Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Koop op afstand. Koper is op grond van de wet bevoegd om gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak, de overeenkomst te ontbinden. Is koper daartoe ook bevoegd voordat levering heeft plaatsgevonden en de leveringsvoorwaarden bepalen dat geannuleerd kan worden tot zeven dagen na factuurdatum?

UitspraakRECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 302400 \ CV EXPL 10-8006

vonnis van de kantonrechter van 15 maart 2011

in de zaak van

eiseres,

die woonplaats kiest te [adres]

eiseres

gemachtigde: Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso,

tegen

gedaagde,

die woont te [adres],

gedaagde,

en die procedeert in persoon.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 november 2010 met producties;

- de conclusie van antwoord met producties van 30 november 2010;

- de nadere toelichting van partijen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

[eiseres] exploiteert een zogenoemde "webshop". Onder haar eigen naam en/of onder de naam Bonus Bikes en/of Internet-Bikes biedt zij via het internet onder meer fietsonderdelen ter verkoop aan.

[gedaagde] betreft een consument die in de webshop van [eiseres] fietsonderdelen heeft bekeken en vervolgens die fietsonderdelen heeft toegevoegd aan een virtueel winkelmandje. [gedaagde] heeft daarna een opgave gedaan van zijn persoonlijke gegevens en zich akkoord verklaard met de leveringsvoorwaarden van [eiseres]. Daarna heeft [gedaagde] de virtuele knop "bestelling voltooien" aangeklikt.

[eiseres] heeft de bestelde artikelen niet aan [gedaagde] verzonden, omdat zij bestelde artikelen pas verzendt nadat de koopprijs en bijkomende kosten door de consument zijn betaald.

De vordering en het verweer

[eiseres] vordert, verkort weergegeven, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van

€ 55,20 vermeerderd met rente en kosten. Daartoe stelt [eiseres], samengevat weergegeven, dat zij op 18 maart 2010 aan [gedaagde] fietsonderdelen heeft verkocht en dat [gedaagde] de koopprijs daarvoor moet betalen.

Het verweer van [gedaagde] strekt tot niet-ontvankelijkheid van [eiseres], althans afwijzing van haar vordering en veroordeling van [eiseres] in de kosten van deze procedure. Daartoe voert [gedaagde] aan, samengevat weergegeven, dat tussen partijen geen overeenkomst bestaat.

Op de stellingen van partijen, voor zover van belang, zal hierna worden ingegaan.

De beoordeling

Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven met het oog op een doelmatige bespreking, om het volgende. [gedaagde] selecteert in de webshop van [eiseres] fietsonderdelen die hij wil kopen. [gedaagde] voegt die fietsonderdelen toe aan een virtueel winkelmandje en door de knop "bestelling voltooien" aan te klikken, krijgt hij zicht op de bestelkosten die hij verschuldigd is. Het zijn die kosten die [gedaagde] doen besluiten om de fietsonderdelen niet meer bij [eiseres] te willen kopen. [eiseres] stelt zich echter op het standpunt dat op dat moment de koopovereenkomst al tot stand is gekomen. Volgens [eiseres] verplicht die koopovereenkomst [gedaagde] om op voorhand de koopsom en verzendkosten te betalen. Dat weigert [gedaagde]. Tussen partijen is in geschil of tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen en of [gedaagde] zich van die koopovereenkomst kon bevrijden, gelet op de leveringsvoorwaarden van [eiseres].

De kantonrechter stelt bij de beoordeling van de tussen partijen opgekomen geschilpunten voorop dat als al tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, er sprake is van een consumentenkoop die via het internet tot stand is gekomen. Er is daarom sprake van "koop op afstand" in de betekenis die artikel 7:46a BW daaraan geeft. Dat brengt met zich dat op de overeenkomst van partijen - zo die al tot stand is gekomen - de bepalingen van toepassing zijn die de wet geeft ter bescherming van consumenten bij overeenkomsten die op afstand tot stand komen. De kantonrechter neemt bij de beoordeling verder in overweging dat op grond van artikel 7:46j BW van die beschermende bepalingen niet ten nadele van de koper kan worden afgeweken.

Artikel 7:46d BW bepaalt dat de koper gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de gekochte zaak het recht heeft de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Tussen partijen staat vast dat levering van de bestelde fietsonderdelen niet heeft plaatsgevonden. De kantonrechter oordeelt dat gelet op de in artikel 7:46d BW gegeven termijn, een koper ook v óór ontvangst van de zaak bevoegd is om de koopovereenkomst te ontbonden. Daarin ligt besloten dat [gedaagde] in de gegeven omstandigheden bevoegd was de koopovereenkomst te ontbinden.

Voor zover [eiseres] die mogelijkheid heeft willen beperken door in haar leveringsvoorwaarden te bepalen dat een bestelling binnen zeven dagen na factuurdatum kan worden geannuleerd en zij binnen die termijn geen annulering heeft mogen ontvangen, kan dat [eiseres] niet baten. Die bepaling sorteert geen effect, omdat van het bepaalde in artikel 7:46d BW nu eenmaal niet ten nadele van de consument kan worden afgeweken.

Gelet op al het voorgaande zal de vordering van [eiseres] worden afgewezen.

[gedaagde] heeft de kantonrechter verzocht om [eiseres] in de kosten van deze procedure te veroordelen. De kantonrechter zal [eiseres] als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten veroordelen, met dien verstande dat de kosten van [gedaagde] op nihil worden gesteld. Daarvoor is redengevend dat [gedaagde] schriftelijk procedeert en hij zelf zijn processtukken heeft gemaakt, zodat [gedaagde] tot op heden geen kosten heeft gemaakt die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

De beslissing

De kantonrechter

wijst de vordering van [eiseres] af,

veroordeelt [eiseres] tot betaling van de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2011.

typ/conc: 216/BRT

coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature