Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 1, 2 en 6 april 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] vijf reguliere bouwvergunningen verleend ten behoeve van het realiseren van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder te Amstelveen.

Uitspraak201104398/2/H1.

Datum uitspraak: 15 juni 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

de stichting Stichting Beschermers Amstelland (hierna: de stichting), gevestigd te Ouder-Amstel,

verzoekster,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 4 maart 2011 in zaak nrs. 09/4245, 09/4260, 09/4266 en 09/4277 in het geding tussen:

de stichting en anderen

en

het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen.

1. Procesverloop

Bij besluiten van 1, 2 en 6 april 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] vijf reguliere bouwvergunningen verleend ten behoeve van het realiseren van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder te Amstelveen.

Bij besluit van 4 augustus 2009 heeft het college, voor zover thans van belang, het door de stichting daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 maart 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank de door de stichting en anderen daartegen ingestelde beroepen ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de stichting bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 14 april 2011, hoger beroep ingesteld.

Bij afzonderlijke brief, bij de Raad van State ingekomen op 14 april 2011, heeft de stichting de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 1 juni 2011, waar de stichting, vertegenwoordigd door [voorzitter], bijgestaan door mr. L.D.H. Hamer, advocaat te Amsterdam, en het college, vertegenwoordigd door mr. J. van der Kroft en mr. A.J. Tielbeke, beiden werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. J.C. van Oosten, advocaat te Amsterdam, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting [vergunninghoudster], vertegenwoordigd door [gemachtigden], bijgestaan door mr. R. Ridder, advocaat te Amsterdam, als belanghebbende gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Besluiten zijn in het algemeen uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend. Dit uitgangspunt geldt temeer indien, zoals in dit geval, de rechter in eerste aanleg de tegen het besluit van 4 augustus 2009 ingestelde beroepen ongegrond heeft verklaard.

2.3. Hetgeen de stichting betoogt, geeft geen aanleiding om op voorhand aan te nemen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat uiteindelijk zal blijken dat de bouwvergunningen niet mochten worden verleend. Daartoe wordt het volgende overwogen.

2.4. Ten behoeve van het realiseren van een golfbaan voorziet het bouwplan in het plaatsen van drie verdekte schuilhutten, het oprichten van afslaghutten met ecodaken, het plaatsen van verlichting ten behoeve van de driving range, het plaatsen van straatverplichting en het gedeeltelijk verbouwen van een boerderij tot ontvangstruimte.

2.5. Op grond van de ter plaatse als bestemmingsplan geldende "Herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak gemeente Nieuwer-Amstel 1958" (hierna: het herzieningsplan) rust op de gronden de bestemming "Recreatiedoeleinden". In het herzieningsplan zijn voor deze bestemming geen doeleindenomschrijving, noch gebruiks- en bebouwingsvoorschriften opgenomen.

2.6. In hetgeen de stichting betoogt bestaat op voorhand geen aanleiding voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het bouwplan, gelet op de plantoelichting, in overeenstemming is met de bestemming "Recreatiedoeleinden".

Voorts bestaat in hetgeen de stichting betoogt op voorhand evenmin aanleiding voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de aanvullende werking van de Bouwverordening van de gemeente Amstelveen in dit geval niet leidt tot het oordeel dat deze in de weg staat aan het verlenen van de bouwvergunningen.

2.7. Gelet op het vorenstaande, bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.A. Graaff-Haasnoot, ambtenaar van staat.

w.g. Van Altena w.g. Graaff-Haasnoot

Voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 juni 2011

531.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature