Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzet gegrond verklaard. De Raad heeft van appellant meerdere zaken in behandeling. Gebleken is dat de onderhavige zaak samenhangt met een andere zaak van appellant, in welke zaak de rechtbank hetzelfde besluit heeft beoordeeld als in de onderhavige zaak aan de orde is. In laatstgenoemde zaak heeft appellant het griffierecht tijdig betaald. Nu beide zaken samenhangen, is de Raad van oordeel dat aan het niet (tijdig) betalen van het griffierecht in de onderhavige zaak geen gevolgen hadden mogen worden verbonden.

Uitspraak09/6604 WSF-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 1 december 2009, 09/752 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (hierna: IB-Groep).

Datum uitspraak: 22 april 2011

I. PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 16 april 2010 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 16 april 2010 heeft appellant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 6 januari 2011, waar appellant – zoals tevoren bericht – niet is verschenen. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, sinds 1 januari 2010 rechtsopvolger van de IB-Groep, was vertegenwoordigd door mr. G.J.M. Naber.

II. OVERWEGINGEN

Appellant heeft de Raad bij brief van 13 januari 2010 verzocht om kwijtschelding van het door hem voor zijn hoger beroep verschuldigde griffierecht. In reactie daarop is hem bij brief van 20 januari 2010 bericht dat de wet de mogelijkheid van vermindering of vrijstelling van het griffierecht niet kent. Appellant is wel in de gelegenheid gesteld een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van het griffierecht in te dienen, met het verzoek binnen twee weken na dagtekening van de brief van de Raad een kopie van die aanvraag aan de Raad te zenden.

De uitspraak van de Raad van 16 april 2010 steunt kort samengevat hierop dat appellant niet heeft gereageerd op de brief van 20 januari 2010 en dat het bij het instellen van het hoger beroep verschuldigde griffierecht niet binnen de door de laatstelijk aangetekend verzonden brief van 9 februari 2010 gestelde termijn van vier weken is betaald en dat op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

Vast staat dat het griffierecht niet tijdig is betaald.

In het verzetschrift heeft appellant aangevoerd dat hij meent wel een aanvraag om bijzondere bijstand te hebben ingediend, maar dat hij, gelet op de vele procedures die hij heeft lopen, er nog niet aan toegekomen is om een en ander uit te zoeken. Hij heeft aangevoerd dat de hem gegunde termijn van twee weken te kort is om de gevraagde gegevens in te zenden, waarbij hij het vermoeden heeft uitgesproken dat hij niet binnen twee weken een beslissing op zijn aanvraag zal hebben ontvangen. Bij brief van 22 juni 2010 heeft appellant nader gereageerd en daarbij een kopie overgelegd van de (afwijzende) beslissing op een door hem ingediende aanvraag bijzondere bijstand van 14 april 2010.

De Raad heeft van appellant meerdere zaken in behandeling. Gebleken is dat de onderhavige zaak samenhangt met de zaak van appellant die bij de Raad is geregistreerd onder nummer 10/1806 WSFBSF, in welke zaak de rechtbank hetzelfde besluit heeft beoordeeld als in de onderhavige zaak aan de orde is. In laatstgenoemde zaak heeft appellant het griffierecht tijdig betaald. Nu beide zaken samenhangen, is de Raad van oordeel dat aan het niet (tijdig) betalen van het griffierecht in de onderhavige zaak geen gevolgen hadden mogen worden verbonden.

Gelet hierop dient het verzet van appellant gegrond te worden verklaard. Dit betekent dat de uitspraak van de Raad van 16 april 2010 vervalt en dat het onderzoek wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

Van voor vergoeding in aanmerking komende kosten van het verzet is de Raad niet gebleken.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Verklaart het verzet gegrond.

Deze uitspraak is gedaan door J. Brand, in tegenwoordigheid van M. Mostert als griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 22 april 2011.

(get.) J. Brand

(get.) M. Mostert

JL


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature