Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

667 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
667 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 9-12-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak. Ontslag bij AOW-gerechtigde leeftijd. Uitleg artikel 8:2 van de CAR /UWO. De maatschappelijke tendens om langer door te werken en het stimuleren en faciliteren daarvan...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot toekennen schadevergoeding op grond van de Regeling ex-patriates en aanwijzen van verzoeker als ex-patriates bij de Inspecteur der Belastingdienst.
Datum uitspraak: 8-12-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Door Nederland uitgezonden rechter mag niet aanblijven als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof. Benoeming voor het leven versus aanstellingsbeleid van het bestuur van voornoemd Hof.
Datum uitspraak: 30-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering onverschuldigd betaalde SBF- en FPU-uitkering. Minister van BZK bevoegd. Verschuiven datum ontslag. Bevoegdheid voor terugvordering deels vervallen wegens strijd met...
Datum uitspraak: 27-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

voorziening bij voorraad - Het gerecht acht, na een afweging van de betrokken belangen, termen aanwezig om, ter voorkoming van onevenredig nadeel aan de zijde van verzoeker indien het...
Datum uitspraak: 27-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Nu niet is gebleken dat verweerder na augustus 2019 nog enige actie heeft ondernomen in het lopende disciplinair onderzoek, kan naar het oordeel van de ambtenarenrechter, in redelijkheid...
Datum uitspraak: 27-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Nu verweerder ter zitting te kennen heeft gegeven dat het onderzoek begin dit jaar zal worden afgerond, waarna een beslissing over de disciplinaire strafoplegging zal worden genomen, kan...
Datum uitspraak: 21-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bijzondere kamer als bedoeld in artikel 37, eerste lid, Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie . Personeelsreglement ondersteunend personeel Gemeenschappelijk Hof. Landsverordening...
Datum uitspraak: 16-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag van een douanebeambte wegens ernstig plichtsverzuim. Bij strafbare feiten betrokken, geen gehoor aan dienstopdracht en geen openheid van zaken gegeven. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 8-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Al dan niet toepassen van het Landsbesluit bijzondere ambtelijke pensioengrondslag is aan het geprivatiseerd pensioenfonds. Standpunt van het bevoegd gezag daarover is niet op...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature