< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 december 2013 heeft het college op het perceel [locatie] een aantal gevallen van ernstige verontreiniging vastgesteld waarbij geen spoedige sanering noodzakelijk is.

Uitspraak201401591/1/A4.

Datum uitspraak: 8 oktober 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Utrecht,

en

het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 18 december 2013 heeft het college op het perceel [locatie] een aantal gevallen van ernstige verontreiniging vastgesteld waarbij geen spoedige sanering noodzakelijk is.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep bij de rechtbank Midden-Nederland ingesteld. De rechtbank heeft het beroep naar de Afdeling doorgezonden.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 augustus 2014, waar [appellant], vertegenwoordigd door drs. C. van Oosten, en het college, vertegenwoordigd door mr. K. Winterink, advocaat te Den Haag, mr. K.J. Groote, drs. M. Linckens en N. Verkerk, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het bestreden besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

2. Ingevolge artikel 6:13 van de Awb kan geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht.

3. [appellant] stelt dat hij op 31 oktober 2013 telefonisch zienswijzen naar voren heeft gebracht.

3.1. Ingevolge artikel 3:15 van de Awb kunnen belanghebbenden bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Ingevolge artikel 3:17 wordt van het geen overeenkomstig artikel 3:15 mondeling naar voren is gebracht een verslag gemaakt.

3.2. Op 31 oktober 2013 heeft een telefonisch onderhoud plaatsgevonden tussen [appellant] en K.J. Groote, juridisch adviseur milieu bij de gemeente. Groote heeft daarvan een verslag gemaakt, dat zij [appellant] op die dag heeft toegestuurd. In dat verslag staat, voor zover hier van belang, het volgende: "Indien u het niet eens bent, vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verontreinigingssituatie zoals deze is omschreven in de ontwerpbesluiten bodemverontreiniging [locatie] van 25 oktober 2013, kunt u deze vóór 6 december 2013 richten aan mij via onderstaand e-mail adres of telefoonnummer. (Indien u ook nog behoefte heeft aan een mondeling overleg kunt u dit tevens via mij aanvragen)".

Uit dit verslag kan niet worden opgemaakt dat [appellant] tijdens het telefonisch onderhoud mondelinge zienswijzen naar voren heeft gebracht en evenmin dat [appellant] dat heeft beoogd. Ook overigens zijn geen mondelinge of schriftelijk zienswijzen naar voren gebracht. Niet is gebleken dat [appellant] redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het beroep is derhalve niet-ontvankelijk.

4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. W. Sorgdrager en mr. J.Th. Drop, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.B. van der Maesen de Sombreff, griffier.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Van der Maesen de Sombreff

Voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 8 oktober 2014

190-811.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature