< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingskamer. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om, wanneer de behandeling van een zaak is geëindigd door het wijzen van een einduitspraak, wraking te verzoeken van de rechters die deze uitspraak hebben gedaan. Het verzoek kan dus niet in behandeling worden genomen en de rechtbank zal verzoekster niet-ontvankelijk verklaren in haar verzoek. De rechtbank ziet voorts aanleiding om toepassing te geven aan artikel 39, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, omdat gebleken is van misbruik van het rechtsmiddel wraking.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Wrakingskamer

zaaknummer: 179907 / HA RK 11-52

datum beslissing: 28 maart 2011

Op verzoek van:

[A],

verzoekster,

wonende te [plaats],

thans verblijvende in [psychiatrisch ziekenhuis] te [plaats].

1. Procesverloop

1.1 Op de zitting van 10 maart 2011 heeft verzoekster de wraking verzocht van mr. [B] in de bij deze rechtbank, sector familie- en jeugdrecht, aanhangige zaak met zaaknummer 179108 / FA RK 11-704.

1.2 Ter zitting van 21 maart 2011 is het wrakingsverzoek behandeld.

1.3 Bij beslissing van 22 maart 2011 heeft de wrakingskamer, bestaande uit mrs. [C], [D] en [E], het verzoek tot wraking van mr. Diender afgewezen.

1.4 In haar faxbericht van 25 maart 2011 verwijst verzoekster naar een door haar op 22 maart 2011 per post ingediend verzoek tot wraking van de wrakingskamer. Dit verzoek is niet bij de rechtbank binnengekomen.

2. Beoordeling

2.1 Hoewel het wrakingsverzoek dat verzoekster stelt te hebben ingediend niet bij de rechtbank is binnengekomen, zal de rechtbank het verzoek behandelen als ware het wel ontvangen.

2.2 Op 22 maart 2011 heeft de wrakingskamer op het (eerste) wrakingsverzoek van verzoekster een einduitspraak gedaan. Verzoekster stelt in haar faxbericht van 25 maart 2011 dat zij het nu aan de orde zijnde wrakingsverzoek op 22 maart 2011 per post heeft verzonden. Dit betekent dat het verzoek hoe dan ook pas na de einduitspraak bij de rechtbank zou zijn binnengekomen. De wet voorziet echter niet in de mogelijkheid om, wanneer de behandeling van een zaak is geëindigd door het wijzen van een einduitspraak, wraking te verzoeken van de rechters die deze uitspraak hebben gedaan. Het verzoek kan dus niet in behandeling worden genomen en de rechtbank zal verzoekster niet-ontvankelijk verklaren in haar verzoek. Er zal geen zitting plaatsvinden waarop het wrakingsverzoek zal worden behandeld, omdat dit niet tot een ander resultaat kan leiden.

2.3 De rechtbank ziet voorts aanleiding om toepassing te geven aan artikel 39, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, omdat gebleken is van misbruik van het rechtsmiddel wraking.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1 verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek om wraking;

3.2 bepaalt dat een volgend wrakingsverzoek van verzoekster in de hoofdzaak niet in behandeling wordt genomen;

3.3 beveelt de griffier onverwijld aan verzoekster en de wrakingskamer een voor eensluidende gewaarmerkt afschrift van deze beslissing toe te zenden.

Deze beslissing is gegeven door mr. K.I. de Jong, voorzitter, en mrs. M. Mateman en C.A.M. van de Rest-Van der Heijden leden van de wrakingskamer, en in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2011 in tegenwoordigheid van mr. M.C.C. Kaal als griffier.

Rechtsmiddel

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature