Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

19.527 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
19.527 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 8-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

KG. De conclusie van het voorgaande is dan ook dat voorshands aannemelijk is geworden dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting tot aanleg van...
Datum uitspraak: 17-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Bronckhorst het bestemmingsplan "Stedelijk gebied; Veegplan 2020-1" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op een aantal...
Datum uitspraak: 17-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad een aanvraag van [appellant sub 2] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. In 1997 heeft...
Datum uitspraak: 11-6-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Plantage Vetter. Toepassing regeling voor langdurig onverdeeld gebleven nalatenschappen (art. 3:200a e.v. BW)
Datum uitspraak: 16-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep ongegrond. Beroep op 1 EP slaagt niet. Geen sprake van een individuele en buitensporige last. Appellante heeft haar beslissing tot investering en uitbreiding in 2008 genomen,...
Datum uitspraak: 16-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Msw. Fosfaatrechten. Meststoffenwet: artikel 23, derde lid. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : artikel 72a, eerste lid. Artikel 1 van het EP. Artikel 6 EVRM . Appellante heeft opgemerkt...
Datum uitspraak: 9-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Meststoffenwet: artikel 23, de rde lid Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP). Geen...
Datum uitspraak: 5-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overheidsprivaatrecht. Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen m.b.t. aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat...
Datum uitspraak: 3-3-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van zijn woning op het...
Datum uitspraak: 15-2-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen bouwvergunning aangevraagd terwijl voor de werkzaamheden aan de fundering en het verplaatsen van zeecontainer een bouwvergunning vereist is. Verweerder heeft dus niet ten onrechte...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature