< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

[appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4] en [appellant sub 5] hebben beroepen ingesteld tegen het Instemmingsbesluit actualisatie Slootdorp Winningsplan van de minister van 21 maart 2019.

Uitspraak201903422/2/A1.

Datum beslissing: 8 oktober 2019

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

1.    [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant sub 1]), wonend te Wieringerwaard, gemeente Hollands Kroon,

2.    [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant sub 2]), wonend te Oudesluis, gemeente Schagen,

3.    [appellant sub 3], wonend te Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon,

4.    [appellant sub 4], wonend te Oudesluis, gemeente Schagen,

5.    [appellant sub 5A] en [appellant sub 5B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant sub 5]), wonend te Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon,

appellanten,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat,

verweerder.

Procesverloop

[appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4] en [appellant sub 5] hebben beroepen ingesteld tegen het Instemmingsbesluit actualisatie Slootdorp Winningsplan van de minister van 21 maart 2019.

De minister heeft een stuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van dit stuk.

Het betreft een vertrouwelijke bijlage bij de Actualisatie Slootdorp Winningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V. van 12 januari 2018.

Overwegingen

1.    De minister heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van het stuk kennis zal nemen.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    De minister heeft ter motivering van het verzoek, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 19 april 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BM2590), aangevoerd dat de bijlage bij het winningsplan vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens bevat.

4.    Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang om de door Vermilion vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bijlage niet openbaar te maken zwaarder dan het belang van de andere partijen om kennis te nemen van deze bijlage. De bijlage bevat contourkaarten, informatie over de petrofysische eigenschappen van het Sloopdorp voorkomen en specificaties van de oorspronkelijke hoeveelheid gas en de verwachte gaswinning per reservoirzone. Ook zijn daarin gegevens over verwachte investeringskosten en kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering opgenomen. Aldus bevat de bijlage wetenswaardigheden over de technische bedrijfsvoering en het productieproces van Vermilion en over de kosten voor de winning van gas.

5.    De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. E.J. Daalder, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. H. Oranje, griffier.

w.g. Daalder    w.g. Oranje

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 8 oktober 2019


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature