Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

207 Rechterlijke Uitspraken

207 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwstoffenbesluit.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 14-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Daderschap rechtspersoon opzettelijke overtreding zorgplicht ex art. 13 Wet bodemscherming. Bewezenverklaard is o.a. dat de rechtspersoon opzettelijk in en rondom de fundering(svakken)...
Datum uitspraak: 25-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het hof veroordeelt verdachte voor het geven van feitelijke leiding aan het opslaan van afvalstoffen ( artikel 8.1 van de Wet milieubeheer ) tot een geheel voorwaardelijke geldboete van...
Datum uitspraak: 25-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hof veroordeelt verdachte voor het opslaan van afvalstoffen ( artikel 8.1 van de Wet milieubeheer ) tot een geldboete van 4.000 euro. Ontslag van alle rechtsvervolging ter zake van...
Datum uitspraak: 12-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanneming van werk (geen aanbesteding); inhoud overeenkomst.
Datum uitspraak: 2-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Waarschuwingsplicht in geval van kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 7:753, derde lid BW . Ontgraven grond bleek ernstiger vervuld dan verwacht waardoor de kosten voor...
Datum uitspraak: 28-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 september 2013 heeft verweerder aan vergunninghouder een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van de golfbaan De Kroonprins in Vianen. Tussenuitspraak.
Datum uitspraak: 29-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college het projectplan "Verdrogingsbestrijding Vossenbroek" vastgesteld.
Datum uitspraak: 1-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onderzoeken naar bodemverontreiniging. Is het onderzoeksbureau toerekenbaar tekortgeschoten of heeft zij onrechtmatig gehandeld bij de uitvoering van de onderzoeken?
Datum uitspraak: 27-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 september 2012 heeft het college aan Koudasfalt een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een asfaltcentrale...
Datum uitspraak: 5-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onthouden toestemming partij baggerspecie toe te passen in zandwinplas "het Hambroek"(zie artikel 1 Besluit bodemkwaliteit (Bbk)); vordering tot verklaring voor recht dat dit...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature