E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2020:1953
Raad van State, 201803188/2/R3

Inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 27 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:927 (hierna: de tussenuitspraak), heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin geconstateerde gebreken in het besluit van 1 februari 2018, waarbij het bestemmingsplan "Lijnbaankwartier-Coolsingel" is vastgesteld, te herstellen. In 7.4 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling overwogen dat de raad wat betreft de geluidbelasting niet heeft kunnen volstaan met de enkele verwijzing naar de VNG-Brochure Bedrijven en milieuzonering, maar had moeten onderzoeken of de horeca-exploitaties van Coco-Nuts en andere en Skihut Exploitatie en andere na de realisering van de woningen nog zullen kunnen voldoen aan de in artikel 2.19a van het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde normen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie