< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Betreft verzoek om uitleveringsdetentie op te heffen of te schorsen. Verzoek wordt afgewezen.

UitspraakUitleveringszaken over 2010

Nummer: HAR 36/09

Datum uitspraak: 4 februari 2010

HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak tegen:

[de opgeëiste persoon],

geboren op 1 juli 1967 te Plymouth, Montserrat,

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring Point Blanche te Sint Maarten,

verder te noemen: "de opgeëiste persoon".

1. Het procesverloop

Bij op 12 januari 2010 ingekomen beroepschrift heeft de opgeëiste persoon het Hof verzocht zijn uitleveringsdetentie op te heffen, althans te schorsen onder zekerheidsstelling. Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van 28 januari 2010. Verschenen en gehoord zijn de opgeëiste persoon, zijn gemachtigde mr. S.R. Bommel en de wnd. procureur-generaal mr. A.C. van der Schans.

2. De beoordeling

De uitleveringsdetentie is gebaseerd op de artikelen 9 en 10 van het Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit . Op 9 maart 2009 heeft de rechter- commissaris terecht de voorlopige detentie rechtmatig verklaard.

De opgeëiste persoon heeft gesteld dat de Franse autoriteiten inbreuk maken op zijn recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Hij heeft daartoe gesteld dat hem door de handelwijze van de Franse autoriteiten sedert 2003 een bijl boven het hoofd wordt gehouden, nu zij in 2003 de kans hebben gehad om het incident waarvan de uitlevering thans wordt verzocht, te onderzoeken.

Anders dan de opgeëiste persoon heeft gesteld, is het sedert 2003 verstreken tijdsverloop niet zodanig lang dat thans reeds op basis van de voorhanden stukken tot de conclusie kan worden gekomen dat de vervolgende instantie het recht op vervolging van de opgeëiste persoon, mede gelet op het feitencomplex, heeft verloren. Een overschrijding van de redelijke termijn leidt niet zonder meer tot verval van het recht op vervolging.

De duur van de berechting door de Franse autoriteiten levert dus geen grond op voor opheffing van de uitleveringsdetentie.

Voor het overige is geen reden aangevoerd of aannemelijk geworden waarom de uitleveringsdetentie zou moeten worden opgeheven. Het verzoek daartoe dient dus te worden afgewezen.

De belangen bij voortzetting van de uitleveringsdetentie, waaronder het belang bij nakoming van de verdragsverplichtingen jegens de Republiek Frankrijk, wegen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zwaarder dan het belang van de opgeëiste persoon bij schorsing van de uitleveringsdetentie. Het verzoek om schorsing dient dus eveneens te worden afgewezen.

3. De beslissing

Het Hof wijst de verzoeken af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. G.C.C. Lewin, M. Keppels en M. Schoemaker, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken op 4 februari 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature