< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

N heeft aangevoerd dat de door het centraal stembureau op verzoek van MN geregistreerde aanduiding 'MijnPartij Nieuwkoop' zozeer met de ten behoeve van MPN geregistreerde aanduiding 'Midden Partij Nieuwkoop' overeenstemt, dat die aanduiding verwarrend en misleidend is, omdat die in woordbeeld en klank nagenoeg overeenstemt en 'MijnPartij Nieuwkoop' tot 'MPN' zal worden afgekort.

Uitspraak200909011/1/H2.

Datum uitspraak: 3 december 2009

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 december 2009 in het geding tussen de vereniging Midden Partij Nieuwkoop (hierna: MPN) en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nieuwkoop (hierna: het centraal stembureau), dat is geregistreerd onder nr. 200909011/1/H2.

Tegenwoordig:

mr. R.W.L. Loeb voorzitter

mr. T.M.A. Claessens lid

mr. A.W.M. Bijloos lid

mr. R.J.R. Hazen ambtenaar van Staat

Verschenen:

MPN, vertegenwoordigd door haar voorzitter [naam voorzitter].

Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door R.R. Stilting, werkzaam in dienst van de gemeente, vergezeld door [gemachtigde].

De vereniging MijnPartij Nieuwkoop (hierna: MN), vertegenwoordigd door haar voorzitter [naam voorzitter], vergezeld door [naam secretaris], haar secretaris.

De Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. F. Arichi, werkzaam in zijn dienst, vergezeld door mr. R. Hoorweg, zijn waarnemend secretaris-directeur.

De Afdeling verklaart het beroep ongegrond. Zij overweegt daartoe het volgende.

1. Procesverloop

MPN heeft aangevoerd dat de door het centraal stembureau op verzoek van MN geregistreerde aanduiding 'MijnPartij Nieuwkoop' zozeer met de ten behoeve van MPN geregistreerde aanduiding 'Midden Partij Nieuwkoop' overeenstemt, dat die aanduiding verwarrend en misleidend is, omdat die in woordbeeld en klank nagenoeg overeenstemt en 'MijnPartij Nieuwkoop' tot 'MPN' zal worden afgekort.

Bij beantwoording van de vraag of een aanduiding in hoofdzaak met een reeds geregistreerde aanduiding overeenstemt, moet de gehele aanduiding, waarvan om registratie is verzocht, in aanmerking worden genomen. In dit geval van twee plaatselijke politieke groeperingen heeft het centraal stembureau aan de term 'Partij' en de naamsvermelding van de gemeente Nieuwkoop in de aanduiding terecht niet het gewicht toegekend dat MPN daaraan gehecht wil zien. Zowel het begrip 'Partij' als de gemeentenaam 'Nieuwkoop' in de aanduidingen hebben een algemeen karakter en hebben in de tenaamstelling geen zelfstandige betekenis. Voorts verschilt de term 'Midden' van de term 'Mijn' en hebben de woorden 'Midden Partij' en 'MijnPartij' een verschillend woordbeeld, terwijl deze woorden ook fonetisch niet zodanig overeenstemmen, dat beide aanduidingen geen onderscheidend vermogen hebben. Derhalve heeft het centraal stembureau zich niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat de door MN gewenste aanduiding niet in hoofdzaak overeenkomt met de door MPN geregistreerde aanduiding.

Door de registratie van de aanduiding 'MijnPartij Nieuwkoop' heeft het centraal stembureau voorts evenzeer terecht niet zodanig aangehaakt geacht bij de aanduiding 'Midden Partij Nieuwkoop', dat bij de kiezer de indruk zal ontstaan dat deze politieke groepering op enigerlei wijze aan de MPN verbonden is, waardoor een situatie ontstaat die anderszins misleidend kan worden geacht voor de kiezers, als bedoeld in artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet. Daarbij is van belang dat de afkorting 'MPN' niet is geregistreerd. De stelling dat MN die afkorting in het openbaar gebruikt of kan gebruiken, leidt derhalve, wat daar verder van zij, evenmin tot gegrondbevinding van het beroep.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

w.g. Loeb w.g. Hazen

voorzitter ambtenaar van Staat

452.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature