< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tijdens de voetbalwedstrijd tussen NAC en Go Ahead Eagles op 27 januari 2010 hebben er rellen plaatsgevonden. Enkele NAC-supporters hebben de supporters van Go Ahead opgezocht waarna er vechtpartijen zijn ontstaan.

Een scout van NAC is daarbij mishandeld. Deze scout is, nadat hij een klap op zijn hoofd had gekregen, over twee rijen stoelen naar beneden gevallen, waarna hij, terwijl hij op de grond lag, tegen zijn lichaam geschopt.

Na afloop van de wedstrijd hebben NAC-supporters zich verzettegen de ME en andere politieagenten.

Voor aanvang van de wedstrijd hadden er buiten het stadion ook al rellen plaatsgevonden.

UitspraakRECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 800196-10 [P]

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 14 april 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [datum en plaats]

wonende aan de [adres]

raadsvrouw mr. Verhagen, advocaat te Breda

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 31 maart 2011, waarbij de officier van justitie, mr. Hendriks, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

- openlijk en in vereniging geweld heeft gepleegd.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan openlijk geweld en baseert zich daarbij op het volgende.

Het proces-verbaal bevindingen van de politie-ambtenaar [naam verbal[verbalisant]] het proces-verbaal bevindingen van de politie-ambtenaren [verbalis[voornaam]t2] en [verbalisant 3], het proces-verbaal bevindingen van de politie-ambtenaar [verbalisant 4], het proces-verbaal verhoor van de medeverdachte [mededader], het aanvullend proces-verbaal van de verbalisant [verbalisant 5] en de verklaring van verdachte dat hij zichzelf herkent op foto 2 op pagina 46 van het proces-verbaal.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen en wijst daarbij op het volgende.

De beelden zijn niet erg duidelijk en de belastende verklaringen zijn veelal opgehangen aan kledingkenmerken, terwijl het gros van de supporters dergelijke kleding draagt en deze kledingkenmerken dus voor veel supporters kunnen gelden. De verdediging wijst op de aanwezigheid van een ander persoon, waarop de specifieke kenmerken van de kleding ook aanwezig zijn.

Het noemen van dergelijke kledingkenmerken is niet toereikend voor een bewezenverklaring.

Op basis van deze beelden is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte betrokken is geweest bij de schermutselingen in het stadion dan wel dat verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de rellen.

Daar komt bij dat de verdediging vraagtekens plaatst bij de tijdstippen waarop verdachte op diverse plaatsen in het stadion zou moeten zijn geweest.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Op 27 januari 2010 was brigadier [verbalisant] in zijn functie van supporters-coördinator/begeleider in het NAC-stadion aanwezig . Uit hoofde van zijn functie kent hij zeer veel supporters van NAC-Breda. In de 2e helft van de voetbalwedstrijd NAC-Go Ahead Eagles (GAE) ziet hij omstreeks 21.25 uur een aantal supporters van NAC uit vak G het tribunevak A1 oplopen. Op dit tribunevak zitten enkele supporters van GAE. Om bij dit vak te komen moeten supporters van NAC het stadion ¾ rondlopen via de gracht. Hij ziet dat de GAE-supporters worden aangevallen door een aantal supporters van NAC. Tijdens dit gebeuren ziet hij dat een persoon aan komt lopen en bij de schermutselingen er actief aan deelneemt. Te zien is dat die persoon geweld gebruikt tegen de GAE-supporters. Deze zijn gedwongen hun plaats te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken. Hij ziet ook dat op een ander tribunegedeelte vanuit deze groep, waaronder door dezelfde persoon, een ander persoon op dat tribunevak opzettelijk verwondingen worden toegebracht. [verbalisant] heeft de camerabeelden, die van deze ongeregeldheden zijn gemaakt, uitgekeken. Ook de foto’s die van deze beelden zijn gemaakt, heeft hij bekeken. Deze foto’s zijn bij het proces-verbaal gevoegd.

Foto 1: Op deze foto ziet [verbalisant] de binnenkomst van een persoon die hij herkent als [verdachte]. De persoon op de achtergrond herkent hij als de eveneens aangehouden [voornaam] [mededader].

Foto 2: Op deze foto ziet [verbalisant] dat de groep aan komt lopen in de gracht voor de hoofdtribune. Ook hier herkent hij de persoon als [verdachte]. De persoon als eerste voor de groep herkent hij als [voornaam] [mededader].

Foto 3: Op deze foto ziet [verbalisant] een persoon op de voorgrond, die opvalt door de witte baan, die onder de jas uitkomt. Dit in combinatie met de haardracht en de witte schoenen, de jas met aan de achterzijde een soort streep over de rug en de lichtere vlekken op de spijkerbroek. Op de beelden die ter beschikking zijn gesteld door een supporter van GAE en een deel van het gebeuren heeft opgenomen, herkent hij de persoon duidelijk als [verdachte].

Foto 4: Op de foto’s 3 en 4 ziet [verbalisant] dat deze persoon actief deelneemt aan de geweldplegingen met een aantal andere personen tegen een andere groep personen op dit tribune deel.

Foto 5: Op deze foto ziet [verbalisant] dat die persoon met meerdere personen een ander deel van het tribunevak opgaat.

Foto 6: [verbalisant] ziet dat met meerdere personen de groep enkele andere supporters op dat vak aanvalt.

Foto 7: Ook hier ziet [verbalisant] dat de persoon deelneemt aan geweldplegingen tegen enkele andere personen.

Foto 8 en 9: Op deze foto’s, die enkele minuten later zijn genomen in de gracht van vak G, ziet [verbalisant] de persoon, die hij wederom herkent als [verdachte]. De foto’s zijn gemaakt van de voor- en achterzijde van de persoon. Opvallend zijn de haardracht, zijn jas, de witte baan onder zijn jas en de kleurverschillen op de spijkerbroek.

[verbalisant] herkende deze persoon op de foto’s als [verdachte]. Hij herkent deze persoon aan zijn uiterlijk en haardracht en postuur. Deze persoon is eerder aangehouden bij de voetbalwedstrijd Jong Willem II – Jong NAC in 2009 en heeft toen een civiel stadionstrafverbod gehad. Tevens heeft [verbalisant] afgelopen voetbalwedstrijd Willem II-NAC Breda op 5 februari 2010 een gesprek met hem gehad. [verdachte] erkende dat hij op dat tribunevak was geweest.

[verbalisant] heeft op de beelden gezien dat rondom de gebeurtenis, vastgelegd op foto’s 3 en 4, [verdachte] enkele slaande bewegingen maakt naar enkele personen, die proberen het tribunevak te verlaten. Deze worden van diverse kanten belaagd. Vervolgens ziet [verbalisant] dat [verdachte] met diverse andere personen naar een ander tribunedeel gaat. Hij ziet dat [verdachte] ook daar enkele slaande bewegingen naar een persoon maakt. Dit is vastgelegd op de foto’s 6 en 7. Ook ziet hij dat [verdachte] een schoppende beweging maakt naar een andere persoon en vervolgens wordt weggetrokken door een persoon in een gele jas, een beveiligingsmedewerker of een steward. Hij zag dat [verdachte] in bovengenoemde situatie in ieder geval twee maal een slaande beweging en eenmaal een schoppende beweging heeft gemaakt. [verdachte] maakte zich in ieder geval schuldig aan het in een groep deelnemen aan een openlijke geweldpleging tegen personen op diverse plekken op het tribunevak in het stadion. Op de beelden heeft [verbalisant] gezien dat [verdachte] slaande bewegingen maakte en schoppende bewegingen maakte.

De verbalisanten [verbalisant2] en [verbalisant 3] hebben de videobeelden bekeken van de ongeregeldheden. Zij herkenden op de beelden de verdachte [verdachte]. Zij zagen dat [verdachte] aan het vechten was. Zij herkenden hem aan zijn postuur, haardracht en uiterlijk. [verdachte] is de persoon die op deze beelden te zien is, gekleed in een donkere jas, blauwe spijkerbroek en witte schoenen. Tevens is te zien dat er aan de achterzijde van zijn jas een soort streep loopt over de rug. De persoon die zij herkenden als de verdachte [verdachte] betreft dezelfde persoon welke door verbalisant [verbalisant] wordt herkend en in zijn proces-verbaal van bevindingen wordt omschreven.

De verbalisant [verbalisant 4] heeft eveneens de beelden bekeken . Hij zag dat de persoon die door de verbalisanten [naam verbal[verbalisant]] [verbalisant2] en [verbalisant 3] zijn herkend als [verdachte], de tribune opkomt en gelijk naar 5, vermoedelijk GAE-supporters toeloopt. Deze zitten naast elkaar op de tribune. [verdachte] benadert hen langs de voorkant. Een andere man valt hen van links aan en een derde man benadert hen langs achteren. Zij kwamen vanaf de rechterzijde aangelopen. Van de rechterzijde komen nog meer NAC-supporters vak A1 opgelopen. Hij ziet dat [verdachte] gelijk in gevecht gaat met een man. Hij slaat deze man en krijgt enkele klappen terug. Deze man vlucht weg naar links en wil kennelijk bij een trap de tribune naar beneden verlaten, maar wordt bij de trappen tegengehouden. Hij vlucht weg over de tribunestoeltjes naar boven, verder de tribune op. Hij ziet dat [verdachte] intussen – tegelijkertijd met anderen – ook die kant is opgelopen en pakt deze man vast en trekt hem achterover de trap af. Een andere man schopt dan naar de man die achterover door [verdachte] de trap wordt afgetrokken. Als dit slachtoffer op de grond ligt, staan er NAC-ers om hem heen. Hij ziet dat [verdachte] schopt naar de man die op de grond ligt. [verdachte] wordt dan van achteren vastgepakt door vermoedelijk een steward van NAC, die herkenbaar is aan een fel geelgekleurde jas. Hierna stopt het gevecht en loopt [verdachte] de tribune af. Tegelijkertijd met deze schermutselingen wordt in hetzelfde tribunevak de aangever [slachtoffer 1] mishandeld.

[slachtoffer 1] heeft van deze mishandeling aangifte gedaan en heeft verklaard dat hij scout is bij NAC. Op 27 januari 2010 omstreeks 19.45 uur was hij in het stadion in Breda. Op een gegeven moment zag hij over de hoofdtribune vanuit de B-side een groep jongens aan komen lopen. Het waren er een stuk of 10. Voor hem was het duidelijk dat het NAC-supporters waren. Ze kwamen gewoon aanstormen op zijn vak. Hij zag dat de groep NAC-supporters naar de groep GAE-supporters liep die voor hem in het vak zaten. Hij zag dat het mis ging. De NAC-supporters vielen de GAE-supporters aan. Een van de NAC-supporters liep bovenlangs en de rest onderlangs. De jongen die bovenlangs liep, heeft hij beet gepakt. Hij heeft hem tegen een stoeltje gedrukt. Hij heeft hem ongeveer 30 seconden vastgehouden. Daarna heeft hij hem naar beneden geduwd. Hij zag gelijktijdig dat er volop gevochten werd. Hij liet de jongen los maar hij bleef hem wel goed in de gaten houden. [slachtoffer 1] stond met zijn gezicht richting veld. Rechts van hem werd er gevochten. Op dat moment voelde hij een harde klap van achteren tegen zijn achterhoofd. Hij dacht dat hij geslagen werd. Door de harde klap viel hij voorover. Voor zijn gevoel stond hij direct op, maar een vriend van hem heeft tegen hem gezegd dat hij even op de grond heeft gelegen. Ook heeft die vriend gezegd dat hij, terwijl hij op de grond lag nog een trap heeft gekregen tegen zijn lijf. Zijn hoofd doet nog zeer en zijn nekspieren doen nog pijn. Verder heeft hij een gekneusde rechterhand. Ook heeft hij een schaafplek op zijn rechterscheenbeen. Het laatste gedeelte van deze wedstrijd is hij helemaal kwijt. Hij was versuft.

De medeverdachte [mededader] heeft verklaard dat hij en de rest van de groep naar vak A zouden gaan om de GAE-supporters aan te vallen. Op de beelden die hem worden getoond, zegt hij te zien dat een persoon uit de groep waar hij mee was een steward van NAC heel hard slaat. Op de foto 7 herkent hij twee personen en wel [voornaam] en [voornaam verdachte].

Op de zitting heeft verdachte erkend dat hij degene is die op deze foto te zien is. Op deze foto is te zien dat er onder zijn jack een witte streep zichtbaar is.

De rechtbank heeft uit eigen waarneming vastgesteld dat degene die op de beelden te zien is, identiek gekleed is als verdachte op die avond en ook wat betreft haardracht, de vorm van het hoofd en verdere uiterlijk grote gelijkenis vertoont met verdachte. Ook de streep op de achterzijde van de jas van verdachte is significant en duidelijk te zien op de foto’s waarop de rechtbank verdachte heeft herkend.

Ook de verbalisanten hebben verdachte zowel op de beelden als op de foto’s herkend. De rechtbank is daarom van oordeel dat degene die op de beelden te zien is niemand anders kan zijn dan verdachte.

Het door de verdediging gevoerde verweer kan hiermee verder onbesproken blijven. De rechtbank twijfelt niet over de betrokkenheid van verdachte.

De rechtbank acht, op basis van de herkenningen door de verbalisanten, de verklaring van de medeverdachte [mededader], de verklaring van verdachte ter zitting dat hij degene is met de witte streep onder zijn jack, zoals op de foto zichtbaar is, en de eigen waarneming door de rechtbank, in onderling verband en samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan openlijk geweld.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op 27 januari 2010 te Breda met anderen, op een voor het publiek toegankelijke plaats, te weten het NAC-Stadion, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd

tegen onbekend gebleven bezoekers van de voetbalwedstrijd NAC-Go Ahead Eagles en een scout (F.J.[slachtoffer 1]), welk geweld bestond uit het hardlopend,

- waarbij hij, verdachte en zijn mededaders zich begeven naar/op vak A1, en

het slaan en stompen en stoten en duwen

en schoppen/trappen naar/tegen/op/van die bezoekers, en die scout

(F.J.[slachtoffer 1]) en het opjagen van die bezoekers en het achterna

lopen/rennen van die bezoekers en het trekken aan die bezoekers en

het insluiten van en opdringen tegen die bezoekers;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 6 maanden.

Daarnaast vordert de officier van justitie een gevangenisstraf van 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde dat het verdachte niet is toegestaan gedurende de proeftijd enig voetbalstadion of speelveld te betreden waar een voetbalwedstrijd wordt gespeeld door een betaalde voetbalorganisatie (BVO) in het kader van enige door de KNVB, door de internationale voetbalbond of door derden georganiseerde competitie of wedstrijd. Daarbij is het verdachte niet toegestaan om zich gedurende de proeftijd in de periode tussen twee uur voor aanvang en twee uur na afloop van in het voetbalstadion van NAC te spelen wedstrijden, op te houden op het grondgebied in en rondom dat stadion, begrensd door de Rat Verleghstraat, Veldsteen (tot aan de Backer en Ruebweg), Lunetstraat, Zoete inval, Valveeken, Spinveld (tot aan bouwmarkt Gamma), Backer en Ruebweg.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging bepleit, gelet op het gevoerde verweer, een volledige vrijspraak van de ten laste gelegde openlijke geweldpleging.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig feit. Het gedrag van de supporters heeft een grote impact gehad. Er is veel schade geleden, zowel materieel als immaterieel. Slachtoffers van het geweld kunnen de gevolgen nog jaren met zich meedragen. De verdachte en zijn mededaders hebben door hun gewelddadige optreden inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers en hebben voorts gevoelens van onveiligheid opgewekt bij het publiek dat hier ongewild getuige van is geweest. Dergelijk gewelddadig optreden is zeer bedreigend en versterkt de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.

Verdachte heeft een grote bijdrage gehad aan dit geweld. Kijkend naar de videobeelden constateert de rechtbank dat hij bij al het geweld een belangrijke rol heeft gespeeld en alom aanwezig is geweest. Ter zitting heeft verdachte laten blijken dat hij de aandacht voor de gebeurtenissen van de bewuste avond overdreven vindt, aangezien er geen doden zijn gevallen.

De rechtbank deelt deze zienswijze van verdachte niet.

Verdachte heeft inmiddels een fors strafblad, waarop meerdere geweldsdelicten voorkomen. De rechtbank zal dit, evenals de houding van verdachte ter zitting, bij haar overweging betrekken.

Alles afwegend komt de rechtbank tot de conclusie dat een gevangenisstraf van 6 maanden passend en geboden is. Een gedeelte van deze straf, te weten 2 maanden, zal zij voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

De rechtbank verbindt hieraan niet de bijzondere voorwaarde zoals gevorderd door de officier van justitie. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte en het feit dat hij al een civielrechtelijk stadionverbod opgelegd heeft gekregen, acht zij een dergelijke voorwaarde niet noodzakelijk.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 63 en 141 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen, terwijl het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. [verbalisant 4], voorzitter, mr. Bakx en mr. Zuurmond, rechters, in tegenwoordigheid van Van Hamme, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 14 april 2011.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

hij op of omstreeks 27 januari 2010 te Breda met een ander of anderen, op een

voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor het publiek toegankelijke

ruimte, te weten het NAC-Stadion, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd

tegen meerdere, althans een, onbekend gebleven bezoeker(s) van de

voetbalwedstrijd NAC-Go Ahead Eagles en/of een scout (F.J.[slachtoffer 1]), welk

geweld bestond uit het hardlopend, in elk geval met versnelde pas

- waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s) zijn/hun hoofd en/of gelaat

bedekt had(den) met capuchon(s) en/of sjaal(s) en/of muts(en) - zich begeven

naar/op vak A1, in elk geval de/een (hoofd)tribune in voornoemd stadion en/of

het meermalen, althans eenmaal, slaan en/of stompen en/of stoten en/of duwen

en/of schoppen/trappen naar/tegen/op/van die bezoeker(s), en/of die scout

(F.J.[slachtoffer 1]) en/of het opjagen van die bezoeker(s) en/of het achterna

lopen/rennen van die bezoeker(s) en/of het trekken aan die bezoeker(s) en/of

het insluiten van en/of opdringen tegen die bezoeker(s);

art 141 lid 1 Wetboek van Strafrecht


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature