< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Officiersappel. Verzetzaak. De verzettermijn betreft een voorschrift van openbare orde waaraan de rechter ambtshalve dient te toetsen. Verzetschrift bij de werkgever gepost. De kantonrechter heeft ten onrechte geoordeeld dat de termijnoverschrijding verschoonbaar en het verzet ontvankelijk is.

UitspraakWAHV 200.081.427

25 mei 2011

CJIB 133117251

Gerechtshof te Leeuwarden

Beschikking

op het hoger beroep tegen de beschikking

van de kantonrechter van de rechtbank Almelo

van 19 november 2010

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het verzet van de betrokkene tegen de tenuitvoerlegging van een door de officier van justitie op 22 februari 2010 uitgevaardigde kennisgeving van verhaal gegrond verklaard, deze kennisgeving vernietigd en bepaald dat het verzetschrift van de betrokkene als beroepschrift dient te worden doorgezonden naar de officier van justitie. Voorts heeft de kantonrechter bepaald dat het voldane griffierecht door de griffier zal worden terugbetaald. De beschikking van de kantonrechter is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het procesverloop

De officier van justitie heeft tegen de beschikking van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De betrokkene heeft een verweerschrift ingediend. Daarbij is verzocht om een behandeling ter zitting.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld ter zitting van 11 mei 2011. De betrokkene is verschenen. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr. G.J. Heidema.

Na afloop van de zitting heeft de voorzitter de zaak verwezen naar de meervoudige kamer van het hof.

Beoordeling

1. Ter zitting van het hof heeft de advocaat-generaal zich primair op het standpunt gesteld - in aanvulling op het beroepschrift van de officier van justitie - dat de kantonrechter ten onrechte het verzet van de betrokkene ontvankelijk heeft geacht. Nu de betrokkene de kennisgeving van verhaal op 18 maart 2010 heeft ontvangen, had zijn verzetschrift op 25 maart 2010 moeten zijn ingediend. Het verzetschrift van de betrokkene, gedateerd 25 maart 2010, is echter pas op 29 maart 2010 ter griffie van de rechtbank ontvangen.

Het oordeel van de kantonrechter, dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht, nu de te late ontvangst is veroorzaakt doordat de betrokkene het verzetschrift bij zijn werkgever heeft gepost, kan volgens de advocaat-generaal geen stand houden. Een dergelijke omstandigheid dient voor rekening en risico van de betrokkene te komen, aldus de advocaat-generaal.

2. Ingevolge artikel 27, zesde lid, juncto artikel 26, derde lid, van de WAHV dient het verzetschrift binnen een week na betekening van de kennisgeving van verhaal te worden ingediend bij de rechtbank van het arrondissement waar het adres is van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. Dit is een voorschrift van openbare orde waaraan de rechter ambtshalve dient te toetsen.

3. Uit het dossier blijkt dat op 2 maart 2010 en (nogmaals) op 10 maart 2010 door een postbeambte is getracht de kennisgeving van verhaal uit te reiken aan de betrokkene in persoon. Dit is niet geslaagd. De kennisgeving van verhaal is vervolgens teruggezonden naar de griffier van de rechtbank. Op 17 maart 2010 is - na verificatie van de adresgegevens van de betrokkene - een afschrift van de kennisgeving van verhaal als gewone brief naar de betrokkene gezonden.

4. De betrokkene heeft ter zitting van het hof verklaard dat hij de kennisgeving van verhaal op 18 maart 2010 in zijn brievenbus heeft aangetroffen. Vaststaat derhalve dat de betrokkene op die datum de kennisgeving van verhaal heeft ontvangen. Het bepaalde in artikel 27, zesde lid, WAHV brengt vervolgens mee dat het verzetschrift tegen die kennisgeving binnen een week, derhalve uiterlijk 25 maart 2010, had moeten worden ingediend. Het verzetschrift, gedagtekend 25 maart 2010, is echter pas op 29 maart 2010 ontvangen.

5. Artikel 6:9 van de Awb - dat het hof in zaken als de onderhavige analoog van toepassing heeft verklaard - bepaalt dat het beroepschrift tijdig is ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen, alsmede dat bij verzending per post het beroepschrift tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

6. Ter zitting van het hof heeft de betrokkene verklaard dat hij zijn verzetschrift op 25 maart 2010, bij een collega thuis, heeft opgesteld. De volgende dag, 26 maart 2010, heeft hij het verzetschrift via de postkamer op zijn werk doen verzenden.

Gelet op deze verklaring staat vast dat de betrokkene zijn verzetschrift een dag na afloop van de termijn heeft ingediend. Het bepaalde in artikel 6:9 van de Awb brengt mee dat het verzetschrift derhalve niet tijdig is ingediend.

7. Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet gebleken is van verschoonbaarheid van deze termijnoverschrijding.

8. Het hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat de kantonrechter het verzet van de betrokkene niet-ontvankelijk had dienen te verklaren. De beslissing van de kantonrechter kan derhalve geen stand houden. Het hof zal met vernietiging van de beslissing van de kantonrechter het verzet van de betrokkene tegen de tenuitvoerlegging van de kennisgeving van verhaal alsnog niet-ontvankelijk verklaren. Dit brengt mee dat het hof niet kan toekomen aan een inhoudelijke behandeling van het verzet.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beschikking van de kantonrechter;

verklaart het verzet bij de kantonrechter niet-ontvankelijk.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Beswerda, Dijkstra en Van Schuijlenburg, in tegenwoordigheid van mr. Verdoorn als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature