E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2012:BX6808
LJN BX6808, Raad van State, 201105969/1/V1

Inhoudsindicatie:

De minister voert terecht aan dat de Rb. niet heeft onderkend dat de vreemdeling, door het opgeven van een onjuiste geboortedatum, onjuiste gegevens heeft verstrekt. De minister wijst er in dit verband terecht op dat de moeder tijdens haar eerste gehoor op 21 november 2007 heeft verklaard dat de vreemdeling is geboren uit haar eerste, in 1997 gesloten huwelijk en dat deze verklaring strijdig is met de verklaring over de gewijzigde geboortedatum van de vreemdeling.

Nu de vreemdeling een onjuiste geboortedatum heeft opgegeven, mocht de vreemdeling er niet meer op vertrouwen dat hem de gevraagde verblijfsvergunning zou worden verleend. De minister heeft de aanvraag terecht beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader zoals neergelegd in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder e, van de Vw 2000 .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie