E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2020:1817
Raad van State, 201802281/4/R2

Inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1945, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert opgedragen om binnen zestien weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 8 februari 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018" te herstellen. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak overwogen dat uit het in opdracht van de eigenaar van het perceel [locatie 1] opgestelde akoestisch rapport van augustus 2016 niet kan worden opgemaakt of rekening is gehouden met een aantal op dat perceel aanwezige gebouwen die buiten het bouwvlak zijn komen te liggen en zullen worden gesloopt. Nu de te slopen gebouwen zich bevinden tussen de woning van [appellant] en de plaats waar het nieuwe bouwvlak is voorzien, is het niet uitgesloten dat hierdoor sprake zou kunnen zijn van een toename van het geluid op de woning van [appellant].

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie