< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rechtspersonenrecht. Nietigheid besluit en daarop gebaseerde vervolgbesluiten van algemene ledenvergadering vereniging tot ontzetting van enige leden uit hun lidmaatschap op grond van art. 2:14 BW wegens strijd met de statuten van de vereniging. (81 RO)

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak11 december 2009

Eerste Kamer

08/04618

EV/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging WOONGROEP DE DIAMANT,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. J. Groen,

t e g e n

[Verweerster],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.F. Thunnissen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als De Diamant en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerster] heeft bij exploot van 19 augustus 1998 De Diamant gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, een verklaring voor recht dat nietig zijn althans vernietiging van de besluiten van de algemene ledenvergadering van 24 augustus 1997 (het ontzettingsbesluit) en 21 maart 1998 (het besluit tot oplegging van extra-contributie), alsmede alle besluiten van de algemene ledenvergadering na 24 augustus 1997 (de vervolgbesluiten).

De Diamant heeft de vordering bestreden en na wijziging van eis, in reconventie gevorderd, kort gezegd, veroordeling van [verweerster] tot ontruiming van de door haar geoccupeerde woonruimten in de woning [a-straat 1] te [plaats] en tot betaling van alle maandelijkse termijnen vanaf 1 april 1999 tot de dag van vertrek en ƒ 3.118,26 verschuldigd op grond van artikel 4 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.

De rechtbank heeft bij vonnis van 17 januari 2007 in conventie voor recht verklaard dat de besluiten van de algemene ledenvergadering van de Woongroep De Diamant van 24 augustus 1997 en van 21 maart 1998 terzake de extra contributie oplegging alsmede alle van na 24 augustus 1997 genomen besluiten van de algemene vergadering nietig zijn, het meer of anders gevorderde afgewezen en in reconventie de vordering afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft De Diamant hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 31 juli 2008 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft De Diamant beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van De Diamant heeft op 23 oktober 2009 schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt De Diamant in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 december 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature