E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2010:BN5927
LJN BN5927, Raad van State, 201002874/1/V3

Inhoudsindicatie:

Dublinverordening / minderjarige die de asielzoeker vergezelt / onderzoeksplicht of medische situatie dochter overdracht aan Italië in de weg staat

In grief 1 klaagt de minister dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de overdracht van de dochter van de vreemdeling aan Italië medisch onverantwoord is en het op zijn weg had gelegen om eerst het Bureau Medische Advisering (hierna: het BMA) te laten onderzoeken of de medische situatie van haar dochter overdracht naar Italië überhaupt toelaat, en zo ja, of aldaar aan alle medische noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, alvorens een besluit op de aanvraag te nemen.

Gelet op de door de vreemdeling overgelegde medische gegevens, is er grond voor het oordeel dat het in het onderhavige geval op de weg van de minister had gelegen om eerst het BMA te laten onderzoeken of de medische situatie van haar dochter de overdracht aan Italië toelaat, en zo ja, onder welke voorwaarden deze overdracht dient plaats te vinden, alvorens een besluit op de aanvraag te nemen. Uit de overgelegde gegevens volgt immers dat de dochter van de vreemdeling verstandelijk en lichamelijk gehandicapt is, last heeft van epileptische aanvallen en lijdt aan een combinatie van verschijnselen die kunnen duiden op het zeldzame Cornelia de Lange-syndroom. Wegens deze diagnose is volgens de behandelend specialist adequate medische zorg door een kinderarts en een neuroloog van groot belang en moet een persoonlijke medische overdracht plaats kunnen vinden.

De grief faalt in zoverre.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie