< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 december 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.

Uitspraak202105464/1/V3.

Datum uitspraak: 25 april 2022

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle, van 27 juli 2021 in zaak nr. 21/651 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop

Bij besluit van 4 december 2020 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.

Bij besluit van 22 januari 2021 heeft de staatssecretaris het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 27 juli 2021 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. P.L.E.M. Krauth, advocaat te Zwolle, hoger beroep ingesteld.

Overwegingen

1. De vreemdeling heeft de Cubaanse nationaliteit en is op 4 augustus 2019 met een toeristenvisum Nederland ingereisd. Op 16 oktober 2019 heeft hij een aanvraag ingediend voor verblijf bij zijn Nederlandse partner. Deze heeft de staatssecretaris afgewezen omdat hij geen geldige mvv heeft overgelegd. De vreemdeling vindt dat van hem geen mvv kan worden verlangd, omdat hij de mvv door de uitbraak van het coronavirus niet in Cuba kon ophalen. Deze uitspraak gaat over de vraag of de vreemdeling moet worden uitgezonderd van het mvv-vereiste, gelet op de in verband met de coronapandemie op 16 april 2021 gepubliceerde versoepelingen voor het ophalen van een mvv en het aanvragen van een verblijfsvergunning zonder mvv (www.ind.nl; hierna: de versoepelingsregeling mvv).

1.1. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage, die deel uitmaakt van deze uitspraak.

2. De rechtbank heeft geoordeeld dat het beroep van de vreemdeling op de versoepelingen niet slaagt. Zij heeft getoetst aan de vier voorwaarden die gelden voor de categorie vreemdelingen die in de versoepelingsregeling als volgt is omschreven: "Ik ben in Nederland. Ik heb een positieve beslissing gekregen op mijn mvv-aanvraag. Maar ik kan door het coronavirus niet naar mijn land van herkomst reizen om mijn mvv op te halen." De rechtbank heeft overwogen dat de vreemdeling niet aan alle vier de voorwaarden voldoet, omdat er geen positieve beslissing op zijn mvv-aanvraag is genomen. Verder heeft de rechtbank overwogen dat de omstandigheid dat reizen door het coronavirus moeilijk is, een praktisch probleem is, dat los staat van het mvv-vereiste. Volgens de rechtbank is dit een tijdelijke belemmering, die niet maakt dat het onevenredig is om het mvv-vereiste tegen te werpen. Bovendien heeft de vreemdeling volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat dit hem werkelijk belemmert bij het indienen van een mvv-aanvraag.

3. Tussen de staatssecretaris en de vreemdeling is niet in geschil dat de versoepelingsregeling mvv in deze procedure van toepassing is. De staatssecretaris heeft dat ter zitting van de rechtbank bevestigd, waarna de rechtbank is nagegaan of aan de voorwaarden voor de hierboven onder 2 vermelde categorie vreemdelingen is voldaan. De vreemdeling klaagt terecht dat de rechtbank eraan voorbij is gegaan dat de versoepelingsregeling mvv ook een tweede categorie vreemdelingen kent, die als volgt is omschreven: "Ik ben in Nederland en wil een verblijfsvergunning aanvragen. Ik heb een nationaliteit waarvoor een mvv nodig is, maar ik kan door de reisbeperkingen niet terug naar mijn land." Tot deze tweede categorie behoren vreemdelingen die nog een mvv-aanvraag moeten indienen. Voor hen gelden andere voorwaarden om in Nederland een verblijfsvergunning aan te vragen zonder dat is voldaan aan het mvv-vereiste dan voor de eerste categorie die hierboven onder 2 is genoemd. De rechtbank heeft ten onrechte niet beoordeeld of de vreemdeling tot deze categorie behoort. Door te overwegen dat de omstandigheid dat reizen door het coronavirus moeilijk is, een praktische en een tijdelijke belemmering vormt, die niet maakt dat het onevenredig is om het mvv-vereiste tegen te werpen, is de rechtbank er verder aan voorbijgegaan dat de versoepelingsregeling mvv juist door de tijdelijke reisbeperkingen door het coronavirus in het leven is geroepen.

4. Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. De Afdeling beoordeelt het beroep. Daarbij bespreekt zij alleen beroepsgronden waarover de rechtbank nog geen oordeel heeft gegeven en beroepsgronden waarop na de overwegingen in hoger beroep nog moet worden beslist.

5. De vreemdeling heeft in de aanvullende gronden van beroep en ter zitting bij de rechtbank aangevoerd dat, gelet op de versoepelingsregeling mvv, van hem niet kan worden verlangd dat hij voldoet aan het mvv-vereiste, omdat Cuba volgens het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje heeft en er geen vluchten van Nederland naar Cuba zijn. De staatssecretaris heeft ter zitting van de rechtbank in reactie daarop betoogd dat de vreemdeling niet in aanmerking komt voor vrijstelling van dit vereiste op grond van de versoepelingsregeling mvv, omdat de uitzetting van de vreemdeling niet in strijd is met artikel 8 van het EVRM (artikel 3.71, tweede lid, onder l, van het Vb 2000).

6. Door alleen te beoordelen of de uitzetting van de vreemdeling in strijd is met artikel 8 van het EVRM en daarmee of hij behoort tot een van de van het mvv-vereiste vrijgestelde categorieën in artikel 3.71, tweede lid, van het Vb 2000 , heeft ook de staatssecretaris ten onrechte niet beoordeeld of de vreemdeling voldoet aan de versoepelingsregeling mvv. Deze regeling is namelijk een tijdelijke uitzondering op de in dat artikel al opgenomen vrijgestelde categorie ën. De staatssecretaris moet daarom alsnog beoordelen of de vreemdeling voldoet aan de op zijn situatie van toepassing zijnde voorwaarden voor vrijstelling uit de versoepelingsregeling mvv.

7. Het beroep is gegrond. Het besluit van 22 januari 2021 wordt vernietigd. De staatssecretaris moet de proceskosten vergoeden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle, van 27 juli 2021 in zaak nr. 21/651;

III. verklaart het beroep gegrond;

IV. vernietigt het besluit van 22 januari 2021, V-nummer […];

V. veroordeelt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 2.277,00 geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Aldus vastgesteld door mr. N. Verheij, voorzitter, en mr. J.Th. Drop en mr. H.J.M. Baldinger, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.M. Ahmady-Pikart, griffier.

w.g.

voorzitter      

w.g. Ahmady-Pikart

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 25 april 2022

345-907

 

BIJLAGE

 

Regeling versoepeling mvv-eis door corona

(Bron: 'Coronavirus (COVID-19): gevolgen voor aanvraag of verblijf', laatst bijgewerkt op 1 juni 2021, www.ind.nl/paginas/coronavirus.aspx#mvv.)

(...)

Ik ben in Nederland. Ik heb een positieve beslissing gekregen op mijn mvv-aanvraag. Maar ik kan door het coronavirus niet naar mijn land van herkomst reizen om mijn mvv op te halen. Wat kan ik doen?

Normaal moet u terugreizen om uw mvv op te halen. De IND begrijpt dat reizen niet altijd lukt door de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom maken we een uitzondering op deze regel. U hoeft de mvv niet op te halen als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

1.       Een van deze situaties geldt voor u:

•        U was in uw land van herkomst of bestendig verblijf toen u of uw referent de mvv-aanvraag deed. Bestending verblijf betekent dat u langer dan 3 maanden rechtmatig in dat land mag verblijven. U heb daar een geldige verblijfsvergunning of wacht op een beslissing op uw verblijfsaanvraag; of

•        U bent tussen 15 juni 2020 en (voor) 23 januari 2021 naar Nederland gereisd. En u hebt de mvv hier aangevraagd terwijl u rechtmatig verblijf had;

2.       U bent naar Nederland gereisd met een visum kort verblijf. Of, als u geen visum nodig had, in de vrije termijn;

3.       U kon sinds 15 juni 2020 niet terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf. Dit kwam door de reisbeperkingen en dit kunt u bewijzen;

4.       De IND heeft uw mvv-aanvraag goedgekeurd toen u in Nederland was.

Gelden alle 4 voorwaarden voor u? Dan hoeft u de mvv niet op te halen. U kunt bellen om een afspraak te maken bij een IND-loket. Tijdens die afspraak controleert de medewerker van de IND uw documenten. En neemt uw biometrische gegevens af.

Neem mee naar de afspraak bij het IND-loket:

•        De brief waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving)

•        De originele documenten die in die brief genoemd worden

•        Uw paspoort

•        Documenten die bewijzen dat u sinds 15 juni 2020 niet kon terugreizen naar uw land van herkomst of bestendig verblijf door de reisbewegingen

Voldoet u niet aan de 4 voorwaarden? Dan moet u uw mvv ophalen in het land van herkomst of van bestendig verblijf, als dit weer kan. U kunt uw mvv niet ophalen in Nederland. Kijk voor meer informatie voor het ophalen van een mvv op nederlandwereldwijd.nl.

Ik ben in Nederland en wil een verblijfsvergunning aanvragen. Ik heb een nationaliteit waarvoor een mvv nodig is, maar ik kan door de reisbeperkingen niet terug naar mijn land. Wat kan ik doen?

De IND gaat tijdelijk soepel om met de regel dat u met een mvv naar Nederland moet reizen. Dit doen we omdat er reisbeperkingen zijn. Dit bekent dat u in bepaalde situaties in Nederland een verblijfsvergunning zonder mvv kunt aanvragen. U hoeft dan niet naar het buitenland te reizen om uw mvv op te halen.

Wilt u een verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen? Dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

1. U bent vóór 23 januari 2021 Nederland ingereisd;

2. U bent in Nederland met een visum kort verblijf of in uw vrije termijn. U dreigt in een situatie te komen waarin uw verlengde visum of vrije termijn is verlopen en u Nederland niet kunt verlaten door de reisbeperkingen. Is uw visum of vrije termijn al verlopen? De IND gaat hier soepel mee om als dit komt door overmacht door het coronavirus;

3. U en uw referent voldoen aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning. Bekijk de voorwaarden die horen bij uw verblijfsdoel op onze website. Moet u volgens de voorwaarden het basisexamen inburgering in het buitenland hebben gehaald? Die voorwaarde geldt in dit geval niet.

(…)

Aanvraag voor familie of partner

Voldoet u aan de 3 voorwaarden? Waaronder de voorwaarden om bij uw familie of partner in Nederland te wonen? Dan kunt u zelf een schriftelijke aanvraag via de post naar de IND sturen. Gebruik hiervoor dit formulier: Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel 'familie en gezin' (vreemdeling) - 7025

Let op: vink in het aanvraagformulier bij de reden voor vrijstelling van het mv-vereiste aan: "Anders, er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan u niet terug kan keren naar uw land om een mvv aan te vragen." Voeg een brief toe aan uw aanvraagformulier waarin u uitlegt dat u door het coronavirus niet naar het buitenland kunt reizen. Zijn er andere bijzondere omstandigheden waardoor u niet kunt reizen? Noem dit dan ook. U hoeft niet zelf een afspraak bij een IND-loket te maken om de aanvraag te doen. U krijgt bericht van de IND over de behandeling van uw aanvraag.

(…)


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature