige fysieke klachten - verdachte heeft long- en hartproblemen - en zal binnenkort een operatie aan zijn rechterbeen moeten ondergaan. Een gevangenisstraf zal de uitvoering van de voornoemde noodzakelijke operatie en het nakomen van afspraken met medisch specialisten in de weg staan. Verdachte heeft verklaard dat hij in staat is een werkstraf uit te voeren, mits rekening wordt gehouden met zijn lichamelijke conditie. Daarnaast is verdachte - naar eigen zeggen - sedert enige tijd geheel gestopt met het gebruik van alcoholhoudende drank. Verdachte geeft aan dat hij een WIA-uitkering heeft; op een gedeelte van die uitkering rust een beslag in verband met schulden. Voor de voorziening in levensonderhoud heeft verdachte 288 euro per maand beschikbaar.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de door de politierechter opgelegde geldboete - gelet op de financiële situatie van verdachte - thans

niet passend is. Alles overwegende dient aan verdachte een werkstraf conform de eis van de advocaat-generaal te worden opgelegd. Ook is een ontzegging van de rijbevoegdheid zoals door de advocaat-generaal is gevorderd, passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 8, 9, 176, 179 van de Wegenverkeerswet 1994 .

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 07-605693-07 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 07-605819-07 onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 07-605693-07 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 07-605819-07 onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 60 (zestig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis.

Ontzegt de verdachte terzake van het in de zaak met parketnummer 07-605819-07 onder 1 bewezenverklaarde de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 10 (tien) maanden.

Aldus gewezen door

mr. G.M. Meijer-Campfens, voorzitter,

mr. W.P.M. ter Berg en mr. P.J.M. van den Bergh, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte, griffier,

en op 29 juli 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature