E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2010:BO8310
LJN BO8310, Raad van State, 201009023/1/M1 en 201009023/2/M1

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juli 2010 heeft het college met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 20 februari 1996 aan [appellante] verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de opslag en verkoop van vloeibare motorbrandstoffen inclusief LPG op het perceel [locatie] te [plaats], ingetrokken, voor zover het de opslag en verkoop van LPG en de hiertoe aanwezige installaties betreft. Dit besluit is op 6 augustus 2010 ter inzage gelegd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie