< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vertice en WTC hebben hoger beroep ingesteld. Vordering van Vertice wordt afgewezen omdat zij niet de wederpartij is van geïntimeerde. Het WTC vorderde ontruiming en kostenveroordeling. Inmiddels heeft de ontruiming al plaats gevonden, en de kostenveroordeling wordt afgewezen. Hof is niet van oordeel dat de ontruiming reeds werd gerechtvaardigd vanwege de achterstalligheid in huurbetalingen omdat er een verrekeningsrelatie tussen partijen bestond. De stelling dat er geen verrekening meer zouden plaatsvinden is niet gemotiveerd en wordt daarom gepasseerd.

UitspraakZAAKNR: KG 18/09-H-134/09

UITSPRAAK: 30 maart 2010

HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE

NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

KORT GEDING

Vonnis in de zaak van:

1. de naamloze vennootschap

VERTICE INTERNATIONAL N.V.,

2. de naamloze vennootschap

WOLRD TRADE CENTER CURAÇAO N.V.,

beide gevestigd op Curaçao,

oorspronkelijk eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie,

thans appellanten,

gemachtigde: mr. H.W. Braam,

- tegen -

[geïntimeerde],

wonend op Curaçao,

oorspronkelijk gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

thans geïntimeerde,

procederend in persoon (voorheen gemachtigde: mr. E. Fa Si Oen).

Appellanten worden hierna aangeduid als Vertice en WTC. Geïntimeerde wordt hierna aangeduid als [geïntimeerde].

1. Verloop van de procedure

1.1 Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao (hierna: GEA), wordt verwezen naar het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 9 februari 2009.

1.2 Vertice en WTC zijn in hoger beroep gekomen van voormeld vonnis door indiening op 27 februari 2009 van een daartoe strekkende akte ter griffie van het GEA. Bij afzonderlijke memorie van grieven, ingediend op 19 maart 2009, heeft WTC drie grieven aangevoerd, deze toegelicht en geconcludeerd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vordering van WTC alsnog toe zal wijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide procedures.

1.3 [geïntimeerde] heeft geen memorie van antwoord ingediend.

1.4 Op de daarvoor nader bepaalde dag, 9 februari 2010, hebben WTC en [geïntimeerde] pleitnotities overgelegd. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

2. Ontvankelijkheid

Het hoger beroep is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Vertice en WTC daarin kunnen worden ontvangen.

3. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. Beoordeling

4.1 Vertice en WTC hebben hoger beroep ingesteld terwijl alleen WTC een memorie van grieven heeft ingediend en pleidooi heeft gevoerd. Het oordeel van het GEA dat de vordering van Vertice wordt afgewezen omdat het verweer van [geïntimeerde], inhoudend dat alleen WTC zijn wederpartij is, niet is weersproken (rechtsoverweging 3.1), wordt dus in hoger beroep niet bestreden. Tegen dit oordeel heeft het Hof ambtshalve ook geen bezwaar zodat de bestreden uitspraak in zoverre voor bevestiging in aanmerking komt.

4.2 Bij pleidooi heeft WTC haar eis verminderd in die zin dat thans geen ontruiming meer wordt gevorderd, omdat [geintimeerde] het gehuurde op 30 april 2009 heeft ontruimd, maar aangevoerd dat er nog wel belang bij het hoger beroep bestaat vanwege de door WTC gewenste kostenveroordeling van [geintimeerde]. Het GEA heeft namelijk ten onrechte de gevorderde ontruiming en kostenveroordeling afgewezen, aldus WTC bij pleidooi.

4.3 Omdat het gehuurde is ontruimd op een datum gelegen na het instellen van appel, heeft WTC belang bij haar hoger beroep en zal het Hof geen gebruik maken van zijn in artikel 281b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering neergelegde bevoegdheid.

4.4 In hoger beroep heeft WTC erkend dat er verrekening plaatsvond van de huurpenningen met betalingen voor werkzaamheden die [geintimeerde] voor WTC uitvoerde. Gezien deze verrekeningsrelatie is het oordeel van het GEA dat niet aannemelijk is dat de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst per brief van 27 oktober 2008 effect heeft gehad of dat [geintimeerde] zodanig in gebreke was met de huurbetalingen dat ontruiming is gerechtvaardigd, juist. De in hoger beroep aangevoerde stelling dat [geintimeerde] al medio 2008 te kennen is gegeven dat er geen verrekeningen meer zouden plaatsvinden, is niet gemotiveerd en wordt om die reden gepasseerd. Tenslotte geldt niet, zoals (naar het Hof begrijpt) door WTC in hoger beroep betoogd, dat de ontruiming reeds werd gerechtvaardigd vanwege de achterstalligheid in huurbetalingen tussen de buitengerechtelijke ontbinding en de mondelinge behandeling in eerste aanleg, 30 januari 2009.

4.5 Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het hoger beroep faalt en het vonnis waarvan beroep dient te worden bevestigd. Vertice en WTC zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, in de proceskosten van [geintimeerde] in hoger beroep worden veroordeeld.

BESLISSING:

Het Hof:

bevestigt het bestreden vonnis;

veroordeelt Vertice en WTC in de kosten van de procedure in hoger beroep van [geintimeerde] en begroot deze kosten tot op heden op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.R. Sijmonsma, H.L. Wattel en E.M. van der Bunt, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 30 maart 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature