< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

- Vrijspraak van de onder 1.I t/m 4 tenlastegelegde afpersing en/of oplichting.

Dat er sprake was van geweld en/of bedreiging met geweld kan niet uit de bewijsmiddelen volgen, zodat geen sprake is van afpersing.

Er is evenmin sprake van oplichting, aangezien geen gebruik is gemaakt van één van de in artikel 326 Sr genoemde oplichtingsmiddelen. E én enkele leugen is onvoldoende om een samenweefsel van verdichtsels aan te nemen. Uit de bewijsmiddelen volgt niet dat verdachte meer dan één leugen heeft verteld tegen aangevers. Bovendien is niet bewezen dat aangevers door die ene leugen zijn bewogen tot afgifte van goederen.

- Veroordeling tot 5 maanden gevangenisstraf ter zake van de onder 5 en 6 tenlastegelegde oplichting en (gekwalificeerde) diefstal en de in de gevoegde zaak tenlastegelegde poging tot oplichting.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakGerechtshof Leeuwarden

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000636-11

Uitspraak d.d.: 4 juli 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 17 maart 2011 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 18-670366-10 en 18-650027-11, tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1991],

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende in de [verblijfplaats].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 28 april 2011 en 20 juni 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 2 en 6 tenlastegelegde en het in de zaak met parketnummer 18-650027-11 tenlastegelegde, tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zal verklaren in hun vorderingen. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. A.A. Scholtmeijer, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Door verdachte is onbeperkt appel ingesteld, terwijl tegen het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 1.II tenlastegelegde geen hoger beroep voor verdachte openstaat op grond van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank heeft verdachte immers vrijgesproken van vorenbedoeld feit. Derhalve kan verdachte in zoverre niet in het hoger beroep worden ontvangen.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep en voor zover aan hoger beroep onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover aan hoger beroep onderworpen- tenlastegelegd dat:

(parketnummer 18-670366-10)

1.I.

hij op of omstreeks 13 april 2010, in de gemeente [gemeente],

op de openbare weg, de [straat 1] en/of [straat 2],

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 1] heeft gedwongen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

- die [benadeelde 1] bij de jas heeft gepakt en/of (vervolgens) in/naar een steeg heeft geduwd, en/of

- die [benadeelde 1] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Als je niet doet wat ik

vraag dan steek ik je neer", althans woorden van gelijke dreigende aard of

strekking en/of

- (daarbij) dreigend een mes heeft getoond en/of gehouden in de richting van

die [benadeelde 1], en/of

- (vervolgens) die [benadeelde 1] heeft gezegd dat zij telefoonabonnementen moest

afsluiten en/of dat zij de telefoons aan hem, verdachte, moest afgeven en/of

(daarbij) dreigend de woorden heeft toegevoegd "Dit is je laatste kans",

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of

- (aldus) een voor die [benadeelde 1] bedreigende situatie heeft geschapen;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen dat

hij op of omstreeks 13 april 2010 in de gemeente [gemeente]

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, en/of tot aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

(telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de

waarheid aan die [benadeelde 1] medegedeeld, dat hij, verdachte,

- nog geen 18 jaar oud was en/of (daardoor) geen telefoonabonnement kon

afsluiten, en/of

- de rekeningen zou betalen

waardoor die [benadeelde 1] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of het aangaan van die schuld(en).

2.

hij in of omstreeks de periode van 4 tot en met 7 mei 2010, in de gemeente [gemeente], meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders),

hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de

waarheid aan die [slachtoffer 1] medegedeeld,

- dat hij, verdachte, wist hoe je telefoonabonnementen op een andere naam kunt

zetten, en/of

- dat die [slachtoffer 1] de duurste telefoons bij abonnementen moest uitzoeken, en/of (vervolgens) ongeveer 390 euro kon verdienen met/aan het verkopen van die telefoon(s),

waardoor die [slachtoffer 1] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of het aangaan van die schuld(en).

3.

hij in of omstreeks de periode van 23 april 2010 tot en met 9 juni 2010,

in de gemeente [gemeente], op de openbare weg meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[benadeelde 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

- tegen die [benadeelde 2] heeft gezegd dat hij zijn schuld(en) kon afbetalen als hij voor hem, verdachte, telefoonabonnementen zou afsluiten en/of de daarbij verkregen telefoons gelijk aan hem, verdachte, moest afgeven, en/of (daarbij) dreigend heeft gezegd:"je krijgt problemen als je het niet doet", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of

- die [benadeelde 2] dreigend de woorden heeft toegevoegd "Je moet meer telefoonabonnementen voor me afsluiten anders krijg je problemen" en/of "Als je geen abonnementen afsluit ga ik mensen/anderen bellen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of

- (aldus) een voor die [benadeelde 2] bedreigende situatie heeft geschapen;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 23 april 2010 tot en met 9 juni 2010, in de gemeente [gemeente] meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders), hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid aan die [benadeelde 2] medegedeeld,

- dat hij zijn schuld(en) kon afbetalen als hij voor hem, verdachte, telefoonabonnementen zou afsluiten en/of de daarbij verkregen telefoons gelijk aan hem, verdachte, moest afgeven, en/of

- "je krijgt problemen als je het niet doet" en/of "Je moet meer telefoonabonnementen voor me afsluiten anders krijg je problemen" en/of "Als je geen abonnementen afsluit ga ik mensen/anderen bellen", althans woorden van gelijke aard of strekking,

waardoor die [benadeelde 2] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of het aangaan van die schuld(en).

4.

hij op of omstreeks 3 juni 2010, in de gemeente [gemeente],

op de openbare weg ([straat 2]),

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door

geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 3] heeft gedwongen tot

de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde 3], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte, en/of

het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of

telecomproviders),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

en/of een of meer van zijn mededader(s)

- tegen die [benadeelde 3] heeft/hebben gezegd "He, je moet meelopen", en/of

- (vervolgens) die [benadeelde 3] heeft/hebben geduwd, en/of

- tegen die [benadeelde 3] heeft/hebben gezegd dat hij naar telefoonwinkels moest gaan en telefoonabonnementen moest afsluiten en/of dan die gekregen

telefoons aan verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) moest

afgeven, en/of

- die [benadeelde 3] dreigend de woorden heeft/hebben toegevoegd "Als je het niet doet dan pakken we jou aan en gaan jou slaan", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

- die [benadeelde 3] een mes heeft/hebben getoond, en/of

- (aldus) een voor die [benadeelde 3] bedreigende situatie heeft/hebben geschapen.

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat:

hij op of omstreeks 03 juni 2010 in de gemeente [gemeente]

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [benadeelde 3] heeft bewogen tot

de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed,

en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels

en/of telecomproviders),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -

zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid, tegen die [benadeelde 3] gezegd

- dat hij naar telefoonwinkels moest gaan en telefoonabonnementen moest afsluiten en/of dan die gekregen telefoons aan verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) moest afgeven, en/of

- "Als je het niet doet dat pakken we jou aan en gaan jou slaan", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

- dat hij geld zou krijgen voor het afsluiten van telefoonabonnementen,

waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of het

aangaan van die schuld(en).

5.

hij in of omstreeks de maand april 2010 in de gemeente [gemeente] meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 2] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid tegen die [slachtoffer 2] gezegd, dat

- hij/zij, verdachte(n), wist(en) hoe je met het afsluiten van telefoonabonnementen geld kunt verdienen, zonder daar problemen mee te krijgen, en/of connecties hebben die dat kunnen regelen, en/of

- hij alleen maar abonnementen hoeft af te sluiten en dat verdachte(n) dan de telefoon(s) weer verkopen in een winkel waar ze de gegevens kunnen wissen, waardoor die [slachtoffer 2] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of het aangaan van die schuld(en).

6. (parketnummer 18-650551-10)

hij op of omstreeks 26 maart 2010 te [plaats],

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (in/uit de (achter)tuin/erf van een (studenten)woning aan de [adres]) heeft weggenomen een of meer kratten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of een of meer andere bewoners van die (studenten)woning, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en /of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en of inklimming;

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat:

hij op of omstreeks 26 maart 2010 te [plaats]

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening (in/uit de (achter)tuin/erf van een (studenten)woning aan [adres]) weg te nemen een of meer kratten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of een of meer andere bewoners van die (studenten)woning, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die/dat tuin/erf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen krat(ten), althans die/dat goed(eren), onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen over een schutting in die/dat tuin/erf is geklommen en/of een of meer kratten heeft gepakt en/of klaargezet om mee te nemen,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid,

althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat:

hij op of omstreeks 26 maart 2010 te [plaats], in elk geval in Nederland, een of meer kratten heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die krat(ten) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

(parketnummer 18-650027-11):

hij op of omstreeks 20 april 2010 te [plaats]

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] te bewegen tot de afgifte van een of meer mobiele telefoons, in elk geval van enig goed, en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels

en/of telecomproviders), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, (tegen/aan) die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] heeft/hebben aangesproken/gezegd/gevraagd:

- "he kerel, wil je geld verdienen? Ik heb een bedrijf. We willen bedrijfstelefoonabonnementen afsluiten, en daarna als we een telefoon hebben willen we de telefoons verkopen, maar dan moet jij eerst naar een telefoonwinkel om een telefoon uit te zoeken. Jij zet een telefoon op je naam en daarna gaan we samen de telefoon verkopen. Via internet kunnen we achteraf alles weghalen zodat jij geen rekeningen meer krijgt", en/of

- "Wij doen dit vaker en daarom kunnen wij niet steeds naar die winkels. Jij krijgt achteraf geen rekeningen. We poetsen via internet jouw gegevens weg. De opbrengst van de telefoon die delen we fifty fifty", en/of

- "Kijk het werkt zo. Wij kopen samen een mobiele telefoon. Het abonnement sluiten we af op jouw naam. Ik kan dan regelen dat jij geen abonnementskosten betaalt. Dit doen we via internet. Dan wissen we achteraf jouw gegevens",

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het in de zaak met parketnummer

18-670366-10 onder 1.I primair en subsidiair, 2, 3 primair en subsidiair en 4 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het hof overweegt hiertoe het volgende.

Uit de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat er sprake is geweest van geweld of bedreiging met geweld waardoor aangevers [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] zijn gedwongen tot afgifte van mobiele telefoons en het aangaan van schulden bij telefoonmaatschappijen.

Voorts kan niet worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting met betrekking tot aangevers [benadeelde 1], [slachtoffer 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3]. Hiertoe is namelijk vereist dat verdachte aangevers heeft bewogen tot afgifte van mobiele telefoons en het aangaan van schulden bij telefoonmaatschappijen door gebruikmaking van één van de in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht genoemde oplichtingsmiddelen. Aan die eis wordt niet voldaan. Naar het oordeel van het hof is er in het onderhavige geval geen sprake van een samenweefsel van verdichtsels of één van de andere genoemde oplichtingsmiddelen. Voor het aannemen van een samenweefsel van verdichtsels is één enkele leugen onvoldoende. Niet blijkt dat verdachte meer dan één leugen heeft verteld tegen aangevers. Bovendien is niet bewezen dat aangevers [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] door die ene leugen zijn bewogen tot afgifte van mobiele telefoons en het aangaan van schulden bij telefoonmaatschappijen.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 5 tenlastegelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij dat aangever [slachtoffer 2] door verdachte en zijn mededader is benaderd om telefoonabonnementen af te sluiten en de daarbij verkregen telefoons aan verdachte en zijn mededader af te geven. In ruil daarvoor zou aangever [slachtoffer 2] geld ontvangen. Tot vorenbedoelde afgifte en het aangaan van schulden bij telefoonmaatschappijen werd aangever [slachtoffer 2] bewogen door een samenweefsel van verdichtsels. Verdachte en zijn mededader hebben aangever [slachtoffer 2] in strijd met de waarheid medegedeeld dat zij wisten hoe aangever geld kon verdienen zonder problemen te krijgen, dat zij connecties hadden die dat voor aangever [slachtoffer 2] konden regelen en dat de telefoons verkocht zouden worden in een winkel waar de gegevens gewist konden worden. Deze aan [slachtoffer 2] gedane onware mededelingen leveren, in samenhang bezien, een samenweefsel van verdichtsels op als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 5 en onder 6 en in de zaak met parketnummer 18-650027-11 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

(parketnummer 18-670366-10)

5.

hij in de maand april 2010 in de gemeente [gemeente] meermalen, op verschillende tijdstippen, telkens tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 2] heeft bewogen tot de afgifte van mobiele telefoons en het aangaan van schulden bij telecomproviders, hebbende verdachte en zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in strijd met de waarheid tegen die [slachtoffer 2] gezegd, dat

- zij, verdachten, wisten hoe je met het afsluiten van telefoonabonnementen geld kunt verdienen, zonder daar problemen mee te krijgen en connecties hebben die dat kunnen regelen, en

- hij alleen maar abonnementen hoeft af te sluiten en dat verdachten dan de telefoons weer verkopen in een winkel waar ze de gegevens kunnen wissen, waardoor die [slachtoffer 2] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften en het aangaan van die schulden.

6.

hij op 26 maart 2010 te [plaats], tezamen en in vereniging met een ander,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (uit de tuin van een woning aan de [adres]) heeft weggenomen kratten, toebehorende aan [slachtoffer 3], waarbij verdachte en zijn mededader de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van inklimming.

(parketnummer 18-650027-11):

hij op 20 april 2010 te [plaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] te bewegen tot de afgifte van mobiele telefoons en het aangaan van schulden bij telecomproviders,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in strijd met de waarheid, met zijn mededader, tegen die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] hebben aangesproken/gezegd/gevraagd:

- "he kerel, wil je geld verdienen? Ik heb een bedrijf. We willen bedrijfstelefoonabonnementen afsluiten, en daarna als we een telefoon hebben willen we de telefoons verkopen, maar dan moet jij eerst naar een telefoonwinkel om een telefoon uit te zoeken. Jij zet een telefoon op je naam en daarna gaan we samen de telefoon verkopen. Via internet kunnen we achteraf alles weghalen zodat jij geen rekeningen meer krijgt", en/of

- "Wij doen dit vaker en daarom kunnen wij niet steeds naar die winkels. Jij krijgt achteraf geen rekeningen. We poetsen via internet jouw gegevens weg. De opbrengst van de telefoon die delen we fifty fifty", en/of

- "Kijk het werkt zo. Wij kopen samen een mobiele telefoon. Het abonnement sluiten we af op jouw naam. Ik kan dan regelen dat jij geen abonnementskosten betaalt. Dit doen we via internet. Dan wissen we achteraf jouw gegevens",

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 5 bewezenverklaarde levert op:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 6 bewezenverklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van inklimming.

het in de zaak met parketnummer 18-650027-11 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting, gekwalificeerde diefstal in vereniging en het medeplegen van een poging tot oplichting. Verdachte heeft met de diefstal inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van anderen en door de voltooide oplichting de aangever in ernstige financiële problemen gebracht, alsmede het handelsverkeer benadeeld. De verdachte heeft kennelijk enkel en alleen gehandeld vanuit het oogpunt van eigen (financiële) bevoordeling. Verdachte valt bovendien zeer kwalijk te nemen dat hij - bij de oplichting van aangever [slachtoffer 2] - het gemunt heeft op een persoon die beneden gemiddeld in staat moet worden geacht zich staande te kunnen houden in de maatschappij. Dit maakt dit feit een misselijk feit.

Voorts blijkt uit het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van

14 april 2011 dat de verdachte reeds eerder is veroordeeld ter zake van vermogensdelicten.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden is.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 1.192,98. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van EUR 1.110,43. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 1.I primair en subsidiair ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 5.782,41. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 3 primair en subsidiair ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in zijn vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt EUR 1.055,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 4 primair en subsidiair ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in zijn vordering niet worden ontvangen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 45, 47, 57, 63, 311 en 326 van het Wetboek van Strafrecht .

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 1.II ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het hoger beroep onderworpen, en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 1.I primair en subsidiair, 2, 3 primair en subsidiair en 4 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 5 en onder 6 en in de zaak met parketnummer

18-650027-11 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 18-670366-10 onder 5 en onder 6 en het in de zaak met parketnummer 18-650027-11 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 1], in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 2], in zijn vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 3], in zijn vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr. W. Foppen, voorzitter,

mr. K.J. van Dijk en mr. J.A. Wiarda, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. [benadeelde 2], griffier,

en op 4 juli 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken,

zijnde mr. J.A. Wiarda buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature