Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 juni 2010 heeft de Kiesraad de onder lijstnummer 177 geregistreerde aanduiding 'Liberaal Democratische Partij' in het register als bedoeld in artikel G 1 van de Kieswet geschrapt.

Uitspraak201006413/1/H2.

Datum uitspraak: 15 september 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

vereniging Liberaal Democratische Partij (hierna: de LDP), gevestigd te Haarlem,

appellante,

en

de Kiesraad handelend als het Centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna: de Kiesraad),

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 15 juni 2010 heeft de Kiesraad de onder lijstnummer 177 geregistreerde aanduiding 'Liberaal Democratische Partij' in het register als bedoeld in artikel G 1 van de Kieswet geschrapt.

Tegen dit besluit heeft de LDP bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 juli 2010, beroep ingesteld.

De Kiesraad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 augustus 2010, waar de LDP, vertegenwoordigd door [voorzitter], en de Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. R. Hoorweg, werkzaam bij de Kiesraad, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Verzoeken, ontvangen na de drieënveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.

Ingevolge het zevende lid aanhef en onder d, schrapt het centraal stembureau de aanduiding in het register en doet hiervan mededeling in de Staatscourant, wanneer voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

2.2. Niet in geschil is dat de LDP voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. De Kiesraad heeft de aanduiding 'Liberaal Democratische Partij' dan ook terecht met toepassing van artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet uit het register, bedoeld in dat artikel, geschrapt. De Kiesraad heeft, zoals de LDP in haar beroepschrift uitdrukkelijk vermeldt, voorafgaand aan publicatie van het besluit in de Staatscourant de LDP daarvan in kennis gesteld. De LDP heeft daarop, voorafgaand aan die publicatie, een verzoek om herregistratie gedaan. Reeds daarom kan het betoog van de LDP, dat de Kiesraad onzorgvuldig jegens haar heeft gehandeld door de aanduiding zonder voorafgaande kenbaarmaking te schrappen, waardoor derden deze aanduiding zouden hebben kunnen laten registreren, niet slagen.

2.3. Het beroep is ongegrond.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. B.P. Vermeulen, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 september 2010

362.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature