< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vordering tot het toegang verschaffen tot de woning om werkzaamheden te verrichten wordt afgewezen als zijnde in strijd met het EVRM en de Grondwet.

UitspraakRECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 303092 \ CV EXPL 11-1750

Verstekvonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 12 april 2011

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enexis B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: AGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso,

tegen:

[gedaagde], wonende te [woonplaats] aan de [adres],

gedaagde,

niet verschenen,

niet geantwoord.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding, gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, eiseres te machtigen werkzaamheden te verrichten in de woning van gedaagde en gedaagde te veroordelen te gedogen dat eiseres deze werkzaamheden verricht, alsmede veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

1.2. Gedaagde heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uiterlijk op de zitting (als in de dagvaarding vermeld) te antwoorden en heeft ook niet om uitstel verzocht

2. Het oordeel van de kantonrechter

2.1. De door eiseres - kennelijk in hoedanigheid van verhuurster van (huis) leidingen en/of energiemeter(s) - gedane vordering tot betaling van zogeheten netverlies is niet door gedaagde weersproken en nu deze vordering niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, kan deze vordering aan eiseres worden toegewezen.

2.2. Anders ligt dit ten aanzien van de door eiseres in feite gevorderde toegang tot de woning van gedaagde en/of de aan haar te verlenen vervangende machtiging tot - per saldo - het mogen - gaan - betreden van deze woning. Op dit punt kan eiseres slechts worden verwezen naar het zowel in internationaal verband (artikel 8 EVRM) als in nationaal verband geregelde huisrecht, meer in het bijzonder naar artikel 12 van de Grondwet en de aan deze grondwetsbepaling uitvoering gevende Algemene Wet op het binnentreden. Slechts in door de wet (in formele zin) aangegeven gevallen kan door door de wet (in formele zin) aangeduide functionarissen ook tegen de wil van een bewoner binnen worden getreden in woningen, waarbij dan machtigingen aan anderen niet anders mogelijk zijn dan zoals in artikel 4 van laatstgenoemde wet voorzien. De beide vorderingen tot - kort gezegd - het mogen betreden van de woning van gedaagde - komen daarom niet voor toewijzing in aanmerking en eiseres kan slechts naar de mogelijkheid van inschakeling van een deurwaarder (artikel 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, inbeslagname van energiemeter ) worden verwezen, aangezien een deurwaarder immers ingevolge de wet (wel) zo een functionaris is die tot het betreden van woningen ook tegen de wil van bewoner bevoegd en gelegitimeerd is.

3. De beslissing

3.1. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van EUR 1.144,88, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 16 maart 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Veroordeelt gedaagde voorts in de kosten van de procedure aan de zijde van eiseres gevallen en aan die zijde tot op heden begroot op een bedrag van EUR 467,31, waarin begrepen een bedrag van EUR 100,00 als salaris voor de gemachtigde van eiseres.

3.3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

3.4. Ontzegt aan eiseres het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 12 april 2011 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature