< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 5.1.2 van het Voertuigreglement is geformuleerd als een kwaliteitsdelict. De strafbaarstelling betreft hij die rijdt of de eigenaar die een ander laat rijden. Nu de steller van de tenlastelegging niet heeft opgenomen in welke kwaliteit verdachte beroepsvervoer heeft verricht, levert het bewezenverklaarde geen strafbaar feit op, zodat verdachte van alle rechtsvervolging dient te worden ontslagen.

UitspraakParketnummer: 24-002633-09

Parketnummer eerste aanleg: 07-700003-09

Arrest van 16 september 2010 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, economische kamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 16 oktober 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1945] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een overtreding veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het verdachte ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een geldboete van € 4.000,-, waarvan € 2.500,- voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van 2 jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na verbetering van de tenlastelegging in eerste aanleg - ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 25 september 2008 in de gemeente [gemeente] over de voor het openbaar vervoer openstaande weg, de Rijksweg A28, beroepsvervoer of eigen vervoer heeft verricht met een samenstel van voertuigen, te weten een vrachtauto met aanhangwagen, gekentekend [kenteken]/[kenteken] ten aanzien waarvan in strijd werd gehandeld met artikel 5.1. 2 in verbinding met artikel 5.18.18 van het Voertuigreglement , aangezien de totale massa van dat samenstel meer bedroeg dan 50.000 kg, immers bedroeg toen aldaar de totale massa van dat samenstel (ongeveer) 68.220 kg.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 25 september 2008 in de gemeente [gemeente] over de voor het openbaar vervoer openstaande weg, de Rijksweg A28, beroepsvervoer heeft verricht met een samenstel van voertuigen, te weten een vrachtauto met aanhangwagen, gekentekend [kenteken]/[kenteken] ten aanzien waarvan in strijd werd gehandeld met artikel 5.1. 2 in verbinding met artikel 5.18.18 van het Voertuigreglement , aangezien de totale massa van dat samenstel meer bedroeg dan 50.000 kg, immers bedroeg toen aldaar de totale massa van dat samenstel (ongeveer) 68.220 kg.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Ontslag van alle rechtsvervolging

Op grond van de verklaring van verdachte ter zitting in hoger beroep staat vast dat verdachte beroepsvervoer heeft verricht met een samenstel van voertuigen dat voor verdachtes bedrijf reed en te zwaar was beladen.

Ingevolge artikel 5.1.2 van het Voertuigreglement is het de bestuurder van een voertuig (of een samenstel van voertuigen) verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien niet voldaan wordt aan de eisen gesteld in (onder meer) artikel 5.18.18 van dat Reglement.

Artikel 5.1.2 van het Voertuigreglement is derhalve geformuleerd als een kwaliteitsdelict. De strafbaarstelling betreft hij die rijdt of de eigenaar die een ander laat rijden. Nu de steller van de tenlastelegging niet heeft opgenomen in welke kwaliteit verdachte beroepsvervoer heeft verricht, levert het bewezenverklaarde geen strafbaar feit op, zodat verdachte van alle rechtsvervolging dient te worden ontslagen.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte als voormeld ten laste gelegde bewezen;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging, omdat het bewezen verklaarde geen strafbaar feit oplevert.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. K.J. van Dijk en mr. J.A.A.M. van Veen, in tegenwoordigheid van mr. I.N. Koers als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature