Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

70 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
70 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 5-10-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verplichtingen opdrachtnemer. Zorgplicht. Mededelingsplicht. Belangenverstrengeling bij totstandkoming en uitvoering overeenkomsten van opdracht. Tekortschietend en/of onrechtmatig...
Datum uitspraak: 22-6-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

TCN heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gesloten met Liberty. Kort nadat deze verzekering tot stand is gekomen, is TCN (en een groot deel van haar groepsmaatschappijen)...
Datum uitspraak: 2-6-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Incident, verwijzing, artikel 220 lid 1 Rv , verknochtheid, afwijzing.
Datum uitspraak: 20-6-2018
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Opdrachtnemer heeft opdrachtgever bewogen externen in te huren via BV’s waarbij opdrachtnemer betrokken was, terwijl opdrachtgever die externen ook rechtstreeks had kunnen inhuren....
Datum uitspraak: 25-11-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering in conventie. Loon uit arbeid. Einde van de arbeidsovereenkomsten. Verweer dat geen arbeid is verricht faalt. Loon uit opdracht. Tweede opdrachtbevestiging. Omvang...
Datum uitspraak: 24-11-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding; Verzekeringsrecht; Twee D&O polissen. Aanspraak op vergoeding verweerkosten bestuurders. Partijen hebben een fee-afspraak gemaakt met betrekking tot het hoger beroep tegen...
Datum uitspraak: 24-4-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; Enquete; beeindiging procedure; vennootschap draagt de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer; escrow; art. 2:345, 349a, 357 lid 2 en 6 BW
Datum uitspraak: 15-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg fraudeclausule in bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Verzekerde hoedanigheid. Verjaring.
Datum uitspraak: 24-12-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Appartementsrecht. Nietigheid besluiten tot vaststelling van verenigingsbijdragen. Deze nietigheid treft ook het besluit om de gevolgen van de nietige besluiten niet te corrigeren.
Datum uitspraak: 17-10-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. De vordering tot vergoeding van de kosten van verweer uit hoofde van nakoming van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgewezen. Gedaagde voert het verweer...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature