< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De minderjarigen zijn met de luchtbrug vanuit Haïti naar Nederland gekomen, na de aardbeving die in Haïti heeft plaatsgevonden. Voordien was reeds de adoptie naar Haïtiaans recht uitgesproken welke adoptie ook door deze rechtbank is erkend. De adoptief-ouders zijn dan ook belast met het gezag over de kinderen zodat de verzochte (tijdelijke) voogdij afgewezen moet worden.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rekestnummer: 296940/ FA RK 10-7102

Beschikking van 23 maart 2011

in de zaak van

DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

kantoorhoudende te Haarlem,

hierna: de Raad,

met als belanghebbenden:

[belanghebbende 1],

en

[belanghebbende 2],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2],

advocaat: mr. M. Koomen,

betreffende de minderjarigen:

[minderjarige 1], geboren op [2004] te [geboorteplaats], Haïti,

[minderjarige 2], geboren op [2007] te [geboorteplaats], Haïti, en

[minderjarige 3], geboren op [2007] te [geboorteplaats], Haïti.

kinderen van:

[vader],

de vader,

en

[moeder],

de moeder.

1. Verloop van de procedure

1.1. De Raad heeft op 16 november 2010 een verzoekschrift ingediend strekkende tot het belasten van [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] met de voogdij over de minderjarigen op grond van artikel 1:253 q en r van het Burgerlijk Wetboek .

1.2. De Raad heeft een verklaring van [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] overgelegd waaruit blijkt dat zij bereid zijn de voogdij over de minderjarigen op zich te nemen.

1.3. Op 21 februari 2011 heeft de rechtbank een brief aan [belanghebbende 1] en

[belanghebbende 2] gestuurd waarin zij heeft medegedeeld dat, wanneer zij het eens zijn met het verzoek, zij niet op deze brief hoeven te reageren. De rechtbank zal dan een beschikking geven zonder nadere zitting. Op deze brief is geen reactie gekomen.

2. Vaststaande feiten

2.1. Op [2004] is uit de moeder geboren de minderjarige [minderjarige 1]. Op [2007] zijn uit de moeder geboren de minderjarigen [minderjarige 2] en [minderjarige 3].

2.2. De Minister van Justitie heeft bij besluit van 3 december 2008 aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van [minderjarige 1], [minderjarige 2] en [minderjarige 3] ter adoptie.

2.3. Blijkens het overgelegde stuk ‘Extrait des Minutes du Greffe de Tribunal Civil de Port-au-Prince’ d.d. 21 oktober 2009 is naar het recht van Haïti uitgesproken de adoptie door verzoekers van de minderjarige [minderjarige 1]. De naam van de minderjarige is bij deze beslissing gewijzigd in: [minderjarige 1].

2.4. Blijkens het overgelegde stuk ‘Extrait des Minutes du Greffe de Tribunal Civil de Port-au-Prince’ d.d. 21 oktober 2009 is naar het recht van Haïti uitgesproken de adoptie door verzoekers van de minderjarige [minderjarige 3]. De naam van de minderjarige is bij deze beslissing gewijzigd in: [minderjarige 3].

2.5. Blijkens het overgelegde stuk ‘Extrait des Minutes du Greffe de Tribunal Civil de Port-au-Prince’ d.d. 21 oktober 2009 is naar het recht van Haïti uitgesproken de adoptie door verzoekers van de minderjarige [minderjarige 2]. De naam van de minderjarige is bij deze beslissing gewijzigd in: [minderjarige 2].

2.6. De minderjarigen zijn op 21 januari 2010 naar Nederland gekomen. Sinds deze datum worden de minderjarigen verzorgd door [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2].

2.7. Bij beschikking van 16 maart 2011 van deze rechtbank is voor recht verklaard dat de adoptie door [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] van de minderjarigen die is uitgesproken in Haïti, in Nederland wordt erkend.

2.8. De minderjarigen hebben de Haïtiaanse nationaliteit. [belanghebbende 1] en

[belanghebbende 2] hebben de Nederlandse nationaliteit.

3. Beoordeling

Bij beschikking van 16 maart 2011 is de adoptie naar Haïtiaans recht van de minderjarigen door [belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] door deze rechtbank erkend (onder zaaknummers 290877 / FA RK 10-4489, 29089 / FA RK 10-4495 en 290882 / FA RK 10-4490).

Nu de adoptie naar Haïtiaans recht door deze rechtbank wordt erkend, staat vast dat

[belanghebbende 1] en [belanghebbende 2] het gezag over de minderjarigen hebben gekregen en heeft de Raad geen belang meer bij het verzoek tot het benoemen van voogden. Gelet hierop zal de rechtbank het verzoek afwijzen.

4. Beslissing

De rechtbank wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, kinderrechter, in tegenwoordigheid van G. Hagens LL.B, griffier, en in het openbaar uitgesproken op

23 maart 2011.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature