E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2021:2606
Raad van State, 202106740/2/R4

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist aan Schavast B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van bijgebouwen, kappen van diverse bomen, verbouwen en uitbreiden van het bestaande gebouw en het oprichten van een nieuw bouwdeel aan de Paltzerweg 210 te Zeist. Het vergunde bouwplan voorziet in een herontwikkeling van het bestaande woonzorgcomplex op het perceel naar een woonzorgcentrum met 128 zorgappartementen. Verder voorziet het plan in een huisartsenpraktijk met twee behandelkamers en is er ruimte voor ondersteunende diensten. Aan het perceel is in het bestemmingsplan "Den Dolder Zuid, Bosch en Duin, Huis ter Heide Noord" de bestemming "Maatschappelijk" toegekend. Verder is onder meer de aanduiding "maximum bebouwingspercentage terrein 55%" aan het perceel toegekend. Daarvóór gold op het perceel de 1e herziening van het plan Bosch & Duin 1997 op grond waarvan ter plaatse een maximum bebouwingspercentage van 35% was toegestaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie