E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2001:AD3416
LJN AD3416, Raad van State, 200101339/2.

Inhoudsindicatie:

Aanwezigheid procesbelang ten onrechte beoordeeld op grond van de motieven voor het verzoek om toepassing bestuursdwang.

Verzoek tot toepassing bestuursdwang afgewezen. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat haar niet gebleken was dat appellant belang had bij de procedure.

De rechtbank heeft daartoe overwogen dat appellant door middel van de door hem bij de rechtbank gevoerde procedure slechts beoogde rechtszekerheid te krijgen met betrekking tot toekomstige onzekere gebeurtenissen, te weten een eventuele bestemmingsplanwijziging of een vergunningverlening met toepassing van de vrijstellingsprocedure. De rechtbank heeft ten onrechte op grond van de motieven van appellant om verweerder te verzoeken bestuursdwang toe te passen, geoordeeld dat appellant geen procesbelang heeft. Appellant beoogt met deze procedure te bereiken dat het besluit van burgemeester en wethouders waarin zijn verzoek tot toepassing van bestuursdwang is afgewezen, wordt vernietigd en dat alsnog een besluit tot handhaving wordt genomen.

Hij heeft derhalve belang bij deze procedure.

Hoger beroep is kennelijk gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie