Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak feit 1. Het hof acht op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een dassenburcht heeft beschadigd, vernield of verstoord.

Ontslag van alle rechtsvervolging feit 2. Op grond van artikel 1 van het Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond is het de eigenaren of gebruikers van erven, landerijen of andere terreinen verboden daarop een hond te houden, die aan een ketting of op ander wijze is vastgelegd, als niet is voldaan aan de in artikel 2 van het besluit gestelde eisen. Deze verboden gelden op grond van artikel 6 van het Besluit niet als de houder van de hond aannemelijk maakt dat hij het dier niet houdt als waak- of heemhond. Verdachte heeft ter zitting van het hof aannemelijk gemaakt dat hij de honden niet als waak- of heemhond heeft gehouden. Gelet daarop geldt het verbod van artikel 1 van genoemd Besluit hier niet, zodat verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

UitspraakParketnummer: 24-002238-09

Parketnummer eerste aanleg: 07-995058-07

Arrest van 8 april 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, economische kamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1966] te [geboorteplaats],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. M.S. Rozenbeek, advocaat te Haarlem.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis veroordeeld tot straffen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal vrijspreken van het hem onder 1 ten laste gelegde, het onder 2 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen een geldboete van € 300,- te vervangen door 6 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

verdachte in of omstreeks de periode van 1 juli 2006 t/m 6 juli 2007, in de gemeente [gemeente], al dan niet opzettelijk tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, één of meer nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te weten een aan of nabij de [straat] te [plaats] gelegen dassenburcht, heeft beschadigd, vernield en/of verstoord, door nabij de ingang en/of in de omgeving van die dassenburcht graaf- en/of snoeiwerkzaamheden te (laten) verrichten;

2.

verdachte op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 augustus 2007 t/m 16 september 2007 in de gemeente [gemeente], als eigenaar of gebruiker van een erf of ander terrein gelegen aan of nabij de [straat] en de [straat] te [plaats], daarop een of meer honden heeft gehouden, die aan een of meer kettingen of op andere wijze was/waren vastgelegd, terwijl (telkens) niet was voldaan aan de in artikel 2 van het "Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond" gestelde eisen, aangezien: - de ketting(en) niet kond(en) glijden langs een looplijn;

- de halsband(en een) prikkelhalsband(en) was/waren;

- op het terrein geen voor de hond(en) steeds bereikbaar vocht- en tochtvrij hok aanwezig was;

- geen zindelijke drinkbak met vers drinkwater voor de hond(en) aanwezig was.

Vrijspraak

Het hof acht op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte een dassenburcht heeft beschadigd, vernield of verstoord, zodat verdachte van het hem onder 1 ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht ten aanzien van verdachte wettig en overtuigend bewezen dat:

2.

verdachte op tijdstippen in de periode van 30 augustus 2007 t/m 16 september 2007 in de gemeente [gemeente], als eigenaar of gebruiker van een erf of ander terrein gelegen aan de [straat] en de [straat] te [plaats], daarop honden heeft gehouden, die aan kettingen waren vastgelegd, terwijl niet was voldaan aan de in artikel 2 van het "Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond" gestelde eisen, aangezien:

- de kettingen niet konden glijden langs een looplijn;

- de halsbanden prikkelhalsbanden waren;

- op het terrein geen voor de honden steeds bereikbaar vocht- en tochtvrij hok aanwezig was;

- geen zindelijke drinkbak met vers drinkwater voor de honden aanwezig was.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Strafbaarheid

Op grond van artikel 1 van het Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond is het de eigenaren of gebruikers van erven, landerijen of andere terreinen verboden daarop een hond te houden, die aan een ketting of op ander wijze is vastgelegd, indien niet is voldaan aan de in artikel 2 van het besluit gestelde eisen.

Deze verboden gelden op grond van artikel 6 van het Besluit niet, indien de houder van de hond aannemelijk maakt dat hij het dier niet houdt als waak- of heemhond.

Verdachte heeft ter zitting van het hof aannemelijk gemaakt dat hij de honden niet als waak- of heemhond heeft gehouden. Gelet hierop geldt het verbod van artikel 1 van genoemd Besluit hier niet, zodat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte als voormeld onder 2 ten laste gelegde bewezen;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart dit feit niet strafbaar en ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter, mr. S. Zwerwer en mr. J.A.A.M. van Veen, in tegenwoordigheid van mr. I.N. Koers als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature