< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Op grond van het bepaalde in artikel 515 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering staat tegen de beslissing van een wrakingskamer geen rechtsmiddel open. Gelet op het voorgaande verklaart het hof de verzoekers niet-ontvankelijk in het hoger beroep tegen de door de wrakingskamer van de rechtbank ’s-Gravenhage gewezen beslissing d.d. 20 mei 2011.

UitspraakGERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Av-nummer : 1133-11

Rolnummer : 388877

Rekestnummer : HA RK 11-127

Parketnummers hoofdzaak: 09/753633-09, 09/647523-10 en 09/925795-10

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken d.d. 15 juli 2011

inzake het hoger beroep van:

1. [verzoeker 1],

wonende te [woonplaats],

en

2. [verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

raadsman: mr. G.J. van der Meer

tegen de beschikking van de meervoudige wrakingskamer in de rechtbank 's-Gravenhage van

20 mei 2011, waarbij het verzoek van [verzoeker 1] en [verzoeker 2] tot wraking van mrs. L. Alwin, G.P. van Ham en Y.J. Wijnnobel-van Erp, is afgewezen.

Het geding

1. Op 11 februari 2011 heeft ter terechtzitting van de politierechter in de rechtbank te 's-Gravenhage de behandeling plaatsgevonden van de strafzaak met parketnummers 09/753633-09, 09/647523-10 en 09/925795-10. Ter terechtzitting is de politierechter gewraakt.

2. Dit wrakingsverzoek (wrakingsverzoek I) is op 11 februari 2011 ter terechtzitting behandeld; daarbij is de wrakingskamer gewraakt (wrakingsverzoek II).

3. Op 17 mei 2011 is het wrakingsverzoek II ter terechtzitting behandeld. Bij beslissing van

20 mei 2011 is dit wrakingsverzoek afgewezen.

4. Bij brief van 1 juni 2011 heeft de raadsman van de verzoekers op dezelfde datum hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de wrakingskamer d.d. 20 mei 2011, alsmede tegen alle ter terechtzitting van 11 februari 2011 genomen beslissingen. Op 13 juli 2011 heeft het hof een akte instellen hoger beroep d.d. 12 juli 2011 van de griffie van de rechtbank

's-Gravenhage ontvangen.

Beoordeling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep

5. Het hof stelt vast dat de omvang van het hoger beroep beperkt is tot de behandeling van het hoger beroep tegen de beslissing van de wrakingskamer d.d. 20 mei 2011.

6. Het hof stelt voorts vast dat de verzoekers - blijkens een akte instellen hoger beroep d.d. 12 juli 2011 - op 1 juni 2011 hoger beroep hebben ingesteld tegen de door de wrakingskamer van de rechtbank 's-Gravenhage gewezen beslissing d.d. 20 mei 2011.

7. Op grond van het bepaalde in artikel 515 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering staat tegen de beslissing van een wrakingskamer geen rechtsmiddel open. Gelet op het voorgaande verklaart het hof de verzoekers niet-ontvankelijk in het hoger beroep.

8. Het hof constateert ten overvloede dat de behandeling van het hoger beroep per abuis door de civiele sector van het hof in behandeling was genomen en dat in dat kader om verhinderdata van de raadsman is gevraagd.

Gelet op het dwingende karakter van de hiervoor genoemde wetsbepaling ziet het hof in deze gang van zaken geen reden om het hoger beroep mondeling te behandelen.

Beslissing

Het hof:

- verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in het hoger beroep;

- bepaalt dat een afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan de raadsman van de verzoekers, genoemde rechters en de griffie van de rechtbank 's-Gravenhage.

Deze beslissing is gegeven op 15 juli 2011 door mrs. L.F. Gerretsen-Visser, D.J.C. van den Broek en Tj.E. van der Spoel, in aanwezigheid van de griffier mr. C.J.A. Sabatier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature