< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Herhaald wrakingsverzoek. Niet-ontvankelijk.

Uitspraakbeslissing

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Wrakingskamer

Zaaknummer: 2011-W003

Datum: 13 april 2011

Beslissing op het verzoek tot wraking ex artikel 36 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

in de zaak van

1. [verzoeker 1],

wonende te [woonplaats],

2. [verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

tegen

[A], in zijn hoedanigheid van (kinder)rechter.

1. De procedure

Bij schriftelijk verzoek, ingekomen ter griffie op 4 april 2011, hebben verzoekers [A] als rechter in de zaak met nummer 182154 / JZ RK 11-117 gewraakt.

De beslissing op dit verzoek is bepaald op heden.

2. Het wrakingsverzoek

2.1. Verzoekers hebben reeds eerder en wel bij verzoek van 23 maart 2011 rechter [A] gewraakt. Bij beslissing van 1 april 2011 heeft de wrakingskamer van deze rechtbank het verzoek afgewezen. Thans, drie dagen later, hebben verzoekers [A] andermaal gewraakt. Het is het derde wrakingsverzoek van verzoekers in deze zaak.

2.2. Te dezen is toepasselijk artikel 37, vierde lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dat luidt:

? 4. Een volgend verzoek tot wraking van dezelfde rechter wordt niet in behandeling genomen, tenzij feiten of omstandigheden worden voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend zijn geworden.

2.3. Zoals blijkt uit het schriftelijke wrakingsverzoek hebben verzoekers dezelfde feiten en omstandigheden naar voren gebracht als vermeld in het eerdere wrakingsverzoek en de mondelinge toelichting daarop.

2.4. Met toepassing van het eerdergenoemde wetsartikel betekent dit, dat verzoekers niet kunnen worden ontvangen in het huidige, herhaalde wrakingsverzoek.

2.5. De rechtbank bepaalt op de voet van artikel 37, vierde lid Rv dat een volgend wrakingsverzoek van verzoekers in deze zaak, ook als dat een andere rechter mocht betreffen, niet in behandeling zal worden genomen, behoudens de aanwezigheid van nieuwe feiten of omstandigheden, nu de kennelijke bedoeling van verzoekers is te forceren dat de ondertoezichtstelling afloopt zonder dat een rechter over de verlenging heeft kunnen oordelen.

3. De beslissing

De rechtbank

i. verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in het herhaalde verzoek tot wraking van [A];

ii. bepaalt dat een volgend wrakingsverzoek in deze zaak van deze verzoekers niet in behandeling zal worden genomen tenzij feiten of omstandigheden worden voorgedragen die pas na dit verzoek aan verzoekers bekend zijn geworden.

Deze beslissing is gegeven door de mrs. J.A.O.M. van Aerde, J.H.M. Hesseling en G.P. Nieuwenhuis in tegenwoordigheid van mr. S.W. de Boer, griffier, en uitgesproken op 13 april 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature