Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

1.072 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
1.072 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 21-12-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag blijft niet in stand. De Raad is ervan overtuigd dat het tussen de minister en appellant gevoerde gesprek (mede) zag op de Alegria-zaak en dat niet valt uit te...
Datum uitspraak: 21-12-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag blijft in stand. Functie van griffier bij het Constitutionele Hof is publiekrechtelijk geregeld. Gerecht was bevoegd over het ontslag van appellante te oordelen....
Datum uitspraak: 21-12-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag. Appellant heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim dat aan appellant kan worden toegerekend. Appellant heeft zich niet gedragen zoals een goed ambtenaar in...
Datum uitspraak: 14-12-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond wordt afgewezen. De werkgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld.
Datum uitspraak: 22-12-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf. Het ambtsbericht dat gedurende een periode van vier jaar kan worden meegewogen bij het nemen van eventuele rechtspositionele besluiten, is niet onevenredig.
Datum uitspraak: 26-8-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Fictieve weigering om gevolg te geven aan onherroepelijke uitspraak. Een concept-landsbesluit, gebaseerd op de Lma, dat aan de Gouverneur door de minister van Justitie ter ondertekening...
Datum uitspraak: 19-9-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klager geschorst in belang der dienst wegens een lopende strafrechtelijk onderzoek. Bevoegde gezag heeft bevoegdheid om ordemaatregel te treffen wanneer ongestoord functioneren van de...
Datum uitspraak: 5-8-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Fictieve weigering ziet op uitblijven van concept-landsbesluit. De aanstelling, bevordering en ontslag, geschiedt op voordracht van de minister, door de Gouverneur. Dat de Gouverneur als...
Datum uitspraak: 29-7-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Fictieve weigering. De Gouverneur vertegenwoordigt de Koning. Dit heeft slechts te gelden voor aangelegenheden van het Koninkrijk. Een ambtenaar is tewerkgesteld bij een ministerie. De...
Datum uitspraak: 20-6-2022
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag wegens ongeoorloofd verzuim. Klager is voor lange perioden ongeoorloofd afwezig geweest en derhalve acht het gerecht ontslag wegens plichtsverzuim proportioneel.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature