E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2024:1731
Raad van State, 202300095/3/R4

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 november 2022 heeft de raad van de gemeente Stichtse Vecht het bestemmingsplan "Rondom de Vecht, reparatie 2021" vastgesteld. De raad heeft eerder op 2 oktober 2018 het bestemmingsplan "Rondom de Vecht" vastgesteld. Dat plan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied tussen de kernen Breukelen en Maarssen. Ook behoren delen van de bebouwde kom van Breukelen en Maarssen tot het plangebied. Daarbij heeft de raad ook een wijzigingsbesluit van 19 november 2019 genomen. Over het vaststellingsbesluit van 2 oktober 2018 en het wijzigingsbesluit van 19 november 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan op 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2909. Hierin heeft de Afdeling verschillende plandelen vernietigd en de raad opgedragen om daarvoor binnen een bepaalde termijn een nieuwe planregeling op te stellen. Met het voorliggende plan heeft de raad daaraan uitvoering willen geven. Het verzoek ziet op één specifiek plandeel: het plandeel van [locatie] te Breukelen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie