E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2022:198
Raad van State, 202101048/7/R2

Inhoudsindicatie:

VDL Nedcar heeft verzocht om opheffing van de op 14 oktober 2021 door de voorzieningenrechter uitgesproken schorsing. Daarmee zijn de besluiten, op grond waarvan de bomen die ten behoeve van de uitbreiding van VDL Nedcar, mede met het oog op de aan haar verstrekte Wnb-ontheffing, mogen worden gekapt, geschorst. VDL Nedcar wenst die schorsing op te laten heffen om voor de kap voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten, en daarna - uiterlijk vanaf 23 februari 2022 - de kapwerkzaamheden uit te voeren. De Groene Sporenwolf heeft op de zitting medegedeeld dat zij geen bezwaren heeft tegen het verrichten van de voorbereidende werkzaamheden. SEVON heeft wel bezwaar tegen het uitvoeren de voorbereidende werkzaamheden, omdat die verstoring kunnen veroorzaken. De Groene Sporenwolf en SEVON hebben op de zitting medegedeeld wel bezwaren te hebben tegen het opheffen van de schorsing voor zover het de kapwerkzaamheden betreft.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie