< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt ter zake van feitelijke aanranding van de eerbaarheid veroordeeld tot een geldboete van € 200,--, subsidiair te vervangen door 4 dagen hechtenis.

UitspraakParketnummer: 24-000848-09

Parketnummer eerste aanleg: 18-652185-08

Arrest van 24 december 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 25 maart 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1958] te [geboorteplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte mr. U. van Ophoven, advocaat te Leek, die heeft verklaard niet gemachtigd te zijn tot het ter terechtzitting voeren van de verdediging.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een geldboete van € 200,--, subsidiair te vervangen door 4 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 08 december 2007 te [plaats], door geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, bestaande uit het beetpakken en omhoogduwen, althans aanraken van een borst en bestaande die andere feitelijkhed uit de onverhoedsheid van de beweging.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

hij op 08 december 2007 te [plaats], door een andere feitelijkheid [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit het beetpakken en omhoogduwen van een borst en bestaande die andere feitelijkheid uit de onverhoedsheid van de beweging.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op 8 december 2007 schuldig gemaakt aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid van [slachtoffer], doordat hij onverhoeds een borst van [slachtoffer] heeft vastgepakt en omhooggeduwd. Verdachte pleegde de handelingen in de supermarkt waar [slachtoffer] op dat moment aan het werk was. Door het plegen van deze handelingen heeft verdachte hoogst ongepast gedrag vertoond en blijk gegeven van weinig respect voor [slachtoffer].

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een de verdachte betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 12 november 2010, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder ter zake van strafbare feiten is veroordeeld.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat hetgeen door de advocaat-generaal gevorderd is, een passende en geboden reactie is op het bewezenverklaarde. Het hof zal verdachte derhalve veroordelen tot een geldboete conform deze eis.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c en 246 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van tweehonderd euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vier dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W.P.M. ter Berg, voorzitter, mr. L.T. Wemes en mr. W.M. van Schuijlenburg, in tegenwoordigheid van K.J. Reinke als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature