< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 oktober 2009 heeft het bestuur een aanvraag van [appellant] om een toevoeging afgewezen.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak201009841/1/H2.

Datum uitspraak: 8 juni 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Groningen,

tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 2 september 2010 in zaak nr. 10/393 in het geding tussen:

[appellant]

en

de raad voor rechtsbijstand Leeuwarden (thans het bestuur van de raad voor rechtsbijstand; hierna: het bestuur).

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 oktober 2009 heeft het bestuur een aanvraag van [appellant] om een toevoeging afgewezen.

Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het bestuur het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 2 september 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 12 oktober 2010, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 10 november 2010.

Het bestuur heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

Desgevraagd hebben partijen toestemming verleend, als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht , om in het geding uitspraak te doen zonder zitting. Vervolgens heeft de Afdeling bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 14 van de Wet op de rechtsbijstand , voor zover thans van belang, worden alle in het ressort kantoor houdende advocaten die daartoe een aanvraag hebben ingediend, door het bestuur ingeschreven indien zij voldoen aan de in artikel 15 bedoelde voorwaarden.

Ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, kunnen de door het bestuur te stellen voorwaarden betrekking hebben op het minimum en het maximum aantal zaken waarvoor een advocaat jaarlijks zal worden toegevoegd.

2.1.1. Ingevolge artikel 1, onder c, van de krachtens die bepalingen vastgestelde Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2009 krachtens de Wet op de rechtsbijstand (hierna: de Inschrijvingsvoorwaarden) dient de advocaat de zaken waarin hij is toegevoegd persoonlijk te behandelen dan wel de aan hem toebedeelde piketdiensten persoonlijk te verrichten, behoudens in incidentele gevallen waarin sprake is van overmacht of waarneming door anderen wegens ziekte of zwaarwegende redenen.

Ingevolge artikel 5, onder a, worden ter waarborging van de kwaliteit van de gefinancierde rechtsbijstand aan een advocaat jaarlijks niet meer toevoegingen afgegeven dan het equivalent van 250 eenheden.

2.2. Aan het besluit van 5 januari 2010, gelezen in samenhang met het daarin ingelaste advies van de commissie voor bezwaar, heeft het bestuur ten grondslag gelegd dat aan mr. B. van Dijk (hierna: Van Dijk), de toenmalige advocaat van [appellant], op grond van artikel 5, onder a, van de Inschrijvingsvoorwaarden terecht geen toevoeging is verstrekt, omdat hij op 1 oktober 2010 het maximum aantal zaken waarvoor hij in 2009 kon worden toegevoegd, had bereikt. Verder is in dat besluit vermeld dat geen wijziging van de tenaamstelling van de rechtsbijstandverlener kan plaatsvinden en dat een opvolgend raadsman gehouden is een nieuwe aanvraag om een toevoeging in te dienen.

2.3. Ter zitting van de rechtbank heeft het bestuur medegedeeld dat het in gevallen, waarin tussen het indienen en toewijzen van de aanvraag wordt verzocht de toevoeging op naam van een ander dan de aanvrager te verlenen, de vaste gedragslijn hanteert dat zodanig verzoek slechts wordt gehonoreerd bij ziekte of andere zwaarwegende redenen.

2.4. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de gedragslijn, die bij het bepaalde in artikel 1, onder c, van de Inschrijvingsvoorwaarden aansluit, binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling blijft, dat van zwaarwegende redenen in de zin van de gedragslijn niet is gebleken en dat het bestuur zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de opvolgend advocaat gehouden is een nieuwe aanvraag om een toevoeging in te dienen. Daartoe voert hij aan, samengevat weergegeven en voor zover thans van belang, dat het bestuur in de praktijk een ruimere toepassing aan de gedragslijn geeft en dat het onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in zijn geval niet aan de vereisten van de gedragslijn is voldaan.

2.4.1. Dat betoogt faalt. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat het bestuur in andere gevallen, als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Inschrijvingsvoorwaarden, een toevoeging met wijziging van de tenaamstelling van de rechtsbijstandverlener heeft verleend. Verder is niet in geschil dat, zoals de rechtbank heeft overwogen, de door het bestuur gehanteerde gedragslijn niet kennelijk onredelijk is en niet is gebleken van een onjuiste toepassing ervan. Onder deze omstandigheden heeft de rechtbank in het in beroep aangevoerde terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat het bestuur ten onrechte heeft geweigerd de aanvraag op naam van een ander dan Van Dijk toe te wijzen.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. P.A. Offers, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.J.R. Hazen, ambtenaar van staat.

w.g. Offers w.g. Hazen

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 juni 2011

452.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature