E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2012:BV7791
LJN BV7791, Raad van State, 201012048/1/V2

Inhoudsindicatie:

De minister heeft in het besluit in aanmerking genomen dat de vreemdeling van 17 juli 2008 tot 17 november 2009, derhalve langer dan negen maanden, niet stond ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. In hoger beroep is de overweging van de rechtbank dat het op de weg van de vreemdeling had gelegen om die onjuistheid te onderbouwen door middel van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, niet bestreden, zodat thans van de juistheid van deze periode moet worden uitgegaan. Niet in geschil is dat de vreemdeling in voormelde periode bij zijn vader in Marokko heeft verbleven en dat deze inmiddels is overleden. Evenmin is in geschil dat de vreemdeling op 18 februari 2009 meerderjarig is geworden. De rechtbank heeft onvoldoende gewicht toegekend aan de omstandigheid dat de vreemdeling, zoals de minister ter zitting naar voren heeft gebracht, gedurende de in rechtsoverweging 2.2.4. genoemde periode, die langer dan negen maanden heeft geduurd, het grootste gedeelte meerderjarig was. Gesteld noch gebleken is dat de vreemdeling, in de periode die hij als meerderjarige in Marokko verbleef, uit zijn gedragingen heeft doen blijken dat hij naar Nederland wenste terug te keren. De minister heeft derhalve in redelijkheid het standpunt in kunnen nemen dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat de overschrijding van de termijn van negen maanden het gevolg is van buiten zijn schuld gelegen omstandigheden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie