E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2020:1252
Raad van State, 201609791/2/A2

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond een verzoek van [appellant] om tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is samen met [belanghebbende B] eigenaar van een appartement in een appartementencomplex aan de [locatie] te Helmond. Het appartement bevindt zich nabij een combinatiehoogspanningslijn, die wordt beheerd door TenneT. In april 2012 heeft [appellant] bij het college een aanvraag ingediend om tegemoetkoming in planschade, bestaande uit vermindering van de waarde van het appartement, die hij stelt te hebben geleden als gevolg van de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van het bestemmingsplan Brandevoort II. Het plan vormt de planologische basis voor het realiseren van een combinatiehoogspanningslijn met bijbehorende masten. Dat heeft volgens hem verlies van uitzicht, risico voor de volksgezondheid door straling en oplading van fijnstofdeeltjes en geluidbelasting door het corona-effect tot gevolg.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie