Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

378 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
378 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbiedingsplicht.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 4-2-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijk incidenteel hoger beroep tegen tussenvonnis. Uitleg van een eerder tussen partijen in hetzelfde geschil gewezen arrest. Geen gehoudenheid om de door eiser verlangde strook...
Datum uitspraak: 21-1-2020
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Herstructurering van de wijk De Wielewaal in Rotterdam, waarbij alle woningen moeten worden gesloopt. Woningcorporatie Woonstad heeft een overeenkomst gesloten met projectontwikkelaar...
Datum uitspraak: 24-12-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aandeelhoudersovereenkomst; uitleg. Vordering tot koop en aanvaarding van levering aandelen. Vaststelling koopprijs. Wilsovereenstemming? Dwangsom. Verbeurde boete; matiging. Wettelijke...
Datum uitspraak: 27-3-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Door woningcorporatie verleend recht van eerste koop. Uitleg overeenkomst. Wanprestatie. Geen overmacht. Onvoldoende onderbouwd dat nakoming recht van eerste koop niet meer mogelijk is...
Datum uitspraak: 24-12-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

uitleg voorkeursrecht in huurovereenkomsten met De Bijenkorf: alleen van toepassing bij verkoop van de panden of ook bij aandelenoverdracht?
Datum uitspraak: 3-12-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wet WOZ. Waardering van een woning. Verweerder slaagt niet in zijn bewijslast, eiser maakt de door hem bepleite waarde evenmin aannemelijk.
Datum uitspraak: 27-11-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser huurt een woning van gedaagde. Partijen twisten over de vraag of een in de huurovereenkomst opgenomen bijzondere bepaling een koopoptie of een voorkeursrecht is.
Datum uitspraak: 19-11-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke ontheffing zelfbewoningsplicht; belangenafweging; artikel 6:259 BW
Datum uitspraak: 5-11-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Levering aandelen. Vonnis bodemrechter geldt als uitgangspunt. Uitleg certificaathoudersovereenkomst. Voorshands aannemelijk gemaakt dat de certificaten moeten worden geleverd.
Datum uitspraak: 23-10-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eén van gedaagde partijen is tijdens procedure failliet gegaan. Rechtbank acht artikel 30 lid 1 FW van overeenkomstige toepassing en beoordeelt het geschil inhoudelijk. De curator in...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature