< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ook een verwarrende domeinnaam is in strijd met artikel 5 HNW

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Wageningen

zaakgegevens 644868 \ HA VERZ 09-1263 \ PW/376/et

uitspraak van 2 december 2009

beschikking

in de zaak van

de vennootschap onder firma PIN Taxi Eindhoven

gevestigd te Eindhoven

verzoekende partij

gemachtigde mr. T.J.K. van Santen, DAS Rechtsbijstand

en

[verwerende partij]

wonende te [woonplaats]

verwerende partij

gemachtigde mr. D. Brouwer

Partijen worden hierna PIN Taxi Eindhoven en [verweerder] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het verzoekschrift van 2 oktober 2009

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 4 november 2009.

2. Het verzoek en het verweer

2.1 PINTaxi Eindhoven verzoekt dat [verweerder] wordt veroordeeld om, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, zodanige wijzigingen in de door haar gevoerde handelsnaam c.q. domeinnaam aan te brengen, dat de thans bestaande strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt opgeheven. Ter zitting heeft zij verzocht [verweerder] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 500,00 indien [verweerder] van de veroordeling in gebreke blijft. Voorts verzoekt zij dat [verweerder] wordt veroordeeld in de proceskosten.

2.2 PIN Taxi Eindhoven legt aan haar verzoek het volgende ten grondslag.

De overeenstemming in de handelsnamen, de nabijheid van de ondernemingen, de specifieke branche waarin zij operen en het marktgebied waarop partijen zich richten, veroorzaken dat bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. [verweerder] handelt –door nagenoeg dezelfde handelsnaam als PIN Taxi Eindhoven te gebruiken– in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet .

Dit wordt verder versterkt door het feit dat partijen nagenoeg dezelfde domeinnaam hanteren. Met het gebruik van de domeinnaam handelt [verweerder] in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet .

2.3 [verweerder] verzoekt primair het verzoek van PIN Taxi Eindhoven tot wijziging van de handelsnaam c.q. domeinnaam af te wijzen en ter zitting heeft zij subsidiair nog verzocht om, als het verzoek wordt toegewezen, deze beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, gezien het feit dat zij voornemens is hoger beroep aan te tekenen en niet in de tussentijd hoge kosten wenst te maken om haar handelsnaam te wijzigen. Zij verzoekt voorts het verzoek tot toekenning van een dwangsom af te wijzen. Haar terzake gevoerde verweer wordt hieronder, voor zover nodig, nader besproken.

3. De beoordeling

3.1 Sinds augustus 2005 voert [persoon A] (later tezamen met [persoon B]) een taxibedrijf onder de naam ‘PIN Taxi Eindhoven’. [verweerder] exploiteert eveneens een taxibedrijf, sinds november 2008, onder de naam ‘Pintaxi Ede’.

De domeinnamen die partijen gebruiken zijn ‘www.pintaxi-eindhoven.nl’ respectievelijk ‘www.pintaxi-ede.nl’.

3.2 PIN Taxi Eindhoven stelt dat de handelsnaam Pintaxi Ede slechts in geringe mate afwijkt van die van PIN Taxi Eindhoven. Er is –fonetisch– geen verschil, op de plaatsnaam na. Beide ondernemingen zijn actief in de taxibranche en bieden hun diensten aan in de Benelux en omstreken. Beiden rijden niet alleen voor klanten uit hun directe omgeving, aldus PIN Taxi Eindhoven.

Als men zoekt via ‘Google’ en de zoekterm ‘pintaxi’ gebruikt, verschijnen beide partijen vlak onder elkaar.

Het gebruik van de nagenoeg gelijke domeinnaam is verwarrend. Men zou kunnen denken dat er sprake is van twee verschillende afdelingen van hetzelfde bedrijf. Bovenal vreest PIN Taxi Eindhoven dat [verweerder] – gezien de problemen in de taxibranche– negatief in het nieuws komt, hetgeen dan vanwege de verwarring tussen de bedrijven een negatieve (publicitaire) invloed op haar bedrijf zal hebben.

3.3 [verweerder] vraagt om afwijzing van het verzoek. Zij voert daartoe aan dat haar bedrijf ‘Pintaxi Ede’, net als PIN Taxi Eindhoven, een kleine taxionderneming is, met twee taxi’s. Bij beide bedrijven kan de klant met zijn pinpas in de taxi afrekenen.

Voor een geslaagd beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet is het nodig dat het publiek in de regio Ede PIN Taxi Eindhoven verwart met Pintaxi Ede. [verweerder] voert aan dat dat in deze niet het geval is, aangezien de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn en/of het gebied waarin zij hun activiteiten ondernemen volstrekt verschillend is. Voorts heeft PIN Taxi Eindhoven niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat zij naamsbekendheid geniet in de omgeving van Ede.

[verweerder] betwist dat zij haar diensten aanbiedt in de gehele Benelux. Zij verwijst hiertoe naar de tekst op haar website: “PinTaxi is sinds 2009 gevestigd in Ede. Wij rijden dan ook voornamelijk in deze regio. Met name in de plaatsen Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren en Veenendaal. Tevens hebben wij ook een voordelige luchthavenservice 24 uur per dag 7 dagen per week.”[verweerder] biedt dus ook luchthavenservice aan, maar men maakt slechts sporadisch gebruik van die dienst, waardoor het zwaartepunt niet op die werkzaamheden ligt. Alleen het feit dat [verweerder] ook luchthavenservice aanbiedt, maakt niet dat verwarring van het publiek te duchten is, aldus [verweerder].

Het beeldmerk van [verweerder]s onderneming is verschillend van dat van PIN Taxi Eindhoven, zodat geen verwarring op dat vlak te duchten is.

3.4 De kantonrechter overweegt als volgt.

3.5 Artikel 5 van de Handelsnaamwet verbiedt onder meer een handelsnaam te voeren, die van een andermans handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

3.6 De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat beide ondernemingen hun diensten aanbieden in de Benelux en omstreken, heeft [verweerder] betwist en de kantonrechter is van oordeel dat PIN Taxi Eindhoven niet geslaagd is aan te tonen dat [verweerder] in de gehele Benelux rijdt. [verweerder] biedt haar diensten grotendeels aan in Ede en omstreken, waar PIN Taxi Eindhoven dat vooral in Eindhoven doet. [verweerder] rijdt wel eens naar de luchthavens in Nederland, maar lijkt dat slechts voor ten aanzien van Ede plaatselijke gebruikers te doen. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat derhalve bij het publiek geen verwarring tussen partijen te duchten is voor wat betreft de gevoerde handelsnaam.

De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat zij (publicitaire) schade zou kunnen ondervinden indien ‘Pintaxi Ede’ een fout zou begaan, is te zeer speculatief en onzeker en biedt –mede met het oog op het hiervoor overwogene– daardoor op zichzelf geen grond voor toewijzing van het verzoek. De kantonrechter zal het verzoek tot wijziging van de handelsnaam derhalve afwijzen.

3.7 Nu de kantonrechter het verzoek tot wijziging van de handelsnaam zal afwijzen, dient het verzoek tot wijziging van de domeinnaam nog te worden beoordeeld. Het gebruik van een domeinnaam kan als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt en een verzoek tot wijziging ervan op grond van de Handelsnaamwet is dus mogelijk . [verweerder] gebruikt als domeinnaam: ‘www.pintaxi-ede.nl’, PIN Taxi Eindhoven gebruikt: ‘www.pintaxi-eindhoven.nl’.

De kantonrechter is van oordeel dat [verweerder] haar domeinnaam per 1 januari 2010 dient te wijzigen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 100,00 per dag vanaf 1 januari 2010 en gemaximeerd zoals hierna vermeld. De site verschilt weliswaar van die van PIN Taxi Eindhoven, maar door de gelijkenis tussen de domeinnamen kan het publiek in de veronderstelling komen te verkeren dat de bedrijven op de een of andere wijze met elkaar gelieerd zijn. Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan. Als [verweerder] de domeinnaam wijzigt, zal die verwarring op het web niet meer te duchten zijn. Ter zitting heeft [verweerder] aangegeven reeds over meerdere domeinnamen te beschikken en derhalve over een alternatief voor de huidige domeinnaam.

3.8 De kantonrechter zal –hoewel wijziging van de domeinnaam zeker niet zulke hoge kosten met zich mee zal brengen als wijziging van de handelsnaam– de beschikking, zoals door [verweerder] verzocht, niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

3.9 Partijen worden beide voor een deel in het ongelijk gesteld en moeten daarom hun eigen kosten dragen.

4. De beslissing

De kantonrechter

4.1 wijst het verzoek dat [verweerder] haar handelsnaam moet wijzigen, af;

4.2 veroordeelt [verweerder] haar domeinnaam te wijzigen, in die zin dat zij vanaf 1 januari 2010 niet langer de domeinnaam ‘www.pintaxi-ede.nl’ zal gebruiken, op straffe van een dwangsom van € 100,00 per dag voor iedere dag dat zij niet aan deze veroordeling voldoet, met dien verstande dat [verweerder] in totaal niet meer dan € 25.000,00 aan dwangsommen kan verbeuren;

4.3 compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.J. Wiegman en in het openbaar uitgesproken op 2 december 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature