< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 december 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente van Zaanstad (hierna: het centraal stembureau) geweigerd om de aanduiding 'Ouderen Partij Zaanstad' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet , te registeren.

Uitspraak200909667/1/H2.

Datum uitspraak: 11 januari 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging Ouderen Partij Zaanstad (O.P.Z.),

gevestigd te Zaanstad,

appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zaanstad,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 7 december 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente van Zaanstad (hierna: het centraal stembureau) geweigerd om de aanduiding 'Ouderen Partij Zaanstad' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet , te registeren.

Tegen dit besluit heeft de vereniging Ouderen Partij Zaanstad (O.P.Z.) (hierna: de OPZ) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 14 december 2009, beroep ingesteld.

Het centraal stembureau heeft een verweerschrift ingediend.

De Kiesraad heeft desgevraagd inlichtingen verschaft.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 januari 2010, waar de OPZ, vertegenwoordigd door haar [secretaris], en het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. I.A. Blom, werkzaam in dienst van de gemeente, vergezeld door M. Jager, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 3, eerste lid, eerste volzin, van de Kieswet kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden.

Ingevolge het vierde lid, aanhef en onder b, beschikt het centraal stembureau slechts afwijzend op het verzoek, indien de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds op de voet van dit artikel of de artikelen G 1, onderscheidenlijk G 2, geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel een registratieverzoek is ontvan gen, en daardoor verwarring te duchten is.

2.2. Het centraal stembureau heeft het verzoek afgewezen op de grond dat de aanduiding 'Ouderen Partij Zaanstad' in hoofdzaak met de bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland geregistreerde aanduiding 'Ouderenpartij N-H/VSP' overeenkomt.

2.3. De OPZ betoogt in beroep, voor zover thans van belang, dat het centraal stembureau heeft miskend dat de door haar gevraagde aanduiding niet met de bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland geregistreerde aanduiding overeenkomt.

2.3.1. Uit het verzoek van 7 december 2009 blijkt dat de OPZ het centraal stembureau heeft verzocht om de aanduiding 'OPZ' te registeren. Dat betekent dat het centraal stembureau, door in het bestreden besluit te weigeren om de aanduiding 'Ouderen Partij Zaanstad' te registeren, niet op de grondslag van dat verzoek heeft beslist.

Het betoog slaagt.

2.4. Het beroep is gegrond. Het besluit van 7 december 2009 dient te worden vernietigd.

Ter zitting heeft het centraal stembureau desgevraagd als zijn standpunt naar voren gebracht dat het bepaalde in artikel G 3, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kieswet zich niet verzet tegen registratie van de aanduiding 'OPZ' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet. Nu geen van de overige in artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet genoemde weigeringsgronden zich voordoet, ziet de Afdeling aanleiding met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht op na te melden wijze zelf in de zaak te voorzien.

2.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente van Zaanstad van 7 december 2009;

III. draagt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente van Zaanstad op om de aanduiding 'OPZ' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet , te registreren;

IV. gelast dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente van Zaanstad aan de vereniging Ouderen Partij Zaanstad (O.P.Z.) het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, voorzitter, en mr. H.G. Lubberdink en mr. J.H. van Kreveld, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.R. Hazen, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Dijk w.g. Hazen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 januari 2010

452.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature