< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

VDL Nedcar heeft verzocht om opheffing van de op 14 oktober 2021 door de voorzieningenrechter uitgesproken schorsing. Daarmee zijn de besluiten, op grond waarvan de bomen die ten behoeve van de uitbreiding van VDL Nedcar, mede met het oog op de aan haar verstrekte Wnb-ontheffing, mogen worden gekapt, geschorst. VDL Nedcar wenst die schorsing op te laten heffen om voor de kap voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten, en daarna - uiterlijk vanaf 23 februari 2022 - de kapwerkzaamheden uit te voeren. De Groene Sporenwolf heeft op de zitting medegedeeld dat zij geen bezwaren heeft tegen het verrichten van de voorbereidende werkzaamheden. SEVON heeft wel bezwaar tegen het uitvoeren de voorbereidende werkzaamheden, omdat die verstoring kunnen veroorzaken. De Groene Sporenwolf en SEVON hebben op de zitting medegedeeld wel bezwaren te hebben tegen het opheffen van de schorsing voor zover het de kapwerkzaamheden betreft.

Uitspraak202101048/7/R2.

Datum uitspraak: 13 januari 2022

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek van:

VDL Nedcar B.V.

om opheffing (artikel 8:87 van de Algemene wet bestuursrecht; hierna: de Awb) van de bij uitspraak van 14 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2303 getroffen voorlopige voorziening in het geding tussen:

Stichting De Groene Sporenwolf (hierna: De Groene Sporenwolf), gevestigd te Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren,

verzoekster,

en

1.       het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college),

2.       de provinciale staten van Limburg (hierna: provinciale staten),

verweerders.

Openbare zitting gehouden op 13 januari 2022, om 14:00 uur.

Tegenwoordig:

staatsraad mr. A. Ten Veen, voorzieningenrechter

griffiers: mr. J.F. van Toor en mr. F. Nales

Verschenen (uitsluitend voor zover het de woordvoerders dan wel de vertegenwoordigers betreft):

-        VDL Nedcar, vertegenwoordigd door mr. M.C. Brans en mr. R van der Hulle;

-        De Groene Sporenwolf, vertegenwoordigd door [gemachtigden, bijgestaan door [gemachtigde];

-        Stichting Ecologisch Vleermuisonderzoek Nederland (hierna: SEVON), vertegenwoordigd door [gemachtigde];

-        Provinciale staten en het college, vertegenwoordigd door mr. M.M. Kaajan en mr. F. Onrust, beiden advocaat te Amsterdam;

-        het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg, vertegenwoordigd door W.H.J. Wagemakers.

VDL Nedcar heeft verzocht om opheffing van de op 14 oktober 2021 door de voorzieningenrechter uitgesproken schorsing. Daarmee zijn de besluiten, op grond waarvan de bomen die ten behoeve van de uitbreiding van VDL Nedcar, mede met het oog op de aan haar verstrekte Wnb-ontheffing, mogen worden gekapt, geschorst. VDL Nedcar wenst die schorsing op te laten heffen om voor de kap voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten, en daarna - uiterlijk vanaf 23 februari 2022 - de kapwerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn beschreven in de door VDL Nedcar op 10 januari 2022 overgelegde bijlage 2.

De Groene Sporenwolf heeft op de zitting medegedeeld dat zij geen bezwaren heeft tegen het verrichten van de voorbereidende werkzaamheden. SEVON heeft wel bezwaar tegen het uitvoeren de voorbereidende werkzaamheden, omdat die verstoring kunnen veroorzaken. De voorzieningenrechter stelt vast dat de voorbereidende werkzaamheden reeds zijn toegestaan op grond van een eerder verleende Wnb-ontheffing waartegen SEVON geen rechtsmiddelen heeft aangewend.

De Groene Sporenwolf en SEVON hebben op de zitting medegedeeld wel bezwaren te hebben tegen het opheffen van de schorsing voor zover het de kapwerkzaamheden betreft.

De voorzieningenrechter beperkt zich in dit geval tot een belangenafweging.

De voorzieningenrechter kent in de gegeven omstandigheden aan het belang van VDL Nedcar bij gedeeltelijke opheffing van de schorsing voor wat betreft de voorbereidende werkzaamheden een zwaarder gewicht toe dan aan het belang van De Groene Sporenwolf en SEVON. Daarbij is van belang dat de voorbereidende werkzaamheden niet de kap inhouden van de bomen die De Groene Sporenwolf en SEVON wensen te behouden.

De voorzieningenrechter beslist uiterlijk op 23 februari 2022 op het verzoek van VDL Nedcar de schorsing ook op te heffen voor wat betreft de kap van de bomen. De voorzieningenrechter houdt daarbij rekening met het voornemen van de Afdeling om zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk 23 februari 2022 uitspraak te doen in de bodemzaak.

Uitdrukkelijk in het midden latend het antwoord op de vraag of De Groene Sporenwolf in dit verband het relativiteitsvereiste kan worden tegengeworpen, wordt dan ook beslist als volgt:

De voorzieningenrechter:

Wijst het verzoek om opheffing van de op 14 oktober 2021 uitgesproken schorsing toe voor zover het gaat om het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden vermeld in de door VDL Nedcar op 10 januari 2022 overgelegde bijlage 2 onder het kopje "voorbereidende werkzaamheden (m.n. ecologie)".

Voor een proceskostenveroordeling ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

Deze uitspraak zal worden gepubliceerd onder het zaaknummer 202101048/7/R2.

De voorzieningenrechter is verhinderd het proces-verbaal te ondertekenen.

De griffiers zijn verhinderd het proces-verbaal te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 13 januari 2022


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature