< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 december 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Veghel (hierna: het centraal stembureau) het verzoek van de vereniging Veghel Transparant (hierna: Veghel Transparant) om de aanduiding 'Transparant, Evenwichtig, Leefbaar' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet , te registeren, ingewilligd.

Uitspraak200909965/1/H2.

Datum uitspraak: 15 januari 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging Gemeentebelang Veghel, gevestigd te Veghel,

appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Veghel,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 december 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Veghel (hierna: het centraal stembureau) het verzoek van de vereniging Veghel Transparant (hierna: Veghel Transparant) om de aanduiding 'Transparant, Evenwichtig, Leefbaar' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet , te registeren, ingewilligd.

Tegen dit besluit heeft de vereniging Gemeentebelang Veghel (hierna: Gemeentebelang Veghel) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 december 2009, beroep ingesteld.

Het centraal stembureau heeft een verweerschrift ingediend.

Veghel Transparant is in de gelegenheid gesteld een reactie in te dienen.

De Kiesraad heeft desgevraagd inlichtingen verschaft.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 januari 2009, waar het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. L.A. Muller en L. Gevers-Pepers, beiden werkzaam in dienst van de gemeente, is verschenen. Voorts zijn ter zitting Veghel Transparant, vertegenwoordigd door haar [voorzitter], en de Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. F. Arichi, werkzaam in zijn dienst, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 3, eerste lid, eerste volzin, van de Kieswet , kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden.

Ingevolge het vierde lid, voor zover hier van belang, beschikt het centraal stembureau slechts afwijzend op het verzoek, indien de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en daardoor verwarring te duchten is, dan wel de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.

2.2. Gemeentebelang Veghel betoogt dat het centraal stembureau het verzoek van Veghel Transparant ten onrechte heeft ingewilligd. Daartoe voert zij aan dat Veghel Transparant in het openbaar de naam 'Transparant, Evenwichtig, Leefbaar Veghel' hanteert, dat aldus de suggestie wordt gewekt dat een verband met de voormalige locale partij Leefbaar Veghel dan wel met de landelijke partij Nederland Transparant bestaat en dat dit misleidend voor de kiezers is.

2.2.1. Met de stelling dat Veghel Transparant de naam 'Transparant, Evenwichtig, Leefbaar Veghel' in het openbaar gebruikt, miskent Gemeentebelang Veghel dat, gelet op artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet , in deze procedure slechts aan de orde kan komen of de te registreren aanduiding misleidend voor de kiezers is. In dit geval ontbreekt de plaatsnaam 'Veghel' in de aanduiding 'Transparant, Evenwichtig, Leefbaar'. Voorts verschilt het woordbeeld van deze aanduiding wezenlijk van dat van de aanduiding 'Leefbaar Veghel' en de aanduiding 'Nederland Transparant'. Onder deze omstandigheden bestaat geen grond voor het oordeel dat door deze aanduiding bij de kiezers ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat het gaat om een voortzetting van Leefbaar Veghel of om een onderdeel van, of een partij op lokaal niveau ressorterende onder, Nederland Transparant. Door de registratie van de aanduiding 'Transparant, Evenwichtig, Leefbaar' wordt niet zodanig aangehaakt bij de aanduiding 'Leefbaar Veghel' of de aanduiding 'Nederland Transparant' dat hierdoor een situatie ontstaat die misleidend kan worden geacht voor de kiezers.

Het betoog faalt.

2.3. Het beroep is ongegrond.

2.4. Veghel Transparant heeft verzocht om Gemeentebelang Veghel te verwijzen in de bij haar opgekomen kosten van de procedure. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat Gemeentebelang Veghel onredelijk gebruik van procesrecht heeft gemaakt. Voor een proceskostenveroordeling bestaat ook overigens geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. C.J. Borman, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.R. Hazen, ambtenaar van Staat.

w.g. Lubberdink w.g. Hazen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 januari 2010

452.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature