E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2011:BR5703
LJN BR5703, Raad van State, 201100715/1/M1

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 april 2009 heeft het dagelijks bestuur voor zover hier van belang besloten de door Edelchemie en [appellant] ingediende aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo-vergunning) voor het lozen van afvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan de Sint Antoniusstraat 15 te Heel, gemeente Maasgouw, via de bedrijfsriolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: rwzi) Panheel op het oppervlaktewater genaamd Slijbeek (hierna: de Wvo-aanvraag) buiten behandeling te laten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie