Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Mensenhandel, bewijsverweren, veroordeling

UitspraakRECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/880031-11 VON

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 17 mei 2011 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in P.I. HvB Ter Apel, Ter Apelervenen 10 te Ter Apel.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 3 mei 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. G.A. Pots, advocaat te Leeuwarden.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2010 tot en met 19 januari 2011, te Leeuwarden en/of (elders) in Nederland en/of in Duitsland (te Hamburg en/of elders) en/of in Bulgarije (te Sliven en/of elders), althans buiten Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

A. (sub 1)

een ander, te weten [naam], door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap had over die [naam], heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [naam] en/of

B. (sub 3)

een ander, te weten [naam], heeft aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [naam] in (een) ander(e) land(en) (Duitsland en/of Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

C. (sub 4)

een ander, te weten [naam], met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder een of meer van de onder A. genoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [naam] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten en/of

D. (sub 6)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, te weten [naam] en/of

E. (sub 9)

een ander, te weten [naam] met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor (een) derde(n)

immers heeft/is verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alléén

- die [naam] (in Bulgarije) niet naar huis laten gaan toen zij aangaf te willen vertrekken en/of

- die [naam] (in Bulgarije) geslagen en/of zogenaamde oorvijgen gegeven en/of met een zwaard gestoken/gesneden en/of bedreigd en/of

- die [naam] (in Bulgarije) gezegd dat hij met haar naar het buitenland kon gaan om te werken in de prostitutie en/of

- die [naam] vanuit Bulgarije naar Duitsland gebracht en/of het vervoer voor haar betaald en/of met haar meegereisd en/of

- die [naam] (in Hamburg) in een club of bordeel, althans een seksinrichting, in de prostitutie laten werken en/of

- die [naam] (in Hamburg) zo hard op en/of tegen het hoofd geslagen dat zij bewusteloos raakte en/of meermalen in het gezicht, althans op en/of tegen het hoofd en/of de rug en/of in de buikstreek geslagen en/of gestompt en/of tegen het lichaam geschopt en/of getrapt en/of aan de haren getrokken en/of

- (in Hamburg) de verdiensten van die [naam] afgenomen en/of laten afgeven en/of geprofiteerd van de (deels) door de verdiensten van haar aangeschafte goederen (zoals kleding en/of eten en/of boodschappen) en/of verbleven in een kamer/appartement, waarbij de huur is betaald uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) en/of

- die [naam] vanuit Duitsland naar Nederland gebracht en/of het vervoer voor haar betaald en/of met haar meegereisd en/of

- voor die [naam] (in Leeuwarden) een kamer geregeld in en/of haar als prostituee laten werken in seksinrichting Love & Joy en/of

- (in Leeuwarden) die [naam] naar haar werkplek gebracht en/of van haar werkplek opgehaald en/of haar bijna dagelijks laten werken en/of voor haar de werktijden bepaald en/of

- die [naam] (in Leeuwarden) mishandeld door haar (bijna dagelijks, in elk geval meermalen) in het gezicht, althans op en/of tegen het hoofd, te slaan en/of te stompen en/of door haar zo hard te slaan en/of te stompen dat zij omviel en/of door haar keel dicht te knijpen en/of door te schoppen en/of te trappen en/of te stompen en/of te slaan op/tegen haar heup(en) en/of arm(en) en/of hand(en) en/of in haar buikstreek en/of op/tegen haar rug, in elk geval op en/of tegen meerdere plaatsen van haar lichaam en/of

door haar me t een kabel/snoer op haar be(e)n(en) te slaan en/of door haar zogenaamde oorvijgen te geven en/of een deel van haar hoofdharen weg te snijden/scheren en/of

- die [naam] bedreigd met de woorden -zakelijk weergegeven- dat hij haar zou verkopen en/of dat haar en/of haar moeder iets zou worden aangedaan en/of

- (in Leeuwarden) de verdiensten van die [naam] afgenomen en/of laten afgeven en/of geprofiteerd van de (deels) door de verdiensten van haar aangeschafte goederen (zoals kleding en/of eten en/of boodschappen) en/of verbleven in (een) hotel(s) die werd(en) betaald uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) en/of

- (in Leeuwarden) controle uitgeoefend of laten uitoefenen op de door die [naam] verrichtte werkzaamheden, door o.a. bij te houden en/of te controleren hoeveel klanten zij heeft gehad en/of hoeveel haar verdiensten bedroegen en/of

een en/of ander terwijl die [naam] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of gebruiken en/of (bijna) niemand in Nederland kende

en/of/aldus

bewerkstelligd dat die [naam] van hem/hen afhankelijk was;

(artikel 273f lid 1 aanhef en onder sub 1 en /of sub 3 en/of sub 4 en/of sub 6 en/of sub 9 en/of lid 2 en/of lid 3 aanhef en onder sub 1 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2010 tot en met 19 januari 2011, te Leeuwarden en/of (elders) in Nederland en/of in Duitsland (te Hamburg en/of elders) en/of in Bulgarije (te Sliven en/of elders), althans buiten Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

A. (sub 1)

een ander, te weten [naam 1], door dwang en/of geweld en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap had over die [naam 1], heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [naam 1] en/of

B. (sub 3)

een ander, te weten [naam 1], heeft aangeworven en/of meegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [naam 1] in (een) ander(e) land(en) (Duitsland en/of Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of

C. (sub 4)

een ander, te weten [naam 1], met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder een of meer van de onder A. genoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [naam 1] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten en/of

D. (sub 6)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, te weten [naam 1] en/of

E. (sub 9)

een ander, te weten [naam 1] met een van de onder A. genoemde middelen, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor (een) derde(n)

immers heeft/is verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alléén

- die [naam 1] (in Bulgarije) voorgesteld met hem en/of zijn mededader(s) naar het buitenland te gaan om daar in de prostitutie te gaan werken en/of

- (in Bulgarije) voor die [naam 1] een paspoort geregeld/betaald en/of

- die [naam 1] vanuit Bulgarije naar Duitsland gebracht en/of het vervoer voor haar betaald en/of met haar meegereisd en/of

- voor die [naam 1] (in Hamburg) een kamer geregeld in en/of haar als prostituee laten werken in een club of bordeel, althans een seksinrichting, en/of

- (in Hamburg) die [naam 1] 50% van haar verdiensten afgenomen en/of laten afgeven en/of een deel van de door haar aan zijn mededader(s) afgedragen verdiensten aangenomen en/of en/of geprofiteerd van de (deels) door de verdiensten van haar aangeschafte goederen (zoals kleding en/of eten en/of boodschappen) en/of verbleven in een kamer/appartement, waarbij de huur is betaald uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) en/of

- (in Hamburg) controle uitgeoefend of laten uitoefenen op de door die [naam 1] verrichtte werkzaamheden, door o.a. bij te houden of te controleren hoeveel condooms zij heeft gebruikt en/of

- die [naam 1] niet toegestaan vanuit Duitsland terug te gaan naar Bulgarije en/of

- die [naam 1] vanuit Duitsland naar Nederland gebracht en/of het vervoer voor haar betaald en/of met haar meegereisd en/of

- voor die [naam 1] (in Leeuwarden) een kamer geregeld in en/of haar als prostituee laten werken in seksinrichting Love & Joy en/of

- (in Leeuwarden) die [naam 1] naar haar werkplek gebracht en/of van haar werkplek opgehaald en/of haar bijna dagelijks laten werken en/of voor haar de werktijden bepaald en/of

- die [naam 1] bedreigd met de woorden -zakelijk weergegeven- dat als zij hem en zijn mededader(s) zou verraden haar kind zou worden vermoord en/of het huis van haar vader in brand zou worden gestoken en/of dat zij zou worden verkocht en/of

- die [naam 1] angst ingeboezemd door (meermalen) in haar aanwezigheid [naam] te mishandelen en/of

- (in Leeuwarden) die [naam 1] 50% van haar verdiensten afgenomen en/of laten afgeven en/of een deel van de door haar aan zijn mededader(s) afgedragen verdiensten aangenomen en/of geprofiteerd van de (deels) door de verdiensten van haar aangeschafte goederen (zoals kleding en/of eten en/of boodschappen) en/of verbleven in (een) hotel(s) die werd(en) betaald uit de opbrengst van het seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) en/of

- (in Leeuwarden) controle uitgeoefend of laten uitoefenen op de door die [naam 1] verrichtte werkzaamheden, door o.a. bij te houden en/of te controleren hoeveel klanten zij heeft gehad en/of hoeveel haar verdiensten bedroegen en/of

- die [naam 1] niet toegestaan vanuit Nederland terug te gaan naar Bulgarije

een en/of ander terwijl die [naam 1] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of gebruiken en/of (bijna) niemand in Nederland kende

en/of/aldus

bewerkstelligd dat die [naam 1] van hem/hen afhankelijk was;

(artikel 273f lid 1 aanhef en onder sub 1 en /of sub 3 en/of sub 4 en/of sub 6 en/of sub 9 en/of lid 2 en/of lid 3 aanhef en onder sub 1 van het Wetboek van Strafrecht).

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het onder 1. en 2. ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van het voorarrest.

Beoordeling van het bewijs

I. Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht

Aan verdachte is medeplegen van overtreding van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) ten laste gelegd. In dit artikel is mensenhandel strafbaar gesteld. Dit artikel is opgenomen in de titel 'Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid'. Hierdoor wordt het karakter van het strafbare feit benadrukt: niet de sector waarin de uitbuiting plaatsvindt, maar het feit dat de uitbuiting een inbreuk op de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer betekent, vormt de strafwaardigheid van de handelingen. Het grondrecht van de persoonlijke vrijheid wordt gegarandeerd in de artikelen 4 en 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in artikel 15 van de Grondwet .

Blijkens de wetsgeschiedenis is artikel 273f Sr onder meer gebaseerd op het VN-Verdragm tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit1 en het daarbij behorende Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel2, kortweg het Protocol mensenhandel. Blijkens artikel 3 van het Protocol mensenhandel is van mensenhandel sprake als de verweten gedraging geschiedt ten behoeve van uitbuiting.

De rechtbank zal daarom onderzoeken of de ten laste gelegde gedragingen te bewijzen zijn en zo ja, of deze gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken in de zin van artikel 273f Sr hebben opgeleverd. Daarbij is van belang of deze gedragingen in strijd zijn met de menselijke waardigheid, de lichamelijke integriteit of de persoonlijke vrijheid - in de zin van beperking van de bewegingsvrijheid - van de in de tenlastelegging genoemde personen. Voorts moet sprake zijn van een zekere mate van onderwerping of horigheid van deze personen.

II. Verklaringen

De rechtbank past de hierna te noemen bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder weergegeven.

1. De verklaring van verdachte3, inhoudende:

Ik heb [naam] in november 2010 ontmoet. Wij hebben ongeveer één of anderhalve maand samengewoond. Hierna reisden wij in december 2010 samen per bus naar Hamburg. Ik heb de reis voor ons beiden betaald. We gingen naar Hamburg zodat [naam] daar kon werken in de prostitutie. [naam] heeft ook daadwerkelijk in Hamburg in de prostitutie gewerkt.

Ik heb [naam] een keer geslagen in Hamburg. Dit was vlak voordat wij naar Nederland gingen.

Mijn broer heet [naam]. Hij is in december 2010 met [naam 1] bij ons in Hamburg gekomen. Ik heb aan mijn broer geld gegeven voor de reis naar Hamburg. [naam 1] heeft in Hamburg ook in de prostitutie gewerkt.

Ik ben met mijn broer, [naam] en [naam 1] in januari 2011 van Hamburg naar Leeuwarden gereisd met de trein. [naam] en [naam 1] hebben in Leeuwarden ook in de prostitutie gewerkt.

[naam] heeft eens een spijkerbroek en boxershorts voor mij gekocht.

2. De verklaring van aangeefster [naam]4, inhoudende:

Ik ben samen met [verdachte] ([verdachte]) vanuit Sliven (Bulgarije) naar Hamburg gereisd. Het idee kwam van [verdachte]. We hebben samen besproken dat ik zou gaan werken in Hamburg als prostituee. We reisden samen naar het buitenland om daar geld te verdienen, onze toekomst op te bouwen en om een huis te kopen.

Samen met [verdachte] zijn we met de bus naar Sofia gegaan en daarna met de bus naar Hamburg. [verdachte] betaalde de bustickets en de verdere onkosten. Er zijn geen afspraken gemaakt over het terugbetalen van deze kosten. In Hamburg zijn we opgevangen door vrienden van [verdachte]. De verdiensten van mij als prostituee in Hamburg zou hij bewaren. Het zou later voor ons gezin zijn. Ik gaf al het verdiende geld aan hem en hij betaalde de onkosten. Ik kreeg van hem € 10,00 mee als ik naar mijn werk ging. Het verdiende geld werd gebruikt voor de huur van het appartement en mijn werkruimte.

Later verdiende ik minder en in die tijd begonnen de mishandelingen door [verdachte]. Hij heeft mij in die periode, toen wij in Hamburg verbleven, dat is ongeveer een halve maand, twee tot drie keer geslagen. Ik heb in Hamburg in totaal veertien dagen gewerkt. Ik werkte iedere dag. Ik heb mijn verdiensten niet bijgehouden. Dat mocht niet van [verdachte]. Iedere keer als hij mij sloeg kreeg ik meerdere klappen. Ik ben zelfs eenmaal onwel geworden daarvan, toen hij mij tegen het hoofd sloeg, raakte ik zelfs een keer buiten westen. Hij maakte met mij ruzie over het geld. Als ik zonder verdiensten thuiskwam werd hij boos en werd ik geslagen. Als ik geld had verdiend reageerde hij tevreden.

Toen wij in Hamburg verbleven zijn ook [naam 1] ([naam 1]) en de broer van [verdachte], [naam] ([naam broer]) naar Hamburg gekomen. [naam 1] heeft ook voor [verdachte] gewerkt in Hamburg. [naam broer] wilde de helft van het door [naam 1] verdiende geld.

In Bulgarije had [verdachte] al contacten met [naam 1]. We zijn niet met ons vieren naar Hamburg gereisd, omdat de papieren van [naam 1] nog niet gereed waren in Bulgarije.

Van haar verdiensten mocht [naam 1] zelf 50% houden en de andere 50% werd verdeeld tussen [verdachte] en [naam broer]. [verdachte] zei dat dat zo moest, hij was de baas. Hij besliste over alles. Omdat er in Duitsland geen voldoende werk meer was, besloot [verdachte] dat we moesten vertrekken. [verdachte] betaalde met het geld van [naam 1] en mij onze reis. Op de eerste avond van ons verblijf in Leeuwarden zijn we naar het bordeel Love en Joy gegaan. Ik heb ongeveer twee en een halve maand bij Love en Joy gewerkt. Tot 19 januari van dit jaar heb ik al mijn verdiensten aan [verdachte] gegeven.

Ook in Nederland, in Leeuwarden, werd ik geslagen door [verdachte]. Hij sloeg mij iedere dag en het slaan werd steeds erger. [naam 1] en [naam broer] hebben gezien dat ik werd geslagen. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook in Hamburg.

2. De verklaringen van aangeefster [naam]5, inhoudende:

[naam broer] en [naam 1] waren aanwezig toen ik een paar oorvijgen kreeg van [verdachte].

Op mijn linkerheup kreeg ik een klap, ongeveer een week geleden en daar had ik veel pijn van. [verdachte] had mij geschopt. Hij ging maar gewoon door en dat was een harde mishandeling. Gisterochtend kreeg ik weer een klap op die heup van [verdachte]. Ik kreeg toen een vuistslag van [verdachte] op diezelfde heup. Ik kon daardoor niet goed lopen van de pijn.

Zelfs in het internetcafé werd ik een paar keer geslagen door [verdachte]. Op mijn hand begon ik toen te bloeden. Met de jaarwisseling was ik zo mishandeld dat ik bijna bewusteloos was. Ik had ook een blauw oog daaraan overgehouden. Vorige week zag je dit nog steeds, het was heel erg blauw. Het was mijn linkeroog. Het is zelfs voorgekomen dat hij mijn strot dichtkneep, zodat ik gewoon te weinig lucht kreeg.

Ik moest al mijn geld afgeven aan [verdachte]. Ik moest werken voor onze toekomst zei hij. [verdachte] was echter niet tevreden met mijn verdiensten.

Mishandelingen in Duitsland Nog bij binnen komen van de kamer kreeg ik een harde klap en hij sleurde mij naar de kamer. [verdachte] sloeg mij overal links op mijn rug, maar hij sloeg mij ook in mijn gezicht.

Met de jaarwisseling begon [verdachte] mij te slaan in de badkamer. Door de harde klappen in mijn gezicht viel ik ook een paar keer op de vloer. Ook duwde [verdachte] mij met mijn hoofd tegen de muur. Hij sleepte mij naar de kamer en zei tegen [naam broer] en [naam 1] dat ze weg moesten gaan omdat hij niet wilde dat zij zagen dat hij mij sloeg.

Daarna begon [verdachte] mij zo hard te slaan dat ik daardoor bewusteloos raakte. Ik heb een heel erg blauw oog aan die mishandelingen overgehouden, blauwe plekken op mijn linkerrug gedeelte.

Ik heb heel veel klappen achter elkaar gekregen, zowel met zijn vuisten als met zijn vlakke handen. Ik kreeg klappen op mijn wangen en op mijn hoofd. Meestal pakte hij mij bij mijn haren vast en sloeg dan met zijn andere hand tegen mijn gezicht.

[verdachte] heeft op een keer mijn bloes kapot gescheurd en daarbij een ketting van mijn hals getrokken. Daardoor kreeg ik een wondje in mijn nek, het deed pijn.

Ik weet niet hoeveel geld ik in Nederland in de prostitutie heb gewerkt. Het geld was altijd op en ik vroeg mij ook af waar het geld was gebleven. Maar ja, het hotel was € 50,00 per nacht en dan nog het eten erbij. Het kon toch niet zo zijn dat de rest van het geld zo weg was.

Mishandelingen in Nederland Ik heb een kale plek op mijn hoofd met een wondje. [verdachte] zei tegen mij: ik ga je kaal scheren, ik ga je uikleden en daarna mag jij in je blootje en een kale kop het hotel verlaten. [verdachte] pakte mij met één hand vast bij mijn haren en trok mij naar achteren en in zijn andere hand had hij een scheermesje vast. Daarna sneed [verdachte] met het scheermesje een pluk haar van mijn hoofd, ongeveer in het midden van mijn gezicht en dan een paar centimeter vanaf mijn haargrens.

In het Bastion Hotel kregen we ruzie en kreeg ik een klap op mijn kont. In Het Anker werd ik elke dag mishandeld.

3. Een schriftelijk bescheid, te weten een letselrapportage6, inhoudende:

Betreft [naam], geboortedatum: [datum], geboorteplaats: Burgas, Bulgarije.

Volgens betrokkene is zij in een periode van een aantal maanden voorafgaand aan de datum van onderzoek op verschillende momenten op verschillende manieren mishandeld. Daarbij geeft zij aan dat zij in deze periode geslagen en geschopt is op diverse plaatsen van haar lichaam. Verder is zij in november 2010 tegen een hete kachel aangedrukt waarbij zij brandwonden op haar benen zou hebben gekregen. Middels het afrukken van een halsketting zou ze een wond in haar nek hebben gehad. Verder zijn er met een scherp voorwerp, mogelijk een zwaard, oppervlakkige wonden ontstaan op haar romp, zowel rechts als links. Rond de jaarwisseling 2010/2011 is zij in het gezicht geslagen en heeft hierbij een blauw oog opgelopen. Iets meer dan een week geleden is er met een scherp voorwerp een pluk haar afgesneden aan de voorkant van haar haargrens, waarbij ook een huidwond is ontstaan. De afgelopen week is ze meermalen geslagen op haar hoofd en schouders. Ze is met een oplader van een mobiele telefoon op haar rechter hand geslagen waarbij een bloedende wond zou zijn ontstaan. De avond van 19 januari heeft zij een klap op haar buik gekregen en een klap in het gezicht, waarbij ze een dikke lip heeft gekregen.

Conclusie. De geconstateerde letsels zouden kunnen passen bij de door slachtoffer aangegeven toedracht en zouden ook kunnen passen bij de door haar aangegeven periode van ontstaan van de letsel.

4. De verklaring van aangeefster [naam 1]7, inhoudende:

Ik heb samen met [naam] op de lagere school gezeten in Bulgarije. Ik heb [verdachte] en [naam] ([naam]) leren kennen kort voor zij vertrokken naar Hamburg.

[naam broer] en ik zijn naar Hamburg vertrokken. Ik zou in Hamburg gaan werken als prostituee. In Hamburg werkte ik voor het eerst als prostituee.

Ik heb in Bulgarije kennis gemaakt met [verdachte]. Ik had met hem ook een relatie in Bulgarije. Het was mijn eigen keus om in Hamburg als prostituee te werken. Ik wilde geld verdienen voor mijn kind.

[naam] ging met [verdachte] naar Hamburg. [naam] zou in Hamburg geld gaan verdienen als prostituee.

Het was voor mij duidelijk wat ik ging doen in Hamburg. [verdachte] regelde de reis naar Hamburg. Hij zorgde voor de tickets en de paspoorten. Hij had daarvoor geld geleend bij zijn zus. De paspoorten werden geregeld in Sliven in Bulgarije. [naam broer] heeft onze paspoorten en onze reis betaald met geld van [verdachte]. Samen met [naam broer] ben ik naar de zus van [verdachte] gegaan om daar geld op te halen voor de reis en de paspoorten. Het koste in totaal ongeveer

€ 400. Ik heb mijn reis en paspoort niet zelf geregeld omdat ik geen geld had.

Het geld dat ik zou verdienen als prostituee in Hamburg zou ik delen met [naam broer]: ieder de helft. Deze afspraak hebben wij in Bulgarije gemaakt. [naam broer] ging als een soort pooier mee.

[verdachte] heeft bepaald dat [naam broer] met mij mee moest komen naar Hamburg. Toen wij in Hamburg waren wilde ik wel terug, maar dat wilde [verdachte] niet toestaan. Ik ben akkoord gegaan met de verdeling van mijn opbrengsten, tussen [naam broer] en mij. Ik moest hem de helft geven van mijn verdiensten omdat [verdachte] dat zei. Later begreep ik dat de helft van mijn opbrengsten die ik aan [naam broer] gaf door hem weer werden gedeeld met [verdachte].

Ik ben samen met [naam broer] naar Hamburg gereisd. [verdachte] en [naam] waren al in Hamburg gearriveerd. [naam] en [verdachte] hebben in Hamburg een werkkamer voor mij geregeld.

Dagelijks werd er afgerekend tussen [naam broer] en mij. Ik weet niet hoe [naam] en [verdachte] hun zaken regelden. Op verzoek van [verdachte] moest ik de klanten tellen die [naam] ontving.

Ik heb gezien dat [verdachte] [naam] sloeg, de avond na aankomst in Hamburg. Ik heb ook gezien dat zij op de dag van Oud en Nieuw is geslagen. Ik heb gezien dat [naam] onder de blauwe plekken zat.

Ik ben vrijwillig meegegaan met [verdachte], [naam broer] en [naam] naar Nederland. Het reisgeld voor de reis naar Nederland werd betaald van mijn geld en het geld van [naam]. In Leeuwarden zijn [naam] en ik gaan werken in Love en Joy. Ook in Leeuwarden kreeg [naam broer] de helft van mijn verdiensten.

[verdachte] sloeg [naam]. Hij belde haar op haar werkkamer en dan moest ze naar de hotelkamer komen en daar werd zij geslagen door [verdachte]. Dit vertelde [naam] aan mij. Ik heb ook zelf gezien dat [verdachte] [naam] sloeg. Hij heeft haar de avond voor zijn aanhouding geslagen met de kabel van de telefoonoplader. Ik heb één tot twee keer gezien dat [verdachte] [naam] sloeg. [naam] had blauwe plekken over haar gehele lichaam.

Ik wist niet dat [naam broer] zijn geld deelde met [verdachte].

De eerste dag in Hamburg telde [verdachte] de condooms, daarna deed [naam broer] dat. In Nederland werd er niet meer geteld. In Nederland pakte [verdachte] van mij mijn verdiende geld en gaf mij de helft terug. De andere helft gaf hij aan [naam broer]. In Hamburg deelde ik het geld alleen met [naam broer]. Ik heb van deze gang van zaken in Nederland niets gezegd en maar geaccepteerd.

Ook in Leeuwarden sloeg [verdachte] [naam] en ondanks dat ze onder de blauwe plekken zat moest ze toch werken. [verdachte] dacht dat ik hem zou aangeven bij de politie. Daarom heeft hij mij gedreigd.

III. Beoordeling van de bewijsmiddelen

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde, kortgezegd de mensenhandel ten aanzien van [naam], overweegt de rechtbank het volgende.

Alhoewel verdachte ontkent dat hij [naam] heeft uitgebuit, stelt de rechtbank op grond van het voorgaande vast dat haar verklaring wordt ondersteund door de verklaring van [naam 1] en de letselverklaring.

Op grond van het voorgaande staat het voor de rechtbank vast dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan uitbuiting van [naam], zoals en voorzover hierna blijkt uit de bewezenverklaring. De rechtbank acht niet bewezen dat aangeefster onder dwang van verdachte in de prostitutie heeft gewerkt. De rechtbank stelt vast dat zij werkzaamheden in de prostitutie heeft verricht om er geld mee te verdienen voor de toekomst van haar en verdachte. Zij had er geen bezwaar tegen dat verdachte haar geld onder zich hield.

Haar bezwaar ligt erin dat zij is misleid door verdachte, omdat hij haar in de waan heeft gelaten dat hij dit geld onder zich hield voor hun gezamenlijke toekomst terwijl [naam] vrijwel niets heeft gekregen van het geld dat zij heeft verdiend. Tevens kwam zij door dwang en geweld in een situatie waarin zij niet haar eigen werkomstandigheden kon bepalen en daarmee verkeerde zij in een situatie die niet gelijk was aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. De rechtbank acht op grond van het voorgaande uitbuiting, zoals ten laste gelegd onder 1. sub D. en E., wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van het onder 2. ten laste gelegde, kortgezegd de mensenhandel ten aanzien van [naam 1], overweegt de rechtbank het volgende.

Verdachte heeft ontkend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel van [naam 1]. De verklaring van [naam 1] wordt echter ondersteund door de verklaring van [naam]. Op basis van deze verklaringen stelt de rechtbank vast dat [naam 1] vrijwillig naar Duitsland en Nederland is gereisd om geld te verdienen in de prostitutie. De rechtbank acht niet bewezen dat [naam 1] gedwongen in de prostitutie heeft gewerkt. In Duitsland deelde [naam 1] volgens afspraak haar opbrengsten met [naam] en heeft verdachte een deel van het geld van zijn broertje aangenomen. In Nederland heeft verdachte [naam 1] gedwongen om haar geld aan hem af te staan. Op basis hiervan acht de rechtbank het onder 2. sub D ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1. en 2. ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 19 januari 2011, te Leeuwarden en in Duitsland, te Hamburg,

D. (sub 6)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, te weten [naam] en

E. (sub 9)

een ander, te weten [naam] door dwang en geweld en misleiding, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met derden

immers heeft verdachte,

- die [naam] in Hamburg zo hard op het hoofd geslagen dat zij bewusteloos raakte en meermalen in het gezicht en tegen het lichaam geschopt en aan de haren getrokken en

- in Hamburg de verdiensten van die [naam] afgenomen en verbleven in een kamer/appartement, waarbij de huur is betaald uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met derden en

- die [naam] in Leeuwarden mishandeld door haar bijna dagelijks, in elk geval meermalen in het gezicht te slaan en/of te stompen en door haar zo hard te slaan dat zij omviel en door haar keel dicht te knijpen en door te schoppen en te slaan tegen haar heupen en armen en hand en in haar buikstreek en op/tegen haar rug,

door haar met een kabel/snoer op haar benen te slaan en door haar zogenaamde oorvijgen te geven en een deel van haar hoofdharen weg te snijden/scheren en

- in Leeuwarden de verdiensten van die [naam] afgenomen en/of laten afgeven en geprofiteerd van de door de verdiensten van haar aangeschafte goederen, zoals kleding en eten, en verbleven in hotels die werden betaald uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met derden en

- in Leeuwarden controle uitgeoefend of laten uitoefenen op de door die [naam] verrichtte werkzaamheden, door o.a. bij te houden en te controleren hoeveel klanten zij heeft gehad en hoeveel haar verdiensten bedroegen.

2.

hij in de periode van 1 december 2010 tot en met 19 januari 2011, te Leeuwarden en in Duitsland, te Hamburg,

D. (sub 6)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, te weten [naam 1] en/of

immers heeft verdachte

- in Hamburg die [naam 1] een deel van de door haar aan een ander afgedragen verdiensten aangenomen

- in Leeuwarden die [naam 1] 50% van haar verdiensten afgenomen en/of laten afgeven en/of een deel van de door haar aan een ander afgedragen verdiensten aangenomen.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

1. Mensenhandel

2. Mensenhandel

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze zijn begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister;

- de vordering van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman.

Verdachte heeft zich in twee gevallen schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft daarmee een inbreuk gemaakt op een van de belangrijkste grondrechten die door het recht beschermd worden, namelijk de persoonlijke vrijheid. Door zijn toedoen zijn twee vrouwen onderworpen aan een moderne vorm van slavernij, in dit geval in de prostitutie. De betrokken vrouwen konden niet naar eigen inzicht bepalen wanneer, waar en hoe zij het beroep van prostituee wilden uitoefenen. De aard van de normschending - het uitbuiten van beide vrouwen door hun de persoonlijke vrijheid te ontzeggen - en de door de wetgever gehanteerde strafpositie betekenen dat de rechtbank dient uit te gaan van het opleggen van een aanzienlijke vrijheidsstraf. Een lichtere sanctie zou geen recht doen aan de strafwaardigheid van de gepleegde feiten. Nu de periode gedurende welke de feiten hebben plaatsgevonden relatief kort is geweest volstaat de rechtbank, in afwijking van de vordering van de officier van justitie, met het opleggen van na te noemen straf.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit artikel gold ten tijde van het bewezenverklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT, RECHTDOENDE:

Verklaart het onder 1. en 2. ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H. Severein, voorzitter, mr. Y. Huizing en mr. H.J. Idzenga, rechters, bijgestaan door mr. E. de Vries-Haitsma, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 17 mei 2011.

1 Tractatenblad 2001, 69.

2 Tractatenblad 2001, 70.

3 De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 3 mei 2011.

4 Het proces-verbaal van verhoor van [naam] door de rechter-commissaris d.d. 18 maart 2011.

5 De processen-verbaal van verhoor van [naam] afgelegd bij de politie d.d. 20 januari 2011, 21 januari 2011 en 11 februari 2011, pagina 35, 37, 39, 45, 40

6 Letselrapportage ten behoeve van politie en justitie, letselonderzoek d.d. 20 januari 2011, betreft: [naam], geboren 28 oktober 1990.

7 Het proces-verbaal van verhoor van [naam 1] door de rechter-commissaris d.d. 28 april 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature