< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 februari 2010 heeft het college met toepassing van artikel 23 van de Grondwaterwet de aan de naamloze vennootschap NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verleende vergunningen krachtens de Grondwaterwet voor het ontrekken van grondwater op de winplaats Berkheide en Berkheide/de Kom te Wassenaar gewijzigd. Dit besluit is op 8 februari 2010 ter inzage gelegd.

Uitspraak201002675/1/M1

Datum uitspraak: 1 december 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting Berkheide Coepelduynen, gevestigd te Katwijk, en de stichting Stichting Duinbehoud, gevestigd te Leiden,

appellanten,

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 februari 2010 heeft het college met toepassing van artikel 23 van de Grondwaterwet de aan de naamloze vennootschap NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verleende vergunningen krachtens de Grondwaterwet voor het ontrekken van grondwater op de winplaats Berkheide en Berkheide/de Kom te Wassenaar gewijzigd. Dit besluit is op 8 februari 2010 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben de stichtingen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 18 maart 2010, beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Dunea Duin en Water (handelsnaam van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 september 2010, waar de stichtingen, vertegenwoordigd door B.J.M. ter Haar en C. Vertegaal, en het college, vertegenwoordigd door mr. A.L. Biemond en ing . I. Romijn, beiden werkzaam bij de provincie, zijn verschenen. Voort is ter zitting Dunea Duin en Water, vertegenwoordigd door mr. H.M. Giezen, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door P.H. Dammers, P.J. Spierenburg en R.M. Shantiprekash, als belanghebbende gehoord.

2. Overwegingen

2.1. De Afdeling ziet zich ambtshalve voor de vraag gesteld of zij bevoegd is van het voorgelegde beroep kennis te nemen.

2.2. Op 22 december 2009 is de Grondwaterwet ingetrokken en is de Waterwet in werking getreden.

2.3. Uit artikel 20.1, eerst en derde lid, van de Wet milieubeheer , zoals dit artikel sinds 22 de cember 2009 luidt, vloeit voort dat tegen besluiten op grond van de Waterwet geen beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling tenzij artikel 6.27, tweede lid, van de Waterwet van toepassing is.

2.4. Het bestreden besluit betreft een ambtshalve wijziging van vergunningen met toepassing van artikel 23 van de Grondwaterwet . Artikel 6.27, tweede lid, van de Waterwet is niet van van toepassing.

2.5. Artikel 2.29 van de Invoeringswet Waterwet dat het overgangsrecht regelt voor lopende procedures, bevat wat betreft de Grondwaterwet alleen een overgangsregeling voor besluiten op ingediende aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet . Het bestreden besluit tot wijziging van de bestaande vergunningen kan daarmee niet worden gelijkgesteld. De tekst van de wet noch de wetsgeschiedenis geven aanleiding voor een ander oordeel. Derhalve kon tegen het bestreden besluit geen beroep worden ingesteld bij de Afdeling.

2.6. De Afdeling is onbevoegd om van het beroep kennis te nemen. Het beroepschrift wordt met toepassing van artikel 6:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter behandeling doorgezonden naar de rechtbank 's-Gravenhage.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart zich onbevoegd om van het beroep kennis te nemen;

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. G.N. Roes, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van staat.

w.g. Brink w.g. Melse

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 december 2010

191.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature