< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De verdachte wordt ter zake van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling van zijn echtgenote (meermalen gepleegd), mishandeling van zijn echtgenote (meermalen gepleegd), poging tot zware mishandeling van zijn zoon en dochter en het meermalen verkrachten van zijn dochter, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren. Daarnaast wordt verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd.

De verdachte wordt vrijgesproken van de ten laste gelegde ontucht en feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakGERECHTSHOF LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-001253-10

Uitspraak d.d.: 27 juli 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 4 mei 2010 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1954],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in P.I. Noord - De Grittenborgh te Hoogeveen.

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 29 oktober 2010 en 13 juli 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 primair (ook ten aanzien van het met de penis binnendringen van de vagina), 5 primair en 6 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren. Daarnaast heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging zal opleggen. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. R.P. Snorn, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- ten laste gelegd dat:

feit 1:

hij op of omstreeks 20 juli 2009, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet die [slachtoffer] bij haar schouder(s) en/of haar hoofd heeft (vast)gepakt en/of die [slachtoffer] op/tegen de grond heeft gewerkt/gegooid en/of (vervolgens) meermalen, althans éénmaal, op de buik(streek), althans op het (boven)lichaam, van die [slachtoffer] is gesprongen en/of (althans) die [slachtoffer] meermalen, althans éénmaal, met kracht in haar buik(streek) en/of elders op/tegen haar lichaam, heeft getrapt en/of geschopt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 20 juli 2009, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], aan zijn echtgenote, te weten [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten een darmperforatie en/of meerdere ribfacturen), heeft toegebracht, door deze opzettelijk bij haar schouder(s) en/of haar hoofd (vast) te pakken en/of door die [slachtoffer] op/tegen de grond te werken en/of te gooien en/of door (vervolgens) meermalen, althans éénmaal, op de buik(streek), althans op het (boven)lichaam, van die [slachtoffer] te springen en/of (althans) door die [slachtoffer] meermalen, althans éénmaal, met kracht in haar buik(streek) en/of elders op/tegen haar lichaam, te trappen en/of te schoppen;

feit 2:

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 1997 tot en met 19 juli 2009, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan zijn echtgenote, te weten [slachtoffer], meermalen, (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, (telkens) met dat opzet, voornoemde [slachtoffer] (telkens en/of veelvuldig)

- met kracht en met gebruikmaking van een (verschillende) voorwerp(en), waaronder een riem en/of een aluminium staaf/metalen buis en/of een plastic tennisracket en/of een briefopener en/of een bezemsteel, althans telkens met een hard(e) en/of een stevig(e) en/of een puntig(e) voorwerp(en), op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of in/tegen haar lichaam heeft geprikt/geduwd, en/of

- met kracht (en/of met gebalde vuist[en]) in haar gezicht, althans tegen/op haar hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of gestompt, en/of

- met kracht in/op/tegen haar buik(streek), althans op/tegen haar bovenlichaam en/of elders op/tegen haar lichaam heeft getrapt en/of geschopt, en/of

- met kracht op/tegen de grond heeft gewerkt/gegooid (en/of) waarbij verdachte (vervolgens) op de buik(streek), althans het (boven)lichaam van die [slachtoffer] sprong,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2003 tot en met 19 juli 2009, te [plaats], althans in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, (telkens) opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, te weten [slachtoffer], (telkens en/of veelvuldig)

- met kracht en met gebruikmaking van een (verschillende) voorwerp(en), waaronder een riem en/of een aluminium staaf/metalen buis en/of een plastic tennisracket en/of een briefopener en/of een bezemsteel, althans telkens met een hard(e) en/of een stevig(e) en/of een puntig(e) voorwerp(en), op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of in/tegen haar lichaam heeft geprikt/geduwd, en/of

- met kracht (en/of met gebalde vuist[en]) in haar gezicht, althans tegen/op haar hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of gestompt, en/of

- met kracht in/op/tegen haar buik(streek), althans op/tegen haar bovenlichaam en/of elders op/tegen haar lichaam heeft getrapt en/of geschopt (en),

- met kracht op/tegen de grond heeft gewerkt/gegooid (en/of) waarbij verdachte (vervolgens) op de buik(streek), althans het (boven)lichaam van die [slachtoffer] sprong, waardoor deze (telkens) letsel heeft bekomen en/of (telkens) pijn heeft ondervonden;

feit 3:

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot en met 1 januari 2006, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan zijn kind, te weten (zijn zoon) [ naam zoon], meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, (telkens) met dat opzet, voornoemde [ naam zoon]

- met kracht en met gebruikmaking van een (verschillende) voorwerp(en), waaronder een (plastic) tennisracket en/of een elektrische vliegenmepper en/of een bezemsteel, althans telkens met een hard(e) en/of een stevige(e) voorwerp(en) op/tegen zijn lichaam heeft geslagen en/of

- met kracht (en/of met gebalde vuist[en]) in zijn gezicht, althans tegen/op zijn hoofd en/of elders op/tegen zijn lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of met kracht tegen/op zijn lichaam heeft getrapt en/of geschopt en/of

- met een schroevendraaier in zijn (boven)lichaam heeft gestoken/geprikt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid,

en/of

zijn kind, te weten (zijn dochter) [naam dochter], meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, (telkens) met dat opzet, voornoemde [naam dochter]

- met kracht en met gebruikmaking van een (verschillende) voorwerp(en), waaronder een (plastic) tennisracket en/of een bezemsteel, althans telkens met een hard(e) en/of een stevige(e) voorwerp(en) op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of

-met een ski-stok (althans een hard en/of puntig voorwerp) in haar gezicht gezicht heeft gestoken/geprikt/geslagen, en/of

- met kracht (en/of met gebalde vuist[en]) in haar gezicht, althans tegen/op haar hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of met kracht tegen/op haar lichaam heeft getrapt en/of geschopt en/of

- met kracht bij haar keel heeft (vast)gegrepen en/of (vervolgens) haar mond en/of neus heeft dichtgedrukt gehouden, althans de luchtweg(en) heeft dichtgedrukt/dichtgeknepen /dichtgehouden en/of aldus de ademhaling van die [naam dochter] (gedurende enige tijd) heeft belemmerd en/of verhinderd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2000 tot en met 1 januari 2006, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval Nederland, meermalen, (telkens) opzettelijk mishandelend zijn kind, te weten (zijn zoon) [ naam zoon], (telkens en/of veelvuldig)

- met kracht en met gebruikmaking van een (verschillende) voorwerp(en), waaronder een (plastic) tennisracket en/of een elektrische vliegenmepper en/of een bezemsteel, althans telkens met een hard(e) en/of een stevige(e) voorwerp(en) op/tegen zijn lichaam heeft geslagen en/of

- met kracht (en/of met gebalde vuist[en]) in zijn gezicht, althans tegen/op zijn hoofd en/of elders op/tegen zijn lichaam heeft geslagen en/of gestompt, en/of met kracht tegen/op zijn lichaam heeft getrapt en/of geschopt, en/of

- met een schroevendraaier in zijn (boven)lichaam heeft gestoken/geprikt, waardoor deze (telkens) letsel heeft bekomen en/of (telkens) pijn heeft ondervonden,

en/of

(telkens) opzettelijk mishandelend zijn kind, te weten (zijn dochter) [naam dochter], (telkens en/of veelvuldig)

- met kracht en met gebruikmaking van een (verschillende) voorwerp(en), waaronder een (plastic) tennisracket en/of een bezemsteel, althans telkens met een hard(e) en/of een stevige(e) voorwerp(en) op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of

- met een ski-stok (althans een hard en/of puntig voorwerp) in haar gezicht gezicht heeft gestoken/geprikt/geslagen, en/of

- met kracht (en/of met gebalde vuist[en]) in haar gezicht, althans tegen/op haar hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam heeft geslagen en/of gestompt, en/of met kracht tegen/op haar lichaam heeft getrapt en/of geschopt, waardoor deze (telkens) letsel heeft bekomen en/of (telkens) pijn heeft ondervonden;

feit 4:

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot en met 31 december 2005, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland en/of te Duitsland, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) zijn dochter [naam dochter], meermalen, althans éénmaal, heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het (telkens) seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam dochter], hebbende verdachte (telkens)

- een of meer vinger(s) in de vagina van die [naam dochter] geduwd/gebracht en/of (vervolgens) die [naam dochter] zogenoemd gevingerd en/of

- zijn (ontblote) penis in de vagina van die [naam dochter] geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in de mond en/of in de vagina van die [naam dochter] geduwd/gebracht

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte (onder meer)

- die [naam dochter] te kennen had gegeven dat ze over bovengenoemde seksuele handeling(en) niet mocht praten (anders zou ze uit huis worden geplaatst en/of haar broer en/of haar moeder niet meer mogen zien) en/of

- voornoemde seksuele handeling(en) pleegde ondanks het feit dat die [naam dochter] aan hem verdachte, in woord(en) en/of lichaamstaal, had aangegeven dat ze voornoemde seksuele handeling(en) niet wilde en/of daarvan pijn ondervond en/of

- de deur van de (slaap)kamer, waar één of meer van voornoemde seksuele handeling(en) plaatsvonden, op slot draaide en/of

- misbruik heeft gemaakt van zijn fysieke en/of emotionele en/of geestelijke overwicht en het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht van zijn positie als vader van die [naam dochter], waarbij verdachte zich langdurig en/of telkens zeer dominant gedroeg (op [een] moment[en] dat er iets niet gebeurde, zoals hij, verdachte dat wilde), waarbij verdachte veelvuldig en/of stelselmatig zijn agressie en/of zijn woede uitbarstingen afreageerde op zijn dochter en/of zijn vrouw en/of zijn zoon, in elk geval voornoemde perso(o)n(en) veelvuldig en/of stelselmatig mishandelde, waarbij die [naam dochter] (telkens) vreesde voor nieuwe mishandelingen en/of woede uitbarstingen als zij niet zou doen wat hij, verdachte, wilde, in welke overwichtsituatie die [naam dochter] zich (telkens) niet kon en/of durfde te verzetten en/of te onttrekken tegen/aan die seksuele handeling(en) en/of aldus (telkens) voor die [naam dochter] (telkens) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot en met 31 december 2005, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het aroondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland en/of te Duitsland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [naam dochter] (telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) uit (onder meer)

- het betasten en/of strelen van de borst(en) en/of het knijpen in de borst(en) van die [naam dochter] en/of

- het duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) en/of een tong in de vagina van die [naam dochter] en/of het strelen en/of betasten en/of likken van/over de vagina van die [naam dochter] en/of

- het duwen en/of brengen van zijn penis in de vagina van die [naam dochter] en/of het duwen en/of drukken van zijn penis tegen de vagina van die [naam dochter] en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte (onder meer)

- die [naam dochter] te kennen had gegeven dat ze over bovengenoemde seksuele handeling(en) niet mocht praten (anders zou ze uit huis worden geplaatst en/of haar broer en/of haar moeder niet meer mogen zien) en/of

- voornoemde seksuele handeling(en) pleegde ondanks het feit dat die [naam dochter] aan hem verdachte, in woord(en) en/of lichaamstaal, had aangegeven dat ze voornoemde seksuele handeling(en) niet wilde en/of daarvan pijn ondervond en/of

- de deur van de (slaap)kamer, waar één of meer van voornoemde seksuele handeling(en) plaatsvonden, op slot draaide en/of

- misbruik heeft gemaakt van zijn fysieke en/of emotionele en/of geestelijke overwicht en het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht van zijn positie als vader van die [naam dochter], waarbij verdachte zich langdurig en/of telkens zeer dominant gedroeg (op [een] moment[en] dat er iets niet gebeurde, zoals hij, verdachte dat wilde), waarbij verdachte veelvuldig en/of stelselmatig zijn agressie en/of zijn woede uitbarstingen afreageerde op zijn dochter en/of zijn vrouw en/of zijn zoon, in elk geval voornoemde perso(o)n(en) veelvuldig en/of stelselmatig mishandelde, waarbij die [naam dochter] (telkens) vreesde voor nieuwe mishandelingen en/of woede uitbarstingen als zij niet zou doen wat hij, verdachte, wilde, in welke overwichtsituatie die [naam dochter] zich (telkens) niet kon en/of durfde te verzetten en/of te onttrekken tegen/aan die seksuele handeling(en) en/of aldus (telkens) voor die [naam dochter] (telkens) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

meer subsidiair, zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 22 mei 1996 tot en met 21 mei 2000, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) met (zijn dochter) [naam dochter] (geboren op [1984]), die (telkens) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam dochter], hebbende verdachte (telkens)

- een of meer vinger(s) in de vagina van die [naam dochter] geduwd/gebracht en/of (vervolgens) die [naam dochter] zogenoemd gevingerd en/of

- zijn (ontblote) penis in de vagina van die [naam dochter] geduwd/gebracht en/of

- zijn tong in de mond en/of in de vagina van die [naam dochter] geduwd/gebracht;

meest subsidiair, zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot en met 21 mei 2002, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, en/of te Duitsland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarige dochter, te weten [naam dochter], geboren op [1984], bestaande die ontucht (telkens) hierin dat hij, verdachte in voornoemde periode (telkens) (onder meer)

- de borst(en) van die [naam dochter] heeft vastgepakt en/of gestreeld en/of in borst(en) van die [naam dochter] heeft geknepen en/of

- de vagina van die [naam dochter] heeft betast en/of gestreeld en/of gelikt en/of -zijn, verdachtes, penis tegen de vagina van die [naam dochter] heeft geduwd/gedrukt;

feit 5:

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot met 6 april 1999, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) met (zijn zoon) [ naam zoon], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande uit het door die [ naam zoon] laten vastpakken en/of het aftrekken van zijn, verdachtes, penis en/of het in de mond nemen en/of (vervolgens) pijpen van de penis van die [ naam zoon];

subsidiair, zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot met 6 april 2001, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, in elk geval in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind te weten zijn zoon, [ naam zoon], geboren op [1983], bestaande die ontucht (telkens) hierin dat hij, verdachte, zijn penis heeft laten vastpakken en/of het aftrekken door die [ naam zoon] en/of dat hij, verdachte de penis van die [ naam zoon] in zijn mond heeft genomen en/of die [ naam zoon] heeft gepijpt;

feit 6:

hij in of omstreeks de periode van 31 december 1994 tot en met 31 december 2005, te [plaats], althans in de gemeente [gemeente] en/of elders in het arrondissement Leeuwarden, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [ naam zoon] en/of [naam dochter], heeft/hebben gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het ontuchtig duwen/brengen van een/of meerdere vinger(s) van die [ naam zoon] en/of [naam dochter] in de vagina van die [slachtoffer] en bestaande dat geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte in voornoemde periode opzettelijk misbruik/gebruik heeft gemaakt van een fysiek en/of emotioneel en/of geestelijk en/of uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht, welke verdachte (mede) gelet op

- verdachtes leeftijd en/of

- de minderjarige leeftijd van die [ naam zoon] en/of [naam dochter] en/of

- verdachtes geestelijke ontwikkeling (en/of overwicht) en/of

- de geestelijke ontwikkeling en/of de psychische toestand van die [ naam zoon] en/of [naam dochter] en/of

- zijn positie als vader van die [ naam zoon] en/of [naam dochter] ,

waarbij verdachte zich langdurig en/of telkens zeer dominant gedroeg (op [een] moment[en] dat er iets niet gebeurde, zoals hij, verdachte dat wilde), waarbij verdachte veelvuldig en/of stelselmatig zijn agressie en/of zijn woede uitbarstingen afreageerde op die [ naam zoon] en/of [naam dochter], in elk geval voornoemde [ naam zoon] en/of [naam dochter] veelvuldig en/of stelselmatig mishandelde, waarbij die [ naam zoon] en/of [naam dochter] (telkens) vreesde(n) voor nieuwe mishandelingen en/of woede uitbarstingen als zij niet zouden doen wat hij, verdachte, wilde, (telkens) op die [ naam zoon] en/of [naam dochter] had, in welke fysieke en/of emotionele en/of geestelijke en/of uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiende overwicht ontstane overwichtsituatie die [ naam zoon] en/of [naam dochter] zich (telkens) niet kon(den) en/of durfde(n) te verzetten en/of te onttrekken tegen/aan die ontuchtige handeling(en) (waartoe die [ naam zoon] en/of [naam dochter] werden gedwongen te plegen) en/of aldus (telkens) voor die [ naam zoon] en/of [naam dochter](telkens) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

De raadsman heeft ter terechtzitting van het hof betoogd dat er onvoldoende wettig bewijs is dat verdachte het onder 5 ten laste gelegde feit heeft begaan, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

Het hof is met de raadsman van oordeel dat onvoldoende vastgesteld kan worden dat er

in de ten laste gelegde periode - naast de seksuele handelingen waar het onder 6 ten laste gelegde op ziet - seksueel contact tussen verdachte en diens zoon, [ naam zoon], heeft plaatsgevonden. Verdachte zal derhalve van dit feit worden vrijgesproken.

Voorts is het hof - anders dan de advocaat-generaal - van oordeel dat verdachte eveneens van het onder 6 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken, nu onvoldoende vastgesteld kan worden dat verdachte door geweld, een andere feitelijkheid, dan wel bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, [ naam zoon] en/of [naam dochter] heeft gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 primair, 2, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

feit 1 primair:

hij op 20 juli 2009, te [plaats], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet die [slachtoffer] bij haar schouders en haar hoofd heeft vastgepakt en die [slachtoffer] op de grond heeft gegooid en vervolgens meermalen op de buik van die [slachtoffer] is gesprongen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

feit 2:

hij in de periode van 28 juli 1997 tot en met 19 juli 2009, te [plaats], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan zijn echtgenote, te weten [slachtoffer], meermalen, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, telkens met dat opzet, voornoemde [slachtoffer]

-met kracht op de grond heeft gegooid waarbij verdachte vervolgens op de buik is gesprongen, terwijl de uitvoering van dat misdrijf telkens niet is voltooid,

en

hij in de periode van 28 juli 2003 tot en met 19 juli 2009, te [plaats], meermalen, opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, te weten [slachtoffer],

- met kracht en met gebruikmaking van verschillende voorwerpen, waaronder een riem en een metalen buis en een plastic tennisracket, op haar lichaam heeft geslagen en gestompt en/of

- met kracht in haar gezicht en elders op haar lichaam heeft geslagen en gestompt en/of

- met kracht tegen haar bovenlichaam heeft getrapt en geschopt;

feit 3 primair:

hij in de periode van 31 december 1994 tot en met 1 januari 2006, te [plaats], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan zijn kind, te weten zijn zoon [ naam zoon], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet, voornoemde [ naam zoon] met een schroevendraaier in zijn bovenlichaam heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

en

zijn kind, te weten zijn dochter [naam dochter], meermalen opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet, voornoemde [naam dochter]

- met een ski-stok in haar gezicht gezicht heeft geslagen en

- met kracht bij haar keel heeft vastgegrepen en haar mond en neus dichtgedrukt heeft gehouden en aldus de ademhaling van die [naam dochter] gedurende enige tijd heeft verhinderd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

feit 4 primair:

hij in de periode van 31 december 1994 tot en met 31 december 2005, te [plaats], door feitelijkheden zijn dochter [naam dochter], meermalen, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam dochter], hebbende verdachte

- een of meer vingers in de vagina van die [naam dochter] gebracht en die [naam dochter] zogenoemd gevingerd en

- zijn ontblote penis in de vagina van die [naam dochter] gebracht en

- zijn tong in de mond van die [naam dochter] gebracht

en bestaande die feitelijkheden hierin dat verdachte

- voornoemde seksuele handelingen pleegde ondanks het feit dat die [naam dochter] aan hem verdachte, in woorden en lichaamstaal, had aangegeven dat ze voornoemde seksuele handelingen niet wilde en

- de deur van de slaapkamer, waar één of meer van voornoemde seksuele handelingen plaatsvonden, op slot draaide.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 primair bewezen verklaarde levert op:

poging tot doodslag;

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

poging tot zware mishandeling, begaan tegen zijn echtgenoot, meermalen gepleegd;

en

mishandeling, begaan tegen zijn echtgenoot, meermalen gepleegd;

het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op:

poging tot zware mishandeling, begaan tegen zijn kind, meermalen gepleegd;

het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

verkrachting, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Omtrent verdachte is door J.M.J.F. Offermans, psychiater, en J. Heerschop, psycholoog, beiden verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, locatie Pieter Baan Centrum, Psychiatrische Observatiekliniek te Utrecht, op 6 april 2010 een rapportage Pro Justitia uitgebracht. Dat rapport houdt als conclusie in

- zakelijk weergegeven - :

Er is bij verdachte sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van de stoornis van Asperger. Deze stoornis bestond ook ten tijde van de ten laste gelegde feiten en is van dien aard dat de verdachte ten aanzien van de ten laste gelegde feiten als verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd.

Het hof verenigt zich met voormelde conclusie en maakt die tot de zijne. Het hof acht verdachte ten aanzien van de onder 1 primair, 2, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde feiten verminderd toerekeningsvatbaar.

Nu niet is gebleken dat verdachte het ten laste gelegde in het geheel niet valt toe te rekenen en er ook anderszins geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht, acht het hof verdachte strafbaar in de mate waarin hij toerekeningsvatbaar is.

Oplegging van straf

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich binnen zijn gezin schuldig gemaakt aan een groot aantal zeer ernstige strafbare feiten.

Op 20 juli 2009 heeft verdachte gepoogd [slachtoffer], zijn toenmalige echtgenote, van het leven te beroven. Verdachte heeft [slachtoffer] op de grond gegooid en is vervolgens meermalen op haar buik gesprongen. Hierdoor heeft zij (onder meer) een darmperforatie opgelopen, hetgeen potentieel dodelijk letsel is.

Voordat verdachte [slachtoffer] op 20 juli 2009 van het leven trachtte te beroven, heeft hij haar in de daaraan voorafgaande jaren meermalen geprobeerd zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Ook heeft hij [slachtoffer] met regelmaat mishandeld door haar, al dan niet met gebruikmaking van verschillende voorwerpen, te slaan dan wel te stompen. [slachtoffer] heeft verklaard dat de mishandelingen elke keer weer zeer pijnlijk waren en dat zij diverse letsels heeft opgelopen door deze mishandelingen.

Niet alleen verdachtes echtgenote, ook verdachtes kinderen zijn het slachtoffer geworden van zijn agressiviteit en extreme woede-uitbarstingen. Verdachte heeft zowel zijn zoon als zijn dochter op schokkende wijze zwaar lichamelijk letsel proberen toe te brengen. Zo heeft hij zijn zoon, [ naam zoon], met een schroevendraaier in het bovenlichaam gestoken, en heeft hij zijn dochter, [naam dochter], met een skistok in het gezicht geslagen. Daarnaast heeft verdachte zijn dochter op een bepaald moment bij de keel gegrepen en haar mond en neus voor enige tijd dichtgedrukt gehouden, zodat zij in ademnood kwam. Onthutsend is daarbij de verklaring die verdachte ter terechtzitting voor dit handelen geeft, namelijk dat hij wilde dat zijn dochter haar mond hield.

Naast voornoemde mishandelingen, werd [naam dochter] ook seksueel door haar vader misbruikt. Zij is meermalen door verdachte verkracht. Verdachte gaf hierbij louter toe aan zijn eigen lustgevoelens, zonder zich te bekommeren om de gevolgen voor zijn dochter.

Verdachte heeft meermalen op zeer ernstige en grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn vrouw en kinderen. De manier waarop verdachte zich jegens zijn gezinsleden heeft gedragen, is schokkend. Terwijl van een echtgenoot en vader mag worden verwacht dat hij liefde, bescherming en geborgenheid biedt, stelde verdachte zich binnen zijn gezin als een tiran op en zorgde hij ervoor dat zijn vrouw en kinderen continu in angst leefden. Uit het dossier blijkt dat zij zich voortdurend inspanden om aan de - vaak absurde - eisen van verdachte te voldoen, om zo een nieuwe woede- en gewelduitbarsting proberen te voorkomen. Verdachte beheerste het gezinsleven volledig en heeft op die manier zijn kinderen een evenwichtige en onbezorgde jeugd ontnomen. [ naam zoon] heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat aan voornoemde situatie een einde kwam door de politie in te schakelen. Het hof acht de kans groot dat - indien dat niet was gebeurd - het plegen van strafbare feiten door verdachte tot op heden had voortgeduurd.

Uit de schriftelijke slachtofferverklaringen blijkt dat de slachtoffers op diverse fronten in hun leven de schadelijke gevolgen van verdachtes handelen ondervinden. Naast de lichamelijk gevolgen, heeft het handelen van verdachte - vanzelfsprekend - ook tot vergaand psychisch leed geleid. [slachtoffer], [ naam zoon] en [naam dochter] zijn voor het leven getekend.

Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat oplegging van een zeer langdurige gevangenisstraf passend en geboden is. Dat verdachte - in tegenstelling tot in eerste aanleg - is vrijgesproken van het onder 5 en 6 ten laste gelegde maakt dit niet anders, nu het hof - anders dan de rechtbank - voor wat betreft feit 2 verdergaand geweld bewezen acht en voor wat betreft feit 4 ook verdergaande seksuele handelingen. De aard en de ernst van de onder 1 primair, 2, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde feiten, de frequentie waarmee sommige van die feiten hebben plaatsgevonden en de (toekomstige) gevolgen voor de slachtoffers rechtvaardigen naar het oordeel van het hof oplegging van een gevangenisstraf van 10 jaren. De door de rechtbank opgelegde en door de advocaat-generaal gevorderde gevangenisstraf doet naar het oordeel van het hof onvoldoende recht aan de aard, ernst, frequentie en gevolgen van die feiten.

Het hof heeft bij de strafoplegging in aanmerking genomen dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 12 juli 2011, niet eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

Oplegging van maatregel

Voormelde rapportage Pro Justitia d.d. 6 april 2010, houdt naast het hiervoor overwogene,

- zakelijk weergegeven - in:

Er is bij betrokkene sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van de stoornis van Asperger. Van deze stoornis van Asperger was ook sprake ten tijde van het onderhavige ten laste gelegde. Bij risicoverhogende factoren die van belang zijn voor de kans op recidive, kan worden gedacht aan de stoornis van Asperger met de verminderde sociale wederkerigheid, het gebrek aan cognitieve flexibiliteit, het dwangmatige gedrag en het gebrek aan inleving in de ander. Voor de kans op recidive is ook van belang dat er bij betrokkene gebrekkig probleeminzicht bestaat op basis van de Autisme Spectrum Stoornis (ASS) i.c. de stoornis van Asperger. Daarnaast spelen zijn sociale isolement en uiterst beperkte sociale netwerk, zijn gebrekkige daginvulling, zijn angsten en onzekerheden en mogelijk de deviante seksuele belevingen een rol. Betrokkenes stoornis en gedrag impliceren een gevaar voor herhaling, waarbij vooral betrokkenes echtgenote of een eventuele nieuwe partner als slachtoffer in aanmerking zou kunnen komen. Ook binnen een nieuwe relatie kunnen mechanismen, zoals tussen verdachte en zijn echtgenote, zich herhalen, indien hij boos, gefrustreerd of geprikkeld raakt. De risicotaxatieschaal HCR-20 geeft een matig tot hoog recidivegevaar aan. Op de SVR-20 (voor seksuele delicten) scoort betrokkene matig.

Om het recidivegevaar terug te dringen wordt een behandeling noodzakelijk geacht. Een behandeling in het kader van bijzondere voorwaarden bij een deels voorwaardelijke straf wordt niet toereikend geacht. Derhalve wordt een terbeschikkingstelling noodzakelijk geacht teneinde het hierboven geschetste recidivegevaar terug te dringen.

Het hof neemt deze conclusies over en maakt die tot de zijne en zal de maatregel van terbeschikkingstelling aan verdachte opleggen. Gebleken is dat bij verdachte tijdens het begaan van de onder 1 primair, 2, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde feiten een ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond, op grond waarvan deze feiten hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Voornoemde bewezen verklaarde feiten zijn misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van meer dan 4 jaren is gesteld. Op basis van al hetgeen over verdachtes persoon is vastgesteld, acht het hof de kans op recidive groot. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling eist. Het hiervoor vermelde eist tevens dat verdachte van overheidswege zal worden verpleegd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 37a, 37 b, 45, 57, 242, 248, 287, 300, 302 en 304 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 5 primair en 6 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair, 2, 3 primair en 4 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

Aldus gewezen door

mr. H.M.e. Laméris-Tebbehoff Rijnenberg, voorzitter,

mr. O. Anjewierde en mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. H. Akkerman, griffier,

en op 27 juli 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature