< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 december 2009, bekend gemaakt op 30 december 2009, heeft het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem (hierna: het centraal stembureau) een verzoek van de vereniging Vereniging Oppositie kan Altijd (hierna: de vOKA) om registratie van de aanduiding "OPPOSITIE KAN ALTIJD (O.K.A.)" buiten behandeling gelaten.

Uitspraak201000092/1/H2.

Datum uitspraak: 18 januari 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], wonend te [woonplaats],

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Doetinchem,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 15 december 2009, bekend gemaakt op 30 december 2009, heeft het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem (hierna: het centraal stembureau) een verzoek van de vereniging Vereniging Oppositie kan Altijd (hierna: de vOKA) om registratie van de aanduiding "OPPOSITIE KAN ALTIJD (O.K.A.)" buiten behandeling gelaten.

Tegen dit besluit heeft [appellante] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 januari 2010, beroep ingesteld.

Het centraal stembureau heeft een verweerschrift ingediend.

De Kiesraad heeft op de voet van artikel 8:45 van de Algemene wet bestuursrecht inlichtingen verschaft. De Kiesraad is van oordeel dat het centraal stembureau het verzoek terecht buiten behandeling heeft gesteld.

[voorzitter] heeft een reactie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 januari 2010, waar [appellante], in persoon, en het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. P.M. Fuijk en H. Hendrixen, zijn verschenen.

Voorts zijn ter zitting [voorzitter] en [secretaris] van de vOKA, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet , voor zover hiervan belang, kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden.

Ingevolge artikel G 5, voor zover hier van belang, kan een belanghebbende tegen een beschikking als bedoeld in artikel G 3 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2.2. Nu het verzoek om registratie van de aanduiding "OPPOSITIE KAN ALTIJD (O.K.A.)" is gedaan door de vOKA, is zij belanghebbende bij het besluit tot buiten behandeling laten van dat verzoek en kon zij tot en met 5 januari 2010 in beroep komen tegen dat besluit. Blijkens de statuten van de vOKA kan de secretaris slechts tezamen met de voorzitter en de penningmeester vertegenwoordigen en derhalve ook alleen tezamen beroep instellen, hetgeen niet is gebeurd. Uit het beroepschrift en het verhandelde ter zitting blijkt ook dat [appellante] niet heeft beoogd als secretaris van de vOKA beroep in te stellen namens de vereniging, maar voor zichzelf.

Nu [appellante] voor zichzelf beroep heeft ingesteld, is de vraag aan de orde of zij in haar beroep kan worden ontvangen. Uit artikel G 5 van de Kieswet volgt dat slechts een belanghebbende beroep kan instellen tegen een besluit op een verzoek een aanduiding te registreren als bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet . Onder een belanghebbende wordt ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt moet een persoon een hem aangaand belang hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen. Het belang van [appellante] bij het buiten behandeling laten van het verzoek om registratie van de aanduiding onderscheidt zich niet van het belang van andere burgers of kiesgerechtigden in de gemeente Doetinchem daarbij. Voor zover haar belang als bestuurslid van de vOKA wel onderscheidend is ten opzichte van die van anderen, is sprake van een van de vOKA afgeleid belang en niet een eigen en rechtstreeks belang van [appellante].

Gelet hierop kan [appellante] niet worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel G 5 van de Kieswet , zodat voor haar in persoon geen beroep openstaat tegen het besluit van het centraal stembureau van 15 december 2009. De Afdeling komt daarom niet toe aan de beoordeling van het besluit, waarbij het verzoek om registratie van de aanduiding buiten behandeling is gesteld.

2.3. Het beroep is niet-ontvankelijk.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. C.J.M. Schuyt, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van Staat.

w.g. Polak w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 januari 2010

362.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature