< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De naheffingsaanslag is opgelegd om 15.05 uur. Eiser heeft een parkeerkaartje gekocht om 15.10 uur. In een dergelijk geval kan niet meer worden gezegd dat de parkeerbelasting is voldaan binnen een redelijke tijd na aanvang van het parkeren. Beroep ongegrond.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Afdeling 4, enkelvoudige kamer

Procedurenummer: AWB 08/ 8247 PARKBL

Uitspraakdatum: 15 september 2009

Proces-verbaal van de mondelinge UITSPRAAK ingevolge artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[X], wonende te [Z], eiser,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente [P], verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 23 oktober 2008 op het bezwaar van eiser tegen de aan eiser opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (aanslagnummer [nummer]).

I ZITTING

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 september 2009.

Namens verweerder is verschenen [A].

Eiser is door de griffier bij aangetekende brief, verzonden op 29 juli 2009 aan het adres [a-straat 1] te [Z], onder vermelding van plaats en tijdstip, uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Eiser is, zonder kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen.

De enveloppe waarin die brief is verzonden, is ongeopend ter griffie terugontvangen. Uit de - kennelijk door medewerkers van TNT Post - geplaatste aantekeningen op die enveloppe, die door de griffier in het dossier is gevoegd, leidt de rechtbank af dat de besteller van TNT Post op 30 juli 2009 geen gehoor heeft gekregen op genoemd adres, dat hij toen daar een kennisgeving van aanbieding heeft achtergelaten met de mededeling dat de brief op het - kennelijk in die mededeling genoemde - postkantoor kon worden afgehaald, en dat TNT Post de enveloppe op 25 augustus 2009 heeft geretourneerd aan de afzender, te weten de griffier, omdat de brief niet is afgehaald.

Uit raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens blijkt dat eiser sinds [datum] 1982 ingeschreven staat op genoemd adres. Vervolgens heeft de griffier de brief bij gewone post op 25 augustus 2009 verzonden aan eiser op dat adres.

Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat de uitnodiging om op de zitting te verschijnen op juiste wijze op het juiste adres is aangeboden.

IIBESLISSING

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

IIIOVERWEGINGEN

1. Op zaterdag 20 september 2008 om 15.05 uur stond de auto van eiser, geparkeerd op een parkeerplaats aan de Weimarstraat te Den Haag. Deze locatie is door burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag aangewezen als een parkeerplaats voor betaald parkeren, van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

2. Tijdens een controle op voormelde datum en voormeld tijdstip heeft een parkeercontroleur geconstateerd dat in het voertuig geen geldig betaalbewijs dan wel een geldige parkeervergunning aanwezig was. Naar aanleiding daarvan is aan eiser een naheffingsaanslag ten bedrage van € 50,90 opgelegd, bestaande uit € 1,90 aan parkeerbelasting en € 49 aan kosten van de naheffingsaanslag.

3. Tussen partijen is in geschil of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

Eiser heeft -zakelijk samengevat- aangevoerd dat hij op het moment van het opleggen van de naheffingsaanslag bezig was om een kaartje bij de parkeerautomaat te halen. Eiser heeft ter onderbouwing van zijn stelling een parkeerkaartje overgelegd geldig op zaterdag 20 september 2008 van 15.10 uur tot 15.20 uur.

4. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelasting 2008) van de gemeente Den Haag wordt de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor het parkeren op parkeerapparatuur- plaatsen geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

Indien een op deze wijze geheven belasting geheel of gedeeltelijk niet is betaald, kan zij op de voet van artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden nageheven.

5. Tussen partijen staat vast dat de parkeerbelasting op het moment van het opleggen van de naheffingsaanslag niet was voldaan. Om aan zijn verplichting tot het betalen van parkeerbelasting te voldoen moet een parkeerder een redelijke tijd worden gelaten om de parkeerapparatuur in werking te stellen. De naheffingsaanslag is opgelegd om 15.05 uur. Eiser heeft een parkeerkaartje gekocht om 15.10 uur. In een dergelijk geval kan niet meer worden gezegd dat de parkeerbelasting is voldaan binnen een redelijke tijd na aanvang van het parkeren. De naheffingsaanslag is derhalve terecht opgelegd.

6. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep ongegrond verklaard.

7. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Aldus vastgesteld door mr. M.M.F. Holtrop, in tegenwoordigheid van de griffier mr. P.C. Stroebel.

Uitgesproken in het openbaar op 15 september 2009.

RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage (belastingkamer), Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature